SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
22. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ārlietas
2
2

Nodarbinātības valsts aģentūra: jāuzmanās no fiktīvām darbā iekārtošanas firmām

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots NVA

Pirms pieņemt lēmumu par došanos peļņā uz ārzemēm, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina noskaidrot visus darba un sadzīves apstākļus par izvēlēto valsti.
īsumā
 • Komersants sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis NVA izsniegtu licenci.
 • Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus.

Pēdējā laikā Latvijā un ārvalstīs ir sarosījušās fiktīvas darbā iekārtošanas firmas, kas, izmantojot darba meklētāju spiedīgos materiālos apstākļus vai neinformētību, sola labi apmaksātu darbu ārzemēs. Tomēr, nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs šādu darbinieku nemaz negaida. Ir iespējamas situācijas, kad darba devēja piedāvātajā darbavietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kurām cilvēks nebija iepriekš informēts, un tiek paziņots, ka viņš darba devējam "ir parādā" un nauda tiks ieturēta no algas. Rezultātā darba meklētājiem no Latvijas ir izkrāpta nauda un viņi paliek bez ienākumiem, reālas darba un dzīves vietas ārzemēs. Diemžēl dažkārt arī nokļūstot finansiālā atkarībā no potenciālā darba devēja.

Kas var sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu?

NVA atgādina, ka bezmaksas konsultācijas par darba un dzīves apstākļiem Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs un Šveicē sniedz Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs. Jāuzsver, ka EURES nenodarbojas ar iekārtošanu darbā ārzemēs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām attiecīgajās valstīs, t.sk. arī Latvijā, un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā.

Savukārt uz privātajiem komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus ir attiecināmi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlijā noteikumi Nr.458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" noteikts: komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis NVA izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumuss. Šajos noteikumos ir noteikti arī licences saņēmēja pienākumi.

"Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, jāiesniedz rakstveida sūdzība NVA."

Tātad darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt tikai tāds komersants, kurš ir saņēmis NVA izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Licencēto darbiekārtošanas firmu saraksts un cita ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija ir pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Ar NVA licencēto darbiekārtošanas firmu starpniecību pagājušā gada laikā darbā ārvalstīs ir iekārtoti 2298 darba meklētāji. Izvēloties darbu ārpus Latvijas, visbiežāk cilvēki ir devušies strādāt uz Lielbritāniju, Nīderlandi, Vāciju, Zviedriju, Norvēģiju un Grieķiju. Darba meklētāji, dodoties strādāt ārpus dzimtenes, visbiežāk uzsākuši darbu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, apstrādes rūpniecības, transporta un uzglabāšanas nozarēs.

NVA mājaslapā sadaļā par darbiekārtošanas pakalpojumiem ir publicēta informācija par komersantiem, kas saņēmuši licenci NVA darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanai, kā arī anulēto licenču reģistrs.

Jāizlasa līgumi!

NVA vērš uzmanību uz to, kas jāzina darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas firmu:

 • Izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms NVA mājaslapas reģistrā ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis NVA izsniegtu licenci;
 • Jāpieprasa pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, no 2013.gada 6.jūlija licence ir gan elektroniskā dokumenta formā, gan papīra dokumenta formā;
 • Rūpīgi jāizlasa līgumi, un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;
 • Jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;
 • Jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīvesvieta;
 • Jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;
 • Jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;
 • Jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);
 • Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam (licences saņēmējam) ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp darbiekārtošanas firmu un tās sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;
 • Starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (komersantu) un darba meklētāju ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad komersantam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētājs ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • Komersantam pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā jāinformē darba meklētājs par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī jāiepazīstina ar dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai.

Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, nekavējoties jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskajā departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

Kas jāņem vērā darba meklētājam, izvēloties darbu citā valstī?

 • Uzmanieties, ja solīts nesamērīgi augsts atalgojums.
 • Izvērtējiet, vai solītais atalgojums ir pietiekams, salīdzinot ar iztikas minimumu attiecīgajā valstī (par atalgojumu aicinām jautāt NVA EURES konsultantiem).
 • Uzmanieties, ja Jums tiek teikts, ka darba izpildei nav vajadzīga svešvaloda.
 • Iegūstiet visu nepieciešamo informāciju par darba devēju (meklējiet un lasiet atsauksmes internetā, jautājiet NVA EURES konsultantiem).
 • Uzmanieties, ja nav iespējams sazināties ar darba devēju un atrast informāciju par viņu internetā.
 • Noskaidrojiet no citiem avotiem (piemēram, internetā, citu valstu nodarbinātības dienestos), vai norādītajam darba devējam tiešām ir vakances Jūsu izvēlētajā darba vietā.
 • Uzmanieties, ja darba intervija notiek publiskā vietā, nevis pie darba devēja.
 • Nemaksājiet komersantam par viņa pakalpojumiem (darbā iekārtošana ir bez maksas). Komersants drīkst pieprasīt samaksu tikai par dokumentu noformēšanu, transporta un apdrošināšanas izdevumiem, kas nepieciešami konkrēti Jums.
 • Izvērtējiet visus riskus, pirms atsaukties uz darba sludinājumu, kur norādīta tikai e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Biežāk sastopamie darba meklētāju apkrāpšanas scenāriji ārvalstīs

1. Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi

 • Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanu un maksājumu dokuments par dokumentu sagatavošanas izmaksām.
 • Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu darbinieku.
 • Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus.
 • Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs.
 • Darba devēja piedāvātajā darbavietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kuriem cilvēks nebija iepriekš informēts.
 • Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam "ir parādā" un parāds tiks ieturēts no algas.

2. Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu jāatmaksā apmācību nauda

 • Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši).
 • Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas.
 • Ierodoties darbavietā citā valstī, izrādās, ka darba līguma nosacījumi veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk, nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos.
 • Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa par apmācībām ir ļoti liela.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU