SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
2
3
2
3

Cilvēkiem ar invaliditāti papildu pakalpojumi šogad un turpmākajos gados

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti nepieciešama, lai atvieglotu jebkura cilvēka iespējas iekļauties sabiedrībā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Gan šā gada budžeta grozījumos, gan 2013.gada budžeta projektā plānoti līdzekļi, lai cilvēki ar invaliditāti varētu saņemt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, surdotulka, asistenta pakalpojumus. Tādējādi ieguvēji būs gan bērni un pieaugušie ar invaliditāti, gan viņu ģimenes, jo šiem cilvēkiem būs uzlabotas iespējas iekļauties izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā.
Par to ir vienojusies valdība un Saeima, jo 2012.gada 18.oktobrī stājušās spēkā izmaiņas Invaliditātes likumā. Saeimā vēl turpinās darbs pie nākamā gada valsts budžeta un likumprojektu paketes izskatīšanas.
īsumā
  • No 1.septembra 5 līdz 18 gadus veci bērni ar invaliditāti un pilngadīgie ar 1. vai 2.invaliditātes grupu var saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs.
  • No valsts budžeta šogad piešķirts vairāk naudas tehnisko palīglīdzekļu iegādei, rinda kļūs īsāka.
  • Papildu atbalsts būs 2013.gadā, tostarp surdotulka palīdzība.
  • No 2015.gada invaliditāti noteiks atbilstoši starptautiskiem principiem.


Pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti no 2012.gada 1.septembra

No 2012.gada 1.septembra 5 līdz 18 gadus veciem bērniem ar invaliditāti un pilngadīgajiem ar 1. vai 2.invaliditātes grupu ir iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanās izdevumus no valsts budžeta), atgādina Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta pārstāve Dace Šmita-Stone.

Šo pakalpojumu var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos - bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam un arī pilngadīgie ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un kuri mācās attiecīgajās izglītības iestādēs.

Pašvaldībai vai mācību iestādei līdz 1.novembrim ir jāsniedz dati informācijas sistēmā vai Izglītības un zinātnes ministrijā par cilvēkiem ar invaliditāti, kam nepieciešams asistenta pakalpojums izglītības iestādēs šajā mācību semestrī. Finansējumu par sniegtajiem pakalpojumiem plānots izmaksāt līdz 2012.gada 15.decembrim.
Šādu kārtību paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē", kuri stājās spēkā 2012.gada 18.oktobrī.

Tehniskie palīglīdzekļi

Lai vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku, kam nepieciešamas tehniskās palīgierīces, piemēram, ratiņkrēsli, protēzes u.c., tās varētu saņemt un iesaistīties darba tirgū un sabiedrībā, valdība šogad papildus nolēma piešķirt 749,6 tūkst. latu. Savukārt 270,1 tūkst. latu šim mērķim novirzīti, pārdalot LM iekšējo finansējumu. Līdz ar to šiem cilvēkiem jau 2012.gada ceturtajā ceturksnī būs nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi, tādējādi saīsinot pēc tiem esošo rindu.

Pakalpojumi un to izmaiņas cilvēkiem ar invaliditāti no 2013.gada 1.janvāra

Asistenta pakalpojumi. Saskaņā ar Invaliditātes likumu cilvēkiem ar 1. vai 2.invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti būs tiesības saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā pēc deklarētās dzīvesvietas līdz 40 stundām nedēļā, skaidro Dace Šmita-Stone. Šo pakalpojumu varēs saņemt cilvēki ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu apmaksās no valsts budžeta.

Speciāliste uzsver, ka jaunais asistenta pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts nokļūšanai vietā, kurā viņi strādā, mācās vai saņem kādus pakalpojumus. Asistenta pienākums būs palīdzēt pārvietoties un sevi aprūpēt.

Šis pakalpojums galvenokārt būs nepieciešams 1.grupas invalīdiem ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, 2.grupas invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti. Tāpat plānots, ka cilvēki ar 1.grupas redzes invaliditāti, kas jau šobrīd saņem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs izmantot tikai tad, ja minētais pakalpojums būs nepieciešams vairāk par 10 stundām nedēļā. Tas nozīmē, ka vienlaikus nevarēs saņemt gan pabalstu, gan pakalpojumu. Turklāt, ņemot vērā nevalstisko organizāciju priekšlikumu, paredzēts, ka pakalpojuma apjoma noteikšanā ņems vērā arī cilvēka sociālās aktivitātes.

Minēto pakalpojumu nevarēs saņemt personas ar invaliditāti, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

"Asistents palīdzēs nokļūt darba vai mācību vietā."

Surdotulka pakalpojumi. Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām līdz 120 stundām gadā. To varēs saņemt persona, kurai dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kurai, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.

Minētais pakalpojums nepieciešams, lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem cilvēkiem, piemēram, kārtojot darījumus valsts un privātās iestādēs. Saskaņā ar Latvijas Nedzirdīgo savienības sniegto informāciju surdotulka pakalpojums būs nepieciešams aptuveni 1100 cilvēkiem.

Surdotulka pakalpojuma sniegšanu nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība no valsts budžeta līdzekļiem.

Atzinumi pakalpojumu saņemšanai. Lai bērni ar invaliditāti no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie ar 1. vai 2.invaliditātes grupu varētu laicīgi pašvaldībā sākt kārtot nepieciešamos dokumentus asistenta pakalpojuma saņemšanai nākamajā gadā, plānots, ka VDEĀVK atzinumus minētā pakalpojuma nepieciešamībai varēs izsniegt, sākot ar 2012.gada 1.novembri. Tiesa gan, minētās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti vēl ir jāpieņem valdībā.

Pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti līdz 2014.gada 31.decembrim

Līdz 2014.gada 31.decembrim cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti ir pagarināta iespēja saņemt pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu 10 stundas nedēļā. Šo pabalstu joprojām varēs izmantot tie cilvēki, kas nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. LM speciāliste atgādina, ka pabalstu par asistenta izmantošanu 12 latu apmērā (nedēļā) cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" līdzekļiem. Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra šai mērķa grupai pabalstu piešķirs no valsts budžeta līdzekļiem.

"No 2015.gada darbspēju zaudējumu izteiks procentos."

Dati par šā gada 30.septembri liecina, ka pabalstu saņēmuši 1680 cilvēki, tai skaitā tādi, kam invaliditātes cēlonis ir cita saslimšana, bet kuriem vienlaikus ir 1.invaliditātes grupai atbilstoši redzes traucējumi. Projekta ietvaros šim pasākumam 2012.gadā plānotais finansējums ir 937 tūkst. latu.

Šo pabalstu nav tiesību saņemt cilvēkiem ar invaliditāti, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Izmaiņas invaliditātes noteikšanā no 2015.gada 1.janvāra

Iedzīvotāji interesējas par savulaik plānotajām invaliditātes eksertīzes izmaiņām. Pašreiz spēkā esošo invaliditātes ekspertīzes kārtību paredzēts saglabāt līdz 2014.gada 31.decembrim. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri valstī joprojām saglabāsies trīs invaliditātes grupas, taču tiks mainīta invaliditātes noteikšanas sistēma, atgādina LM speciāliste D.Šmita-Stone.

Proti, invaliditāti cilvēkiem no 18 gadiem līdz pensijas vecuma sasniegšanai noteiks pēc Starptautiskajā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (SFK) noteiktiem principiem. Personām funkcionālo spēju ierobežojumu un to radīto darbspēju zaudējumu izvērtēs procentos. Tas nozīmē, ka 1., 2. vai 3.invaliditātes grupu noteiks, ja darbspēju zaudējums attiecīgi būs 80-100%, kas ir ļoti smaga invaliditāte, 60-79% - smaga invaliditāte un 25-59% – mēreni izteikta invaliditāte.

Der ielāgot, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam invaliditāti tāpat kā līdz šim noteiks bez iedalījuma grupās. Savukārt cilvēkiem pensijas vecumā no 2015.gada 1.janvāra, veicot pirmreizēju invaliditātes ekspertīzi,  noteiks 1., 2. vai 3.invaliditātes grupu, kā arī nepieciešamos atbalsta pasākumus arī tādā gadījumā, ja funkcionēšanas ierobežojumi būs saistīti ar vecuma izraisītām pārmaiņām organismā. Pašreiz šādos gadījumos invaliditātes ekspertīzi neveic.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI