SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zanda Lielbārde
LV portāls
15. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Skola
2
2

Plāno mainīt centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pedagoga vērojums: ir vairāki iemesli, kāpēc jaunieši grib mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus, un viens no tiem – agrā pavasarī viņi vēl nezina, uz kādu augstskolu dosies un kādi būs uzņemšanas noteikumi.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Piedāvātās izmaiņas atvieglotu skolēnu noslēguma pārbaudījumu slodzi, padarītu elastīgākus pieteikšanās termiņus kārtot eksāmenus un paaugstinātu sasniegumu latiņu jeb noteiktu stingrākus kritērijus iegūstamajiem centralizēto eksāmenu vērtējumiem. Tomēr, kā atzīst Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidente, ir atsevišķi diskutējami jautājumi un arī vērā ņemami ierosinājumi.
īsumā
Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.335 tiks atvieglota skolēnu noslēguma pārbaudījumu slodze, padarīti elastīgāki pieteikšanās termiņi kārtot eksāmenus un paaugstināta sasniegumu latiņa jeb noteikti stingrāki kritēriji iegūstamajiem centralizēto eksāmenu vērtējumiem.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"" izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta trešo daļu, Izglītības likuma 9.panta trešo daļu, 14.panta 33.punktu un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu.

Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte norāda: pārmaiņu nepieciešamība izriet no izstrādātā Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā", un to mērķgrupa būs 1110 izglītības iestādes –pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes, kā arī personas, kas kārto centralizētos eksāmenus vispārējā izglītībā.

Mainīsies eksāmena kopvērtējuma minimālie procenti

VISC speciāliste I.Kamarūte skaidro: pašreiz MK noteikumi noteic, ka vērtējums eksāmenā nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā pieci procenti. Līdz ar to dokumentu par vispārējo vidējo izglītību var iegūt izglītojamie ar ļoti zemiem sasniegumiem.

Lai sekmētu izglītojamo sasniegumu paaugstināšanos, nepieciešams noteikt stingrākus kritērijus vērtējuma iegūšanai centralizētajos eksāmenos. Tādēļ grozījumos paredzēts, ka eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā desmit procenti.

"Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāks nekā desmit procenti."

Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidente Ineta Tamane atzīst, ka arī LIVA ir piekritusi šādām izmaiņām, tomēr rosina tās neieviest jau ar nākamo gadu. Izglītības vadītājiem ir iecere pēc gada vai diviem pāriet uz jaunu eksāmenu sistēmu, kas noteiktu, ka skolas noslēguma eksāmenus kārto visi, bet centralizētos eksāmenus pamatā kārto tie skolēni, kas plāno turpināt izglītoties augstskolās. Desmit procentu robeža būtu ieviešama reizē ar minētajām pārmaiņām, un tas neapšaubāmi ļautu pacelt kvalitātes latiņu.

Pēc VISC datiem, 5% vērtējuma slieksni šogad nesasniedza 80 jaunieši. I.Tamane rosina apkopot datus, cik skolēnu pagājušajā mācību gadā nesasniedza 10% slieksni, jo aktuāls ir jautājums, kas ar šiem jauniešiem notiek tālāk.

Pirmais eksāmens būs pavasara brīvdienās

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kā vienu no izglītības reformas pasākumiem min eksāmenu grafika izmaiņas. VISC speciāliste I.Kamarūte skaidro: īstenojot iespēju samazināt skolēnu slodzi valsts pārbaudījumu laikā, noteikumu projekts par pārbaudes darbu norises laiku paredz pirmā eksāmena norisi jau mācību gada pavasara brīvdienās. Atbilstoši tam bija jāveic arī grozījumi noteikumos Nr.335 par eksāmeniem noteiktajiem termiņiem.

"Pirmais centralizētais eksāmens svešvalodā notiks jau mācību gada pavasara brīvdienās."

I.Tamane norāda, ka LIVA atbalsta pirmā centralizētā eksāmena kārtošanu agrāk, jau martā, un tas būs eksāmens svešvalodā. LIVA prezidente atzīst, ka šis ir sarežģīts eksāmens, labošanai vajadzīgs daudz laika un arī apelācijas procedūra ir pietiekami ilga. Izglītības vadītāju asociācija ir gatava rosināt arī dažu citu eksāmenu norises laika mainīšanu.

I.Tamane uzsver, ka izlīdzināsies ne tikai eksāmenu slodze, bet reizē paātrināsies sertifikātu saņemšana, kas dos iespēju iesniegt dokumentus arī Eiropas augstskolās.

Izmaiņas ar eksāmeniem saistītajos termiņos

MK noteikumu Nr.335 grozījumos ir vairāki punkti, kas līdz ar eksāmenu grafika maiņu, paredz dažādas izmaiņas arī citos ar pārbaudēm saistītos termiņos. I.Kamarūte norāda, ka mainās, piemēram, skolēnu pieteikšanās termiņš centralizēto eksāmenu kārtošanai, apvienoto eksāmenu reģistrācijas termiņš; eksāmena vadītāja, novērotāja, mutvārdu daļas intervētāja un vērtētāja norīkošanas termiņš; izglītojamo darbu vērtētāju pieteikšanās termiņš un termiņš, līdz kuram izglītības iestādes vadītājam jāizveido centralizētā eksāmena mutvārdu daļu kārtojošo izglītojamo saraksts.

I.Kamarūte uzsver: noteikumu projekts būtiski paplašina izglītojamā iespējas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu. Izmaiņas paredz: ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu, viņš ne vēlāk kā sešas nedēļas līdz attiecīgā eksāmena norises dienai iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu un skolai divu darbdienu laikā ir jānodrošina izmaiņu reģistrēšanu informācijas sistēmā. Iepriekš šis termiņš bija attiecīgā mācību gada 1.aprīlis.

"Paplašinās izglītojamā iespējas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu."

Ineta Tamane skaidro, ka ir vairāki iemesli, kāpēc jaunieši grib mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus, un viens no tiem – martā un aprīlī beidzēji vēl nezina, uz kādu augstskolu viņi dosies, un bieži vien tikai maijā saprot, kādi izvēlētajai augstskolai ir uzņemšanas noteikumi un prasības. Otrs iemesls – atbrīvojumi no eksāmeniem, ko jaunieši iesniedz līdz 1.aprīlim. Tātad - jo tuvāk ir eksāmena datums, jo reālāks ir pieteikušos eksāmena kārtotāju skaits.

I.Tamane vērš uzmanību arī uz Tālmācības vidusskolas ierosinājumu, nosakot pieteikšanās termiņus, ņemt vērā jauniešu, kas dzīvo ārzemēs un izglītību iegūst tālmācībā, iespējas. Šie jaunieši eksāmenus parasti kārto papildtermiņos, kad viņi ir ieradušies Latvijā, bet kārtot vienu eksāmenu martā, citus jūnijā, būtu sarežģīti.

Būs jāveic izmaiņas arī citos normatīvajos aktos

VISC speciāliste I.Kamarūte norāda: lai saglabātu vienotu valsts pārbaudījumu organizācijas sistēmu un noteiktu kopīgus atsevišķu darbību izpildes laikus, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un vienlaikus iesniegusi Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu projektu norises kārtību"".

2013.gadā no 22. līdz 28.martam ir noteiktas izglītojamo pavasara brīvdienas, kuru laikā plānots svešvalodas centralizētais eksāmens. Lai kompensētu skolēniem brīvdienām paredzēto laiku, nepieciešams veikt grozījumus arī Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI