SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. februārī, 2012
Lasīšanai: 6 minūtes
1
1
1
1

Par uzņēmumu likvidāciju (I)

Uzņēmumu likvidāciju regulē Komerclikums. Taču šajā procesā ir jāievēro arī citi normatīvie akti.

FOTO: www.sxc.hu

Cik viegli uzņēmumu ir dibināt, tik grūti ir izbeigt uzņēmuma darbību. Daudzkārt grāmatvedim un likvidējamā uzņēmuma valdes loceklim tas sagādā problēmas, jo nekur skaidri nav aprakstīts, kas tieši ir jādara.

Uzņēmumu likvidāciju regulē Komerclikums. Saskaņā ar Komerclikuma 312.pantu kapitālsabiedrības darbība izbeidzas:

 1. ar dalībnieku lēmumu;
 2. ar tiesas nolēmumu;
 3. uzsākot bankrota procedūru;
 4. izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība bija dibināta uz noteiktu termiņu);
 5. sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
 6. citos likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Ja darbību izbeidz, pamatojoties uz dalībnieku lēmumu

Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu šajā gadījumā pieņem dalībnieku sapulce.  Turklāt valdei ir pienākums sniegt dalībniekiem pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu un par sabiedrības darbību kārtējā gadā. Tas nozīmē, ka valde iesniedz dalībniekiem Valsts ieņēmumu dienestam nodoto gada pārskatu par iepriekšējo gadu, neskatoties uz to, ka dalībnieki to jau vienreiz ir apstiprinājuši, kā arī pārskatu par pašreizējo gadu (operatīvais finanšu pārskats). Šie pārskati ir nepieciešami, lai dalībnieki varētu pieņemt objektīvu lēmumu.

"Lēmumu triju dienu laikā iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā."

Saimnieciskās darbības pārskatā (operatīvajā finanšu pārskatā) norādāms termiņš, kurā sabiedrība var apmierināt kreditoru prasījumus.

Ja darbību izbeidz, pamatojoties uz tiesas nolēmumu

Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja:

 1. sabiedrības dibināšanas dokumenti ir pretrunā ar likumu;
 2. sabiedrības pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām (146.p. 2.p.: sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā);
 3. sabiedrība neiesniedz komercreģistra iestādei likumā paredzētās ziņas vai dokumentus;
 4. dalībnieki nav pieņēmuši lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu gadījumos, kad tas viņiem bija jādara saskaņā ar likumu vai statūtiem (ja uzņēmums dibināts uz noteiktu laiku);
 5. ilgāk par trim mēnešiem valdei nav pārstāvības tiesību (Komerclikuma 224.panta trešā daļa un 305.panta trešā daļa) – nav personas, kas pārstāv uzņēmumu;
 6. Komerclikuma  185.1panta  pirmajā daļā minētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (mikrouzņēmums, kas dibināts ar mazāku kapitālu par 2000 latiem) nav palielinājusi pamatkapitālu atbilstoši šā likuma 185.1panta sestās daļas noteikumiem sakarā ar kritēriju pārsniegumu mikrouzņēmumam;
 7. citos likumā noteiktajos gadījumos.

Prasību tiesā par uzņēmuma darbības izbeigšanu var celt valde, padome, valdes loceklis, dalībnieks, komercreģistra iestāde, kā arī citas likumā noteiktās personas.

Likvidators

Saskaņā ar Komerclikuma 318.pantu likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

Ja likvidatoru ieceļ dalībnieku sapulce, tā nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.

Ja sabiedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, vai ja to prasa dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu pamatkapitāla, likvidatoru ieceļ un viņa atlīdzības apmēru un kārtību nosaka tiesa.

Pieteikums

Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumā norāda Komerclikuma 8.pantā minētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu.

Pieteikumam pievieno:

 1. dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu;
 2. katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Rakstveida piekrišanu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona.

Ja sabiedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai komercreģistrā. Likvidators triju dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā iesniedz komercreģistra iestādei rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru.

Likvidatora tiesības un pienākumi

Likvidatoram ir visas valdes un padomes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi. Likvidators piedzen parādus no debitoriem (tai skaitā valdes locekļu aizņēmumiem), ieskaitot summas, kas sabiedrībai pienākas par neapmaksātajām kapitāla daļām, pārdod sabiedrības mantu (pamatlīdzekļus, krājumus u.c.) un apmierina kreditoru prasījumus (dzēš uzņēmuma parādsaistības pret kredītiestādēm, nodokļu administrāciju, darbinieku algām, piegādātājiem).

"Jāpievieno prasījumu pamatojošie dokumenti."

Kreditoru apmierināšanai pirmais parāds ir jādzēš un jāizmaksā darbiniekiem neizmaksātās algas, pēc tam seko nodokļu parādu nomaksa budžetā, tad kredīti un beigās preču piegādātāji.

Likvidācijas laikā sabiedrības firmai (nosaukumam) pievieno vārdu "likvidējamā".

Maksātnespēja

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidējamās sabiedrības mantas nepietiek, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoram ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, pamatojoties uz Maksātnespējas likumu.

Kreditoru informēšana

Komercreģistra iestāde uz likvidējamās sabiedrības rēķina Komerclikuma 11.pantā  noteiktajā kārtībā izsludina paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.  Likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.

Kreditori tiek uzaicināti pieteikt savus prasījumus triju mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par sabiedrības darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru pieteikšanās termiņš.  Ja sabiedrībai nav zināmu kreditoru, to prasījumu pieteikšanas termiņu nosaka ne īsāku kā vienu mēnesi pēc paziņojuma publicēšanas dienas.

Kreditori piesaka likvidatoram savus prasījumus pret sabiedrību. Prasījumā norādāms prasījuma saturs, pamats un apmērs, un tam pievienojami prasījumu pamatojošie dokumenti.

Turpmāk vēl.
Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU