SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. martā, 2011
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
8
22
8
22

Kā rīkoties, ja nozaudēts izglītības dokuments

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Dzīvē atgadās tā, ka tiek nozaudēts, nozagts vai neatgriezeniski sabojāts izglītības dokuments. Šādos gadījumos izglītības dokumenta oriģināla vietā iespējams iegūt dokumenta dublikātu.

Nozaudēts vispārējās izglītības dokuments

Vispārējās izglītības dokumentu dublikātu izsniegšanas kārtību Latvijas Republikā regulē 2006. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti".

Tā kā izglītības dokumenta oriģinālu ir izsniegusi konkrēta izglītības iestāde, tad atbilstoši izsniegto izglītības dokumentu uzskaites un reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām tā pati izglītības iestāde arī noformē vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniegšanu. Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi un neizsniedz nozaudētajam, nozagtajam, iznīcinātajam vai neatjaunojami bojātajam vispārējās izglītības dokumentam identisku dokumentu, dublikātu noformē attiecīgā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

Ja skola ir likvidēta, informācija par personu lietām ir atrodama:

Kārtība, kādā tiek izsniegts dublikāts

Vispirms persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta (Apliecības par vispārējo pamatizglītību un Atestāta par vispārējo vidējo izglītību) dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pašvaldības izglītības speciālistam. Tālāk persona, kuras izglītības dokumenti nozaudēti/bojāti/nozagti, vai viņas pilnvarotā persona izsludina oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu.

Par sludinājumu maksā iesnieguma autors, un to var iesniegt personīgi laikraksta "Latvijas Vēstnesis" Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā, vai sūtot uz e-pastu slud@lv.lv, ja persona lieto elektronisko parakstu. Sludinājumu var iesniegt arī izglītības iestāde, atsūtot pa faksu 67898745 un noformējot uz iestādes veidlapas (publicējamais teksts, paraksts, zīmogs), ar norādi "Latvijas Vēstnesim", un pievienojot dokumentu, kas apliecina apmaksu par sludinājumu.

"Sludinājumu par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā izglītības dokumenta atzīšanu par nederīgu var iesniegt laikraksta „Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā."

Norēķināties par sludinājuma publicēšanu var uz vietas skaidrā naudā vai ar karti vai iesniegt apmaksu apliecinošu dokumentu, ja apmaksa veikta iepriekš. Maksa par sludinājumu ir 8 lati, piemaksa par steidzamību – 2,40 lati. Ja klients vēlas pa pastu saņemt publikāciju apliecinošu dokumentu uz norādīto adresi, šāds pakalpojums maksā 1 latu, bet Klientu centrā izsniegts publikācijas apliecinājums – 50 santīmu. Publikācija par izglītības dokumenta atsaukumu tiek ievietota tuvākajā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurā.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists, pamatojoties uz iestādes vadības izdotu rīkojumu par attiecīgā izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu, noformē dublikātu, reģistrē to "Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā" vai "Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā" un izsniedz to dokumenta nozaudētājam. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu un sedz visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus.

Nozaudēts profesionālās izglītības dokuments

Līdzīgi rīkojas, ja nozaudēts profesionālās izglītības dokuments. Ja izglītības iestādē nav datu, kas nepieciešami izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai, izglītības dokumenta nozaudētājs tos var pieprasīt arhīvam. Ja iestāde ir reorganizēta vai likvidēta un tās tiesības un saistības nav pārņēmusi cita iestāde, reorganizētās vai likvidētās iestādes dibinātājs (pašvaldība vai ministrija, kuras padotībā atradās iestāde) izdod citai iestādei rīkojumu izsniegt dublikātu. Akreditētām privātajām profesionālās izglītības iestādēm rīkojumu par dublikāta izsniegšanu vai izziņu šādā gadījumā izsniedz Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegtu arhīva izziņu.

"Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu un sedz visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus."

Saskaņā ar 2005. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" dublikāta augšējā labajā stūrī dublikāta izsniedzējs ieraksta "DUBLIKĀTS". Profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā ailē "Izglītības dokumenta nosaukums un Nr." papildus ieraksta "Dublikāts", bet ailē "Izsniegšanas datums" – rīkojuma par profesionālās izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu datumu un numuru. Profesionālās izglītības dokumenta dublikāta saņēmējs parakstās par dublikāta saņemšanu.

Nozaudēts augstskolas diploms

Ja ir nozaudēti augstskolu izglītības dokumenti (diplomi, sekmju izraksti, diploma pielikumi u.c.) vai ar tiem noticis negadījums, un tos vairs nevar lietot, persona par attiecīgu samaksu var saņemt augstskolu apstiprinātus diplomu dublikātus un kopijas šo augstskolu arhīvā.

Lai iegūtu dokumentus, kas aizstāj oriģinālu, augstskolas Studiju daļā ir jāiesniedz iesniegums, pases kopija, laikraksta "Latvijas Vēstnesis" publikācijas apliecinājums par izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu, kā arī dokuments (ja tāds ir), kas apliecina diploma negadījuma (sadedzis, nozagts u.c.) faktu. Saņemot diploma par augstāko izglītību dublikātu vai citu dokumentu kopijas, Studiju daļā jāiesniedz arī dokuments (maksājuma uzdevums), kas apliecina apmaksu par diploma dublikāta vai cita dokumenta kopijas izgatavošanu.

Ja vidējo un/vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu oriģināli nav laikus izņemti, tie glabājas personas lietā augstskolas arhīvā.

Nozaudēts centralizēto eksāmenu sertifikāts

Ja nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts sertifikāts, dublikātu izsniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC). Persona aizpilda centram adresētu iesniegumu (veidlapa atrodas interneta mājaslapā www.visc.gov.lv), kuru var iesniegt personīgi Valsts izglītības satura centrā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 vai pa pastu, e-pastu visc@visc.gov.lv vai faksu 67223801.

Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC vai tas var tikt nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu. Persona apmaksā rēķinu. Ja sertifikātu persona saņems personīgi VISC, maksa par katru sertifikāta dublikātu ir 2,50 lati, ja pa pastu – 3,50 lati.

Pēc rēķina apmaksas VISC izsniedz centralizētā eksāmena sertifikātu personīgi vai nosūta pa pastu. Saņemot sertifikātu personīgi, jāuzrāda maksājuma kvīts (internetbankā maksātiem maksājuma uzdevumiem nepieciešams bankas zīmogs). Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas Valsts izglītības satura centrā.

Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI