SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
11. novembrī, 2015
Lasīšanai: 12 minūtes
13
13

Nozaudētam izglītības dokumentam jāveido dublikāts

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Ieva Lūka/ LETA

Apstākļi mēdz būt dažādi, bet rezultāts viens – ir pazaudēti izglītības dokumenti. Kur tie palikuši – vai izmesti kopā ar citiem papīriem, pazuduši pārvācoties? Varbūt neatgriezeniski sabojāti, kad kafijas krūze nodevīgi tos aplējusi. Lai kāds arī nebūtu iemesls, ikvienam ir tiesības saņemt izglītības dokumentu dublikātu.

īsumā
  • Izglītības dokumenta dublikātam ir tāds pats spēks kā dokumenta oriģinālam.
  • Vairumā gadījumu dokumenta dublikātu varēs izsniegt tā iestāde, kas to izdevusi.
  • Veidojot dublikātu, uz tā jānorāda dublikāta izsniegšanas datums.

Izglītības dokumenti gan nav nepieciešami katru dienu, tomēr tie vajadzīgi, lai pieteiktos turpināt izglītību, tos var prasīt arī darba devējs. Ja tie ir nozaudēti vai bojāti, ir jāizveido dublikāts. Dublikātam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, to nosaka Dokumenta juridiskā spēka likuma 7.panta pirmā daļa.

Ja nozaudēts vispārējās izglītības dokuments

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā. To paredz MK noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti". Skola izglītības dokumenta dublikātu noformē saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.

Lai saņemtu apliecības par vispārējo pamatizglītību vai atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi izglītības dokumenta oriģinālu.

Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas skolas direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izrakstīs dublikātu un to reģistrēs Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Dublikāta saņēmējam savukārt atliek vien parakstīties par tā saņemšanu.

Pēc tam kad dublikāts ir saņemts, iesniedzot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", oriģinālais dokuments ir jāizsludina par nederīgu. Kāpēc tas ir jādara? Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova skaidro, ka sludinājums ir jāpublicē, lai par nozaudēšanas faktu paziņotu gan augstskolām, gan izslēgtu iespēju, ka kāds ar svešiem dokumentiem iestājas augstskolā vai pretendē uz darbavietu.

Sludinājumu var iesniegt personīgi "Latvijas Vēstnesis" Klientu centrā Bruņinieku ielā 41, Rīgā, vai sūtot uz e-pastu: slud@lv.lv, ja persona lieto elektronisko parakstu. Sludinājuma izvietošana ir bezmaksas pakalpojums. Sludinājuma publikāciju izvieto tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, un tā tur ir pieejama vienmēr.

Ja nozaudēts profesionālās izglītības dokuments

Profesionālās izglītības dokumenta dublikātu nepieciešamības gadījumā izsniegs tad, ja profesionālajā skolā būs pieejami pietiekami dati un varēs izmantot līdzvērtīga dokumenta veidlapu. Citos gadījumos var saņemt iestādes izziņu, kā to nosaka MK noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti".

Dublikāta izsniegšanai profesionālās izglītības gadījumā ir līdzīgs princips kā vispārējās izglītības gadījumā. Lai saņemtu dublikātu, iestādē, kas profesionālās izglītības dokumentu izsniegusi, jāiesniedz iesniegums. Tālāk jāievieto sludinājums "Latvijas Vēstnesī". Iesniegums oficiālajā publikācijā ir jāsaskaņo ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāju. Dublikātu varēs saņemt ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas.

10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" un datu saņemšanas no arhīva iestāde, pamatojoties uz tās vadītāja izdotu rīkojumu par attiecīgā dokumenta dublikāta izsniegšanu, to noformē, reģistrē un izsniedz.

Dublikāta augšējā labajā stūrī ieraksta "DUBLIKĀTS". Profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā ailē "Izglītības dokumenta nosaukums un Nr." papildus ieraksta "Dublikāts", bet ailē "Izsniegšanas datums" papildus ieraksta rīkojuma par profesionālās izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu datumu un numuru.

Saņēmējam atliek parakstīties par dublikāta saņemšanu.

Ja profesionālā skola slēgta vai reorganizēta

Nedaudz citādi ir jārīkojas, ja skola ir slēgta vai reorganizēta (kas ir ļoti iespējams, ņemot vērā, ka pastāvīgi tiek optimizēts profesionālo skolu tīkls). Tādā gadījumā ar iesniegumu ir jāvēršas pie šīs slēgtas vai reorganizētās skolas tiesību un saistību pārņēmēja. Kurš tas ir, var noskaidrot Izglītības un zinātnes ministrijā.

Ja tiesību pārņēmējam nav informācijas, kas varētu izveidot dublikātu, tad personai ir jāvēršas arhīvā un informācija jāiegūst tur.

  • Ja izglītības iestāde atradusies Rīgā, tad jāvēršas Personāla dokumentu valsts arhīvā Ata ielā 1, tālr. 67226532.
  • Par ārpus Rīgas bijušajām izglītības iestādēm informācija jāmeklē zonālajos valsts arhīvos.

Arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta nepieciešamā informācija, lai varētu sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Jāņem vērā, ka arhīva sniegtā informācija ir maksas pakalpojums.

Gadījumā ja neviens nav pārņēmis slēgtās/reorganizētās skolas tiesības, tad reorganizētās vai likvidētās iestādes dibinātājs (pašvaldība vai ministrija, kuras padotībā atradās iestāde) izdos citai iestādei rīkojumu izsniegt dublikātu. Savukārt esošajai akreditētajai profesionālajai skolai rīkojumu par dublikāta izveidi, pamatojoties uz arhīva izziņu, izsniegs IZM.

Ja nozaudēts centralizēto eksāmenu sertifikāts

Ja nozaudēts centralizēto eksāmenu sertifikāts, pēc jauna būs jāvēršas Valsts izglītības satura centrā. Savā mājaslapā centrs skaidro, ka personai, kas vēlas saņemt dublikātu, jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC]. To var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.

Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecināsies par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izrakstīs rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC, vai tas var tikt nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu. Kontakti:  tālrunis 67216500;  e-pasta adrese, uz kuru sūtīt iesniegumus: visc@visc.gov.lv,  fakss 67223801. Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Lai saņemtu centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikātu, ir jāapmaksā rēķins. Ja sertifikātu persona saņems personīgi VISC, maksa būs 3,56 eiro par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – 4,98 eiro (par katru sertifikāta dublikātu).

Pēc rēķina apmaksas VISC izsniegs centralizētā eksāmena sertifikātu personīgi vai nosūtīs pa pastu. Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma veikšanas.

Ja nozaudēts augstākās izglītības dokuments

Augstākās izglītības diploma dublikātu izsniedz pati augstskola, kur saņemts tā oriģināls (ja partnerinstitūciju noslēgtā vienošanās neparedz citu kārtību), pamatojoties uz personas iesniegumu un augstskolas vadītāja rakstisku rīkojumu, kā to nosaka MK noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus".

Augstskolas personas lietu jeb studenta izglītību apliecinošus dokumentus glabā 75 gadus, līdz ar to problēmām dublikātu izveidot nevajadzētu būt. Diploma un tā pielikuma dublikātu izsniedz uz spēkā esošā parauga diploma un tā pielikuma veidlapas.

Parasti diploma dublikāta izveidošana ir maksas pakalpojums, un, lai to izveidotu, uz augstskolu būs jādodas ar personu apliecinošu dokumentu un iesniegumu.

Jāatzīmē, ka augstākās izglītības dokumenta gadījumā nav nepieciešams ievietot sludinājumu "Latvijas Vēstnesī". Tas tāpēc, ka vispārējās un profesionālās izglītības diplomiem ir valstiska funkcija, bet augstskolas diploms ir personas izvēles ceļā iegūta izglītība, skaidro IZM pārstāve L.Zaharova.

Diplomu dublikātus reģistrē diplomu dublikātu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā. Persona, kas saņem dublikātu, žurnālā parakstās.

Vai augstskolas diploma dublikāts jāpielāgo mūsdienu prasībām?

Augstākās izglītības dokumenti ir mainījušies,  un vairs nepastāv kādreizējā piecu baļļu atzīmju sistēma. Mūsdienās augstskolu diplomiem ir pielikumi, kā arī šie pielikumi tiek tulkoti angļu valodā. Arī LV portāls ir saņēmis jautājumu par to, vai, piemēram, pirms 20 gadiem saņemts diploms būtu jāpārveido pēc mūsdienu prasībām?

Atbilde ir  – nē, jo diploma dublikāts ir izdodams, pamatojoties uz tiem pašiem pirmdokumentiem  kā diploma oriģināls. Tāpēc, ja nozaudētais dokuments tika izdots laikā, kad augstskolas dokumentus izsniedza bez pielikuma, tad pielikums nav jāveido.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsults Māris Strads LV portālam jau iepriekš ir norādījis, ko tas nozīmē – nav pieļaujami, ka vērtējumu 5 ballu skalā aizstāj ar vērtējumu 10 ballu skalā. Līdzīgi, ja diploma oriģināla izsniegšanas laikā nebija paredzēti kredītpunkti, tad tādus nevar iekļaut arī  diploma dublikātā.

Tāpat arī nebūtu nepieciešams izsniegt diploma pielikumu angļu valodā, jo pirmdokumentos esošā informācija bija tikai latviešu valodā. Tiesa, MK noteikumu Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus" 7.pielikums nosaka, ka, ja kādā no diploma pielikuma sadaļām informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

Līdz ar to, veidojot diploma pielikuma dublikātu, ja no pirmdokumentiem nav pieejama informācija, lai aizpildītu kādu no šobrīd spēkā esošā diploma pielikuma veidlapas sadaļām, tad attiecīgā sadaļā informāciju nesniedz, iekļaujot attiecīgu pamatojumu.

Veidojot dublikātu, jānorāda oriģinālais datums

Bieži vien neskaidrības rodas arī ar izglītības dokumenta dublikāta datumu – vai jānorāda oriģinālā dokumenta izsniegšanas datums, vai arī jānorāda kopijas izsniegšanas datums? Secinājums ir viennozīmīgs -  dublikātā ir jānorāda dublikāta izdošanas datums (konkrētajā gadījumā – šī gada), un šis diploma dublikāts jāreģistrē dublikātu reģistrācijas žurnālā.

Dokumentu juridiskā spēka likuma 7.pants paredz, ka to dublikātu izdod, pamatojoties uz tiem dokumentiem, saskaņā ar kuriem izdots oriģināls. Šajā gadījumā pants jāinterpretē tā: izdodot diploma dublikātu, jāvadās no tiem dokumentiem, uz kuru pamata diploms tika izsniegts – konkrēto iestādes lēmumu, rīkojumu, nevis no iepriekš izsniegtā diploma datiem.

MK noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 16.punktā teikts, ka rekvizītā "dokumenta datums" norāda dokumenta parakstīšanas datumu. Tātad diploma dublikātā rekvizītā "dokumenta datums" ir jānorāda dublikāta parakstīšanas datums, nevis dokumenta pirmreizējās izsniegšanas datums.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI