DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
04. janvārī, 2024
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz februārim 

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadānosaka, kādas iedzīvotāju grupas var saņemt nodokļa atvieglojumus. Atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz 1. februārim. 

Personām, kas ir tiesīgas pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, saistošajos noteikumos paredzētie dokumenti jāiesniedz līdz 1. februārim: 

 • elektroniski nosūtot to uz pašvaldības e-adresi, izmantojot portālu www.latvija.gov.lv vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības e-pastu dome@aluksne.lv; 
 • personīgi iesniedzot jebkurā Alūksnes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Alūksnē pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11 vai pagastos – bibliotēkās); 
 • pa pastu sūtot Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Minētie saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atvieglojumu var saņemt šādas personas norādītajā apmērā: 

 • personas, kurām ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss –  70% par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst šim statusam. Atvieglojumus šīm personām piešķir, pamatojoties uz pārvaldes datiem par personas atbilstību nosacījumiem; 
 • nestrādājoši, vientuļi pensionāri (nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, nav laulātā un nav likumīgo apgādnieku) – 90%; 
 • nestrādājošas, vientuļas personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti - 90%; 
 • personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa - 90%; 
 • personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, un kurām deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar apgādnieku zaudējušo bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns taksācijas gadā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas) un arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem  - 90%; 
 • personas, kurām pieder zemes īpašums un kuras ir noslēgušas līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām vajadzībām - 50%, bet ne vairāk kā 150 euro no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi gadā; 
 • personas, kurām pieder ēkas un kuras ir veikušas pilnu ēkas fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi, pamatojoties uz aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā – 90%; 
 • Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki – 90%; 
 • Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas – 90%; 
 • personas, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir ar Sosnovska  latvāni invadēta zeme – 50%. Atvieglojumus piešķir par to zemes vienības platību, kurā, atbilstoši Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam 2021.-2025. gadam, tiek veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi; 
 • personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā – 90%.

Ar nodokļa atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem un kārtību lūdzam iepazīties pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, kas publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Veidlapa, kas aizpildāma pieteikuma iesniegšanai, pieejama pie saistošajiem noteikumiem vai tīmekļvietnes sadaļā Pakalpojumi/Veidlapas/Nekustamais īpašums. 

Konsultāciju saņemšanai lūdzam sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratoriem pa tālruni 25778897 vai uz e-pastu: inara.kapulinska@aluksne.lv vai marite.jaudzema@aluksne.lv. 

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI