DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
09. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Aprīlī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 10,6 % mazāks nekā pirms gada

2023. gada aprīlī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,5 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 10,6 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 11,9 %, bet importa vērtība par 9,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Aprīlī Latvija eksportēja preces 1,52 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,97 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2022. gada aprīli ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 44,2 % līdz 43,6 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada četros mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 14,36 miljardus eiro – par 131,6 milj. eiro jeb 0,9 % mazāk nekā 2022. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 6,58 miljardus eiro (samazinājums par 39 milj. eiro jeb 0,6 %), bet importa – 7,78 miljardus eiro (samazinājums par 92,6 milj. eiro jeb 1,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2022. gada augustu, oktobri un 2023. gada janvāri precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2023. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2022. gada aprīli eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 9,5 % mazāka, bet importa – par 7,2 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 6,4 %, bet importa pieauga par 12,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2023. gada aprīlī, salīdzinot ar 2022. gada aprīli:

Svarīgākās izmaiņas importā 2023. gada aprīlī, salīdzinot ar 2022. gada aprīli:

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,9 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,3 %), Vācija (6,7 %) un Zviedrija (5,8 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,2 % no importa kopapjoma), Vācija (10,5 %), Polija (10,2 %) un Kanāda (9,1 %).

Svarīgākie partneri Latvijas eksportā un importā 2023. gada aprīlī

(procentos no kopapjoma)

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2023. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2022. gada aprīli visvairāk ietekmēja viskija eksporta pieaugums par 13,4 milj. eiro. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dabasgāzes gāzveida stāvoklī eksportam par 85,6 milj. eiro jeb 83,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2023. gada aprīlī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2022. g. aprīli

2023. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 523 506

100

-11,9

-16,6

-15,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

234 835

15,4

-33,4

-22,8

-21,5

elektroierīces un elektroiekārtas

156 381

10,3

15,4

-19,9

-9,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

108 603

7,1

-45,3

-44,8

-50,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

83 740

5,5

31,7

-11,9

7,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

78 838

5,2

-8,2

-19,3

-15,4

graudaugu produkti

70 806

4,6

68,4

15,7

-17,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 699

3,9

2,4 reizes

-2,7

-0,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

48 387

3,2

-19,9

-13,6

-14,3

farmācijas produkti

44 249

2,9

-12,0

-21,5

-18,3

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

37 807

2,5

-14,1

-12,5

-16,2

Gaisa kuģu, kosmosa kuģu un to daļu importa kāpumu 2023. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2022. gada aprīli ietekmēja lidmašīnu importa pieaugums par 91,1 milj. eiro jeb 2 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu imports samazinājās, sarūkot dabasgāzes gāzveida stāvoklī importam par 164,6 milj. eiro jeb 64,2 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2023. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2022. g. aprīli

2023. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 973 962

100

-9,6

-7,5

-11,0

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

216 409

11,0

2,2 reizes

16,7 reizes

3,7 reizes

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

195 643

9,9

-52,9

-14,0

-56,4

elektroierīces un elektroiekārtas

188 983

9,6

2,1

-17,9

-12,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

177 602

9,0

26,4

-17,6

9,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

162 425

8,2

4,4

-9,6

-7,1

plastmasas un to izstrādājumi

67 481

3,4

-21,7

-18,2

-13,1

farmācijas produkti

62 739

3,2

-5,1

-21,6

-14,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 068

3,0

64,6

-7,7

5,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

48 899

2,5

-52,0

-22,9

-29,4

dzelzs un tērauda izstrādājumi

42 288

2,1

-20,9

-4,4

-10,5

2023. gada aprīlī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 125 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 45 valstīm.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

2023. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2022. gada aprīli Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 0,9 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 0,7 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 2,9 procentpunktiem, bet importā samazinājās par 6,3 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2023. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2022. g. aprīli

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2022. g. aprīli

Pavisam

1 523,5

100

-11,9

1 974,0

100

-9,6

Eiropas Savienības valstis

1 041,3

68,3

-12,9

1 475,0

74,7

-10,4

eirozonas valstis

802,0

52,6

-15,7

1 122,5

56,9

-12,7

NVS valstis

127,4

8,4

34,8

74,3

3,8

-66,3

pārējās valstis

354,8

23,3

-19,1

424,7

21,5

33,7

Eksporta samazinājumu uz Ukrainu 2023. gada aprīlī, salīdzinot ar 2022. gada aprīli, visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta samazinājums par 0,8 milj. eiro jeb 21,3 %, uz Baltkrieviju – mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 1,6 milj. eiro jeb 67,1 %. Savukārt eksporta pieaugumu uz Krievijas Federāciju galvenokārt ietekmēja pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta pieaugums par 29,9 milj. eiro.

2023. gada aprīlī, salīdzinot ar 2022. gada aprīli, importa pieaugumu no Ukrainas galvenokārt ietekmēja koka un tā izstrādājumu; kokogles importa pieaugums par 2 milj. eiro. Savukārt importa samazinājumu no Krievijas Federācijas galvenokārt ietekmēja minerālproduktu importa samazinājums par 74,9 milj. eiro, bet no Baltkrievijas – koka un tā izstrādājumu; kokogles importa samazinājums par 23,9 milj. eiro.

 

Latvijas ārējā tirdzniecība ar Baltkrieviju, Krievijas Federāciju un Ukrainu 2023. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 

2022. g. aprīli

2023. g. martu

2022. g. aprīli

2023. g. martu

Pavisam

1 523 506

100

-11,9

-16,6

1 973 962

100

-9,6

-7,5

Baltkrievija

14 734

1,0

-2,1

14,8

13 147

0,7

-65,8

-26,6

Krievijas Federācija

85 716

5,6

31,7

-21,2

49 581

2,5

-71,4

-15,3

Ukraina

49 950

3,3

-27,7

56,3

25 137

1,3

30,3

-2,4

CSP informē, ka atbilstoši metodoloģijai preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu MWh. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” norādītā mēneša vidējā cena.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU