DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
01. martā, 2022
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

2021. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas – 1 277 eiro mēnesī

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

2021. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 1 277 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar 2020. gadu, mēneša vidējais atalgojums palielinājās par 135 eiro jeb 11,8 %, bet samaksa par vienu nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas – par 7,1 % (no 7,97 līdz 8,54 eiro).

Mēneša vidējā darba samaksa pēc nodokļu nomaksas – 939 eiro

Vidējā neto darba samaksa (aprēķināta, izmantojot darba vietā piemērojamos darba nodokļus) bija 939 eiro jeb 73,5 % no bruto algas. Gada laikā tā pieauga par 11,7 %. Neto darba samaksas reālais pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu, bija 8,1 %.

Mēneša darba samaksas mediāna 994 eiro

Bruto darba samaksas mediāna par pilnas slodzes darbu 2021. gadā bija 994 eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu (893 eiro), tā pieauga par 11,3 %. Darba samaksas mediāna pēc darba nodokļu nomaksas (neto) bija 740 eiro, un gada laikā tā pieauga par 11,4 %.

Mediāna tiek aprēķināta, izmantojot pieejamo informāciju no statistiskajiem apsekojumiem un Valsts ieņēmuma dienesta datiem.

Mediāna ir vidējais rādītājs, kas atrodas augošā vai dilstošā secībā sakārtotu darba ņēmēju algu rindas vidū, t.i., pusei darba ņēmēju algas ir lielākas par mediānu un otrai pusei – mazākas. Tā kā mediānu, salīdzinot ar vidējo aritmētisko darba samaksu, neietekmē ekstremālās darba samaksas vērtības, tā labāk raksturo tipisko atalgojumu.

Mēneša vidējās darba samaksas gada pārmaiņas

Sabiedriskajā sektorā vidējais atalgojums par 20 eiro lielāks nekā privātajā

2021. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā bija 1 273 eiro, un gada laikā tā pieauga par 11,9 %. Sabiedriskajā sektorā vidējā darba samaksa bija par 20 eiro lielāka nekā privātajā (1 293 eiro), un tās gada pieauguma temps bija nedaudz zemāks (11,8 %). Vispārējās valdības sektorā, kurā ietilpst valsts un pašvaldību iestādes, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitālsabiedrības, vidējā darba samaksa pieauga līdz 1 268 eiro jeb par 13,1 %.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem

(eiro)

2020. g. 4. cet.

2020. gads

2021. g. 4. cet.

2021. gads

Pārmaiņas (%)

2021. g. 4. cet. pret

2020. g. 4. cet.

2021. gads pret 2020. gadu

Pavisam

1 188

1 143

1 336

1 277

12,5

11,8

privātais sektors

1 173

1 138

1 318

1 273

12,4

11,9

sabiedriskais sektors1

1 223

1 156

1 384

1 293

13,2

11,8

vispārējās valdības sektors

1 194

1 121

1 364

1 268

14,2

13,1

1 Bez nodibinājumiem, biedrībām, fondiem un to komercsabiedrībām.

Vidējās darba samaksas pārmaiņas ietekmē ne tikai darbinieku algu pieaugums vai samazinājums, bet arī darba tirgus strukturālās pārmaiņas – gada laikā darbību uzsākušie un pārtraukušie uzņēmumi, darbinieku skaita un slodžu izmaiņas, ko 2021. gadā, tāpat kā gadu iepriekš, ietekmēja arī Covid-19 pandēmijas krīze.

Turklāt, 2021. gadā notika būtiskas izmaiņas ar darbaspēku saistīto nodokļu jomā – no 1. jūlija ieviesa minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī beidzās pārejas periods, pēc kura par visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbiniekiem darbaspēka nodokļi ir jāmaksā vispārējā kārtībā.

Minēto faktoru ietekme kopumā parādās darba samaksas fonda un pilnas slodzes darbinieku skaita, kuri tiek izmantoti vidējās darba samaksas aprēķiniem, pārmaiņās.

Darba samaksas fonds 2021. gadā salīdzinājumā ar pērno gadu valstī kopumā pieauga par 9,0 % jeb 902,8 milj. eiro, savukārt algoto darbinieku skaits, pārrēķināts pilnā slodzē samazinājās par 18,6 tūkst. jeb 2,6 %.

Darba samaksas fonda, pilnas slodzes darbinieku skaita un mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējo gadu)

                 

 

Gada laikā vidējā darba samaksa visstraujāk pieauga veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 28,2 %, kur pieauga gan atalgojuma fonds, gan pilnas slodzes darbinieku skaits. Līdzīgas tendence bija vērojama arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, apstrādes rūpniecībā, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē.

Darba samaksas fonda, pilnas slodzes darbinieku skaita un mēneša vidējās bruto darba samaksas

gada pārmaiņas nozarēs

Septiņās nozarēs vidējā mēneša darba samaksa virs vidējās valstī

2021. gadā vidējā darba samaksa mēnesī par pilnas slodzes darbu bija lielāka par vidējo valstī – finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, veselības un sociālās aprūpes, enerģētikas, valsts pārvaldes, kā arī ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē.

Vismazākā vidējā darba samaksa pirms nodokļu nomaksas bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (795 eiro).

Mēneša vidējā darba samaksa 2021. gadā

Latgalē vidēji pelna par 38 % mazāk nekā Rīgā

Vislielākā mēneša vidējā darba samaksa pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu 2021. gadā bija Rīgā – 1 434 eiro, savukārt viszemākā – Latgalē (896 eiro), kas ir par 38 % mazāk nekā valsts galvaspilsētā.

Gada laikā visstraujāk vidējā bruto darba samaksa pieauga Latgalē – par 13,0 %, zemākais pieaugums bija Vidzemē (10,5 %) un Pierīgā (10,6 %).

Mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos

4. ceturksnī vidējā mēneša alga pirms nodokļu nomaksas bija 1 336 eiro

2021. gada 4. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1 336 eiro, un gada laikā tā pieauga par 12,5 %.

2021. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada 4. ceturksni, straujāk vidējā darba samaksa auga sabiedriskajā sektorā – par 13,2 %, privātajā sektorā – par 12,4 %, bet vispārējās valdības sektorā – par 14,2 %.

Salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, bruto darba samaksa valstī pieauga par 2,6 %. Straujāks kāpums bija sabiedriskajā sektorā – 7,5 %, privātajā – 0,4 %. Vispārējās valdības sektorā vidējā darba samaksa pieauga par 8,2 %. 

Neto darba samaksa 4. ceturksnī bija 978 eiro, un salīdzinājumā ar 2020. gada 4. ceturksni tā pieauga par 12,3 %. Salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, pieaugums bija 2,3 %.

Darba samaksa nostrādātā stundā – 8,54 eiro

Bruto darba samaksa par vienu nostrādāto stundu 2021. gadā bija 8,54 eiro, un gada laikā tā pieauga par 7,1 % (2020. gadā – 7,97 eiro).

Vienas stundas darbaspēka izmaksas, kas ietver gan darba samaksu, gan citus ar darbaspēku saistītos darba devēja izdevumus, gada laikā pieauga no 10,06 līdz 10,72 eiro jeb par 6,6 %, ko ietekmēja kopējo darbaspēka izmaksu un nostrādāto stundu kāpums – attiecīgi par 8,4 % un 1,7 % gada laikā.

Plašāka informācija par darba samaksu un stundas darbaspēka izmaksām Latvijā pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļās Darba samaksa” un “Darbaspēka izmaksas’’.

Metodoloģiskā informācija

2021. gada beigās 1.–3. ceturkšņa dati tika precizēti. Datu precizēšana no pārskata gada sākuma tiek veikta atbilstoši CSP revīzijas politikas vadlīnijās definētajām plānotajām datu revīzijām, katru ceturksni apsekojamo statistisko vienību kopā iekļaujot jaunus ekonomiski aktīvus uzņēmumus un iestādes, precizējot uzņēmumu saimnieciskās darbības nozares un sektorus, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem, kā arī aktuālākus datus no administratīvajiem datu avotiem.

Darba samaksas datu avots ir komersantu, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors CSP vidējās darba samaksas aprēķinos ietver valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, izņemot nodibinājumus, biedrības un fondus un to komercsabiedrības.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Informāciju par vidējo darba samaksu sadalījumā pa reģioniem CSP apkopo pēc uzņēmuma, iestādes biroja vai pamatdarbības adreses.

Mēneša un stundas vidējās darba samaksas un stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.), un nav iekļauta samaksa par slimības dēļ nenostrādātajām dienām, ko apmaksā darba devējs. Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU