SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
20. septembrī, 2023
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
1
9
1
9

VSAA pakalpojumu izmaksa Krievijas pilsoņiem saistībā ar grozījumiem Imigrācijas likumā

FOTO: Zane Bitere, LETA.

Kādas būs izmaiņas pensiju un pabalstu izmaksā pēc 2023. gada 1. septembra saskaņā ar grozījumiem Imigrācijas likumā.

Izmaiņas attiecas uz Krievijas Federācijas (KF) pilsoņiem, kuri pirms tam bija Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi un kuriem, lai turpinātu pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā pēc 2023. gada 1. septembra, ir jāiegūst Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statuss.

VSAA turpinās izmaksāt piešķirtās Latvijas pensijas, pabalstus un atlīdzības tiem KF pilsoņiem, kuri līdz 1. septembrim:

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ir iesnieguši pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, tostarp apliecinājumu par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudījumu, lai iegūtu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu;
  • ir kārtojuši valsts valodas pārbaudi, bet šī pārbaude nav nokārtota, un personai ir noteikts atkārtotas valsts valodas pārbaudes laiks.

Piemēram: Latvijas vecuma pensijas saņēmējs līdz 1. septembrim ir iesniedzis PMLP pieteikumu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un saņēmis PMLP dokumentu, kurā norādīts, ka viņa pieteikums tiks izskatīts līdz 2024. gada 1. martam. VSAA turpinās pensijas izmaksu līdz brīdim, kad PMLP pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt personai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

! VSAA izmaksu nodrošinās, pamatojoties uz PMLP sniegto informāciju.

VSAA pārtrauks izmaksāt piešķirtās Latvijas pensijas, pabalstus un atlīdzības tiem KF pilsoņiem, kuriem no 2023. gada 2. septembra ir zudis tiesiskais statuss Latvijā.

Pensiju, atlīdzību un valsts sociālo pabalstu (izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un bērna kopšanas pabalstu) izmaksu VSAA pārtrauks no oktobra, tas ir, no nākamā izmaksas mēneša, kas seko mēnesim, kurā persona zaudējusi tiesisko statusu Latvijā.

Piemēram: Latvijas vecuma pensijas saņēmējs līdz 1. septembrim nav iesniedzis PMLP pieteikumu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. VSAA 2023. gada 20. septembrī saņem no PMLP informāciju, ka līdzšinējā pastāvīgās uzturēšanās atļauja no 2023. gada 2. septembra vairs nav derīga un personai vairs nav likumīgu tiesību uzturēties Latvijā. Pensijas izmaksa tiks pārtraukta no 2023. gada 1. oktobra.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus un bērna kopšanas pabalstus, kurus izmaksā par iepriekšējo mēnesi, VSAA pārtrauks izmaksāt no 2023. gada 2. septembra, tas ir, no dienas, kad personai vairs nav derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā.

Piemēram: persona saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā un ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu saņēmējs līdz 1. septembrim nav iesniedzis PMLP pieteikumu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. VSAA 2023. gada 20. septembrī saņem no PMLP informāciju, ka līdzšinējā pastāvīgās uzturēšanās atļauja no 2023. gada 2. septembra vairs nav derīga un personai vairs nav likumīgu tiesību uzturēties Latvijā. VSAA valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc no 2023. gada 2. septembra, savukārt ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauks no 2023. gada 1. oktobra, jo pabalsts par septembri jau ir izmaksāts.

VSAA pārtrauks arī valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu (slimības pabalsta, maternitātes pabalsta, bezdarbnieka pabalsta) izmaksu gadījumos, ja neizpildīsies pabalsta saņemšanai nepieciešamie nosacījumi, jo būs mainījušies faktiskie apstākļi, kas ietekmēs tiesības saņemt pabalstu.

Piemēram: ja VSAA no Nodarbinātības valsts aģentūras saņems informāciju, ka persona, kurai ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, no 2023. gada 2. septembra ir zaudējusi bezdarbnieka statusu, jo personai nav derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, VSAA pārtrauks bezdarbnieka pabalsta izmaksu no bezdarbnieka statusa zaudēšanas dienas, tas ir, no 2023. gada 2. septembra.

VSAA pakalpojuma izmaksu atjaunos, ja no PMLP tiks saņemta informācija par to, ka KF pilsonis ir iesniedzis iesniegumu jaunas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai atļaujas uzturēties Latvijā saņemšanai.

Pensijas un atlīdzības izmaksās arī tad, ja KF pilsonis būs ieguvis termiņuzturēšanās atļauju Latvijā.

Savukārt valsts sociālos pabalstus personām ar termiņuzturēšanās atļaujām VSAA izmaksās tikai saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.

Pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri pārceļas uz dzīvi ārpus Latvijas

Ja pensijas saņēmējs, beidzoties uzturēšanās atļaujai vai zaudējot tiesisko statusu Latvijā, pārceļas uz dzīvi Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā, viņam jāvēršas attiecīgās valsts kompetentajā iestādē un jāpieprasa Latvijas pensijas izmaksa šajā valstī. Pēc tam, kad VSAA saņem pieprasījumu no attiecīgās valsts kompetentās iestādes, VSAA turpina personai izmaksāt Latvijas pensiju ar attiecīgās kompetentās iestādes starpniecību.

Arī tad, ja pensijas vai atlīdzības saņēmējs izbrauc uz dzīvi citās valstīs, ir iespējams tiesību normās noteiktajā kārtībā turpināt saņemt Latvijas pensiju vai atlīdzību.

Pirms izbraukšanas ieteicams VSAA noskaidrot, kādi ir pensiju izmaksas nosacījumi jaunās dzīvesvietas valstī.

Izbraucot uz dzīvi ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, pārtrauc izmaksāt piemaksu pensijai par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja tā ir bijusi piešķirta.

Ja persona izbrauc no Latvijas uz dzīvi kādā citā valstī, valsts sociālo pabalstu izmaksa tiek pārtraukta.

Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar VSAA, rakstot uz e-pasta adresi: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru: 64507020.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI