SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
28. februārī, 2020
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Satiksme
9
9

Vadītāju apliecībām jauni ierobežojuma kodi

Stājas spēkā 28.02.2020.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Latvijas tiesību aktos nav paredzēti gadījumi, kas būtu saistāmi ar direktīvā par vadītāju apliecībām noteikto ierobežojuma kodu lietošanu, kā arī praksē nav konstatētas situācijas, kad tos būtu nepieciešams lietot.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Šodien, 28. februārī, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ar kuriem tiek izpildītas Eiropas Komisijas Direktīvā par vadītāju apliecībām noteiktās prasības un novērsta situācija, ka Latvijai pārkāpumu procedūras ietvaros var draudēt tiesvedība, ja netiks pārņemti visi transportlīdzekļu vadītāju apliecībās noteiktie ierobežojuma kodi. Vienlaikus grozījumi precizē vadīšanas eksāmena vērtēšanas kārtību, profesionālo vadītāju kvalifikācijas (95. koda) derīguma termiņu un reglamentēto profesiju uzskaitījumu, kā arī vadītāja kvalifikācijas karšu izgatavošanas tehnoloģiskās prasības.

īsumā
 • Noteikti jauni ierobežojuma kodi transportlīdzekļu vadītāju apliecībām.
 • Atbilstoši Satiksmes ministrijas rīcībā esošajai informācijai arī citās Eiropas Savienības valstīs ierobežojuma kodus lieto ārkārtīgi reti vai nelieto vispār.
 • Turpmāk eksāmenos arī uz figūru izpildi attiecinās kompetences vērtēšanas principus.
 • Vadītāja kvalifikācijas kartes derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no attiecīgās kategorijas vadīšanas eksāmena nokārtošanas dienas vai – izņēmuma gadījumos – no periodiskās apmācības kursa pabeigšanas dienas.
 • Turpmāk vadītāju apliecībās un vadītāju kvalifikācijas kartēs iekļautā informācija tiks ievietota ar lāzergravēšanas iekārtu, nevis datordrukas iekārtu.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 103 “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk tekstā – grozījumi) ietekmē pašreizējos un topošos transportlīdzekļu vadītājus.

Kādi ir jaunie ierobežojuma kodi

MK noteikumu Nr. 103 1. pielikums papildināts ar vairākiem apakšpunktiem (8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 un 8.8.9 apakšpunktu), kuri nosaka jaunus ierobežojuma kodus transportlīdzekļu vadītāju apliecībām:

 • ierobežojuma kods 61 – transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai diennakts gaišajā laikā (laikposmā no rīta krēslas izzušanas līdz vakara krēslas iestāšanās brīdim);
 • ierobežojuma kods 62 – transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai noteiktā rādiusā (km) ap savu dzīvesvietu vai tikai noteiktā pilsētā vai reģionā;
 • ierobežojuma kods 63 – transportlīdzekļa vadītājam aizliegts braukt ar pasažieriem;
 • ierobežojuma kods 64 – transportlīdzekļa vadītāja braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt noteiktu lielumu (km/h);
 • ierobežojuma kods 65 – transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai kopā ar personu, kurai ir tās pašas kategorijas vadītāja apliecība;
 • ierobežojuma kods 66 – transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vilkt piekabi;
 • ierobežojuma kods 67 – transportlīdzekļa vadītājam aizliegts braukt pa automaģistrālēm;
 • ierobežojuma kods 68 – transportlīdzekļa vadītājam aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un aizliegts vadīt transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,0 promiles;
 • ierobežojuma kods 69 – transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai tādus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar alkometrisku autobloķētāju saskaņā ar standartu LVS EN 50436-1:2014 “Alkometriski autobloķētāji. Testēšanas metodes un veiktspējas prasības. 1. daļa. Tehniskie līdzekļi profilakses darbam ar iereibušiem autovadītājiem”.

Latvijā nav paredzēti gadījumi, kad lietot jaunos kodus

Saskaņā ar grozījumu anotācijā sniegto informāciju 2018. gada 6. maijā no Eiropas Komisijas (EK) tika saņemts brīdinājums: ja Latvija nepārņems iepriekš minētos ierobežojuma kodus, turpmākās pārkāpuma procedūras ietvaros valstij draud tiesvedības risks.

Atbilstoši EK 2015. gada 24. aprīļa Direktīvas (ES) 2015/653, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām, (turpmāk tekstā – direktīva par vadītāju apliecībām) 2. pantam Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, bija jānodrošina nepieciešamo normatīvo un administratīvo aktu stāšanās spēkā, vēlākais, līdz 2017. gada 1. janvārim.

Grozījumu anotācijā skaidrots, ka Latvijas tiesību aktos nav paredzēti gadījumi, kas būtu saistāmi ar šo ierobežojuma kodu lietošanu, tāpat arī līdz šim praksē nav konstatētas situācijas, kad tos būtu nepieciešams lietot. Vienlaikus var gadīties, ka personai jāmaina citā ES valstī izdota vadītāja apliecība ar šiem ierobežojuma kodiem, attiecīgi norādot tos arī izsniedzamajā Latvijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībā.

Atbilstoši Satiksmes ministrijas rīcībā esošajai informācijai arī citās ES valstīs ierobežojuma kodus lieto ārkārtīgi reti vai nelieto vispār, teikts grozījumu anotācijā.

Kāpēc nepieciešami ierobežojuma kodi

Direktīvā par vadītāju apliecībām norādīts, ka informācija un ierobežojuma kodi vadītāju apliecībām tika atjaunoti šādu iemeslu dēļ:

 • zinātnes un tehnikas sasniegumi (īpaši saistībā ar transportlīdzekļa pielāgošanu un tehnisko atbalstu vadītājiem ar invaliditāti);
 • jauno tehnoloģiju attīstība (kodiem un apakškodiem jābūt orientētiem uz funkcionalitāti);
 • sloga mazināšana vadītājiem ar invaliditāti (iespējas vadīt transportlīdzekli bez tehniskas pielāgošanas nodrošināšanas);
 • risku mazināšana attiecībā uz iesācējiem vai gados veciem transportlīdzekļa vadītājiem;
 • satiksmes drošība (vairākas ES dalībvalstis ieviesušas vai plāno ieviest programmas, kurās vadītājiem atļauts izmantot tikai tādus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar alkometrisko autobloķētāju).

Eksāmenā arī uz figūru izpildi attiecinās kompetences vērtēšanas principus

Kā norādīts grozījumu anotācijā, turpmāk eksāmenos arī uz figūru izpildi attiecinās kompetences vērtēšanas principus un pilnībā nodrošinās to, ka lēmums par eksāmena rezultātu tiks pieņemts, izvērtējot pretendenta sniegumu kopumā. Vienlaikus tiek saglabāta norma, ka katras figūras izpildei eksāmenā ir doti ne vairāk kā divi mēģinājumi.

Savukārt, ņemot vērā praksē sastopamās situācijas, grozījumi turpmāk paredz arī to, ka inspektoram ir tiesības pārtraukt vadīšanas eksāmenu, ja pretendents:

 • nespēj kontrolēt transportlīdzekli, izpildot MK noteikumu Nr. 103 52.2. apakšpunktā minētās figūras;
 • ar savu rīcību rada satiksmei bīstamu situāciju;
 • zaudē kontroli pār transportlīdzekli.

Precizēts 95. koda derīguma termiņš

Savukārt, lai korekti un autovadītājiem saprotami norādītu profesionālās kvalifikācijas (95. koda) derīguma termiņa beigas un to, ka autovadītājiem ir jāmaina apliecība laikus, pirms tās derīguma termiņa beigām, grozījumos mainītas tiesību normas, kas nosaka vadītāja kvalifikācijas kartes derīguma termiņu un vadītāja apliecības ar 95. kodu derīguma termiņu, norādīts grozījumu anotācijā.

Proti, turpmāk MK noteikumu Nr. 103 9.1 punktā noteikts, ka vadītāja kvalifikācijas kartes derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no attiecīgās kategorijas vadīšanas eksāmena nokārtošanas dienas (71. punkts) vai – izņēmuma gadījumos – no periodiskās apmācības kursa pabeigšanas dienas (79. punkts).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 103 78.1 punktu iepriekš minētais neattiecas uz gadījumiem, kad persona ir pabeigusi periodiskās apmācības kursu ne vairāk kā sešus mēnešus pirms vadītāja apliecības maiņas. Proti, jaunajā vadītāja apliecībā papildinformācijas koda piecu gadu derīguma termiņu norāda, skaitot no jaunās vadītāja apliecības izdošanas datuma, bet pārējos gadījumos – no apmācības kursa beigu datuma.

Vairākas tehniskas izmaiņas

Grozījumos precizēts reglamentēto profesiju uzskaitījums, kā arī vadītāja kvalifikācijas karšu izgatavošanas tehnoloģiskās prasības.

Atbilstoši Saeimā 2019. gada 11. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” profesija “mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs” ir svītrota no reglamentēto profesiju uzskaitījuma, līdz ar to grozījumos precizēta MK noteikumu Nr. 103 izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauce uz šo likumu.

Līdzīgi arī Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) veiktas strukturālas reformas, pēc kurām struktūrvienību nosaukumos tiks lietots nevis vārds “nodaļa”, bet gan – “klientu apkalpošanas centrs”.

Tāpat grozījumos noteikts – ieviešot jaunas izgatavošanas tehnoloģijas, vadītāju apliecībās un vadītāju kvalifikācijas kartēs iekļautā informācija tiks ievietota ar lāzergravēšanas iekārtu, nevis datordrukas iekārtu.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU