SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
22. oktobrī, 2018
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Parādu piedziņa
18
18

Kā saistību izpilde nonāk līdz piespiedu izpildes procesam

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Uzņemtās saistības ir pienākums norunātajā termiņā saistību izpildīt. Ja viena no pusēm to nedara, otrai pusei saistību izpildi iespējams panākt vien piespiedu izpildes procesā. Ceļš līdz piespiedu izpildei aizskartajai pusei prasa gan papildu laiku, gan izdevumus. LV portāls piedāvā ilustratīvu piemēru – cik garš šādā situācijā bija Toma ceļš līdz aizdevuma atgūšanai no Ata.

Praksē, pirms neizpildītā saistība tiek nodota piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, var paiet vairāki mēneši, dažkārt, ieilgstot tiesvedībai starp pusēm, arī vairāki gadi. Visu šo laiku personai, kura nav uzņemtās saistības izpildījusi, ir iespēja to izdarīt, vienoties ar kreditoru, piemēram, par parāda atmaksu pa daļām.

Tomēr, ja risinājums starp pusēm netiek atrasts un saistība netiek izpildīta, kreditoram ir tiesības vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja ar lūgumu panākt saistību izpildi piespiedu kārtā. Šādā situācijā zvērinātam tiesu izpildītājām būs pienākums, pamatojoties uz tiesas, citas institūcijas vai amatpersonas izdotu izpildu dokumentu un kreditora lūgumu, uzsākt piespiedu izpildes procesu.

Ar ko personai jārēķinās, ja neizpildītā saistība nonāk līdz piespiedu izpildes procesam?

Personai jārēķinās, ka neizpildītās saistības izpilde tiks panākta ar likumā noteiktiem piespiedu izpildes līdzekļiem, vēršot piedziņu uz parādnieka:

  1. naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, VAS “Latvijas Pasts” atvērtā kontā;
  2. darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem (piemaksām pie darba algas, prēmijām u. c.);
  3. ienākumiem ārpus darba samaksas (valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, mācību iestādes audzēkņa stipendijām u. c.);
  4. naudas līdzekļiem, kas pienākas no citām personām (nodokļu pārmaksas gadījumā uz summām, kas pienākas no citām personām uz līguma pamata, piemēram, autortiesību, uzņēmuma, piegādes u. c. līgumu, izņemot darba līguma, pamata);
  5. kustamo mantu, pārdodot to izsolē;
  6. nekustamo īpašumu, pārdodot to izsolē.

Vienlaikus jāņem vērā, ka zvērināts tiesu izpildītājs nepiemēro tādu piespiedu izpildes līdzekli, kas konkrētajos lietas apstākļos nav samērīgi vai lietderīgi. Tāpat Civilprocesa likumā ir atrunāts, cik lielus ieturējumus drīkst veikt no naudas summām, ko parādnieks saņem.

Ja tiek vērsta piedziņa uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, parādniekam saglabājami naudas līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā. (Izņēmums – uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīga bērna uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – saglabājami naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas.)

Ja tiek vērsta piedziņa uz darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, kā arī ienākumiem ārpus darba samaksas, ieturējumu apmērs atkarībā no piedzenamā parāda veida un piedzenamo parādu skaita ir 30% vai 50%. Pārējā summa tiek saglabāta parādniekam (kā minimums – naudas līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā vai 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas). Izņēmums – uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīga bērna uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – saglabājami naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas. Ja parādnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns, papildus saglabājami arī līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā par katru parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu (vispārējā gadījumā – 64,03 eiro mēnesī).

Ja tiek vērsta piedziņa uz naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, ieturēti tiek visi naudas līdzekļi tādā apmērā, kāds nepieciešams piedzenamā parāda un sprieduma izpildes izdevumu segšanai. Piemēram, ja parādnieks uz piegādes līguma pamata saņem no lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības naudas līdzekļus par nodoto pienu, pēc zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma saņemšanas lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai ir pienākums šos naudas līdzekļus rīkojumā norādītajā apmērā pārskaitīt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, nevis parādniekam.

Sadarbība ar zvērinātu tiesu izpildītāju

Praksē biežākā kļūda, ko pieļauj parādnieks, saistību izpildei nonākot līdz piespiedu izpildes procesam, ir nesadarbošanās ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Tomēr savu interešu nodrošināšanai parādniekam ir pienākums nolēmuma izpildes laikā sadarboties ar zvērinātu tiesu izpildītāju – sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, informēt par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu, un citi pienākumi.

Bieži vien parādnieki saņem dažādus sociālos pabalstus, uzturlīdzekļus un citas Civilprocesa likuma 596. pantā minētās summas, uz kurām nevar vērst piedziņu. Tomēr, ja parādnieks par šādu summu saņemšanu neinformē savu zvērinātu tiesu izpildītāju, zvērināts tiesu izpildītājs šādu informāciju nevienā reģistrā pats nevar redzēt. Tādēļ, tikai sadarbojoties ar savu zvērinātu tiesu izpildītāju, persona var novērst to, ka piedziņas procesā tiek aizskartas šīs summas, uz kurām nevar vērst piedziņu.

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI