SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
09. janvārī, 2018
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība

Būtiskākie tiesību akti sociālajā jomā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts kancelejas infografikas fragments

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas izmaiņas. Ievērībai! Šī ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā šogad. Ar visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv, savukārt ar to skaidrojumiem šeit pat LV portālā!
īsumā
 • 2018. gadā pārrēķinās pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā.
 • Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kuriem būs noteikts nodarbinātības periods.
 • Tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) par 1% – attiecīgi palielinot par 0,5% VSAOI likmi darba ņēmējam un par 0,5% darba devējam.
 • Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) būs 215 EUR, bet bērnam vecumā no 7 līdz 17 gadiem (ieskaitot) – 258 EUR (līdz šim attiecīgi – 95 EUR un 114 EUR).
 • Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita.
 • Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni, papildus pašreizējai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa.

Sociālā joma

No 2018. gada 1. janvāra:

 1. Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro.
 2. 2018. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" piešķirtās izdienas pensijas), kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensiju sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatītās pensijas apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra, un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2018. gada septembrim.
 3. Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kuriem būs noteikts nodarbinātības periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, ko apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu.
 4. Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.
 5. Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
 6. Tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) par 1% – attiecīgi palielinot par 0,5% VSAOI likmi darba ņēmējam un par 0,5% darba devējam. VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tādējādi darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.
 7. Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumiem mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu:
  • pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem būs jāveic VSAOI 5% (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākumi visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 EUR, tad VSAOI 5% apmērā var neveikt;
  • pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI vispārējā apmērā (2018. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%, un persona ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta būs jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai);
  • pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (2018. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) būs jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru. VSAOI būs jāveic kā līdz šim – par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta VSAOI 5% apmērā būs jāaprēķina par visu kalendāra gadu un jāveic līdz kārtējā gada 15. aprīlim.
 1. Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:
  • autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā būs jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5% VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;
  • ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);
  • ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības, ja ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.
 1. Izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem – profesionālā sportista VSAOI objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga būs mazāka par divām minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums segt VSAOI starpību.
 2. No valsts budžeta sāks finansēt divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
  • psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
  • psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem.
 3. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) būs 215 EUR, bet bērnam vecumā no 7 līdz 17 gadiem (ieskaitot) – 258 EUR (līdz šim attiecīgi – 95 EUR un 114 EUR).
 4. Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, – 171 EUR. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222 EUR, bet, ja trīs un vairāk bērnu, – 274 EUR (līdz šim – 113,83 EUR neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. jūlijam.
 5. Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).
 6. Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam. Atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem atlīdzību maksās pašreizējā apmērā – 171 EUR.
 7. Tiek saglabāti līdzšinējie ģimenes valsts pabalstu apmēri. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 EUR, par otro bērnu – 22,76 EUR, par trešo bērnu – 34,14 EUR, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 EUR mēnesī.  No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Tāpat no nākamā gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. marta:

Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni, papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu audzināšanu būs 10 EUR mēnesī, par trīs bērniem – 66 EUR mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 EUR mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 EUR mēnesī; par pieciem bērniem – 166 EUR mēnesī; par sešiem bērniem – 216 EUR mēnesī; par septiņiem bērniem  – 266 EUR mēnesī utt. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI