SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
12. oktobrī, 2017
Lasīšanai: 12 minūtes
9
9

Pacienta iemaksa – maksimālā summa gadā un atvieglojumi

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Pacienta iemaksa ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ja pacienta iemaksas par saņemtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gada laikā sasniedz 569,15 eiro, personai ir tiesības līdz gada beigām no turpmākajām pacienta iemaksām tikt atbrīvotai. Savukārt pārmaksas gadījumā pacients iztērētos līdzekļus var atgūt. Valstī ir noteiktas arī vairākas iedzīvotāju kategorijas, kuras no pacienta iemaksām ir pilnībā atbrīvotas.
īsumā
 • Pacienta iemaksu apmēri visās ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, ir vienādi.
 • Pacienta iemaksu summa par saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.
 • Pacientam pašam jāseko līdzi, vai veikto pacienta iemaksu kopsumma nesasniedz apmēru, kas līdz gada beigām dod tiesības tikt atbrīvotam no turpmāko iemaksu veikšanas.
 • Valstī ir noteiktas vairākas iedzīvotāju grupas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksu un līdzmaksājumu veikšanas.

Kas ir pacienta iemaksa?

Ne katrs maksājums, ko pacients veic ārstniecības iestādē, ir pacienta iemaksa. Grupējot pēc apmaksas veida, var izdalīt divus plānveida ārstniecības pakalpojumu veidus: no valsts budžeta apmaksāti pakalpojumi, kurus saņemot pacientam ir jāveic pacienta iemaksa, un maksas pakalpojumi, kuri katram pacientam jāapmaksā pilnā apmērā atbilstoši ārstniecības iestādes noteiktajam cenrādim.

Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem, tikmēr pacientam ir jāveic salīdzinoši neliela pacienta iemaksa.

Piemēram, par magnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas pacienta iemaksa ir 28,46 eiro, bet no valsts budžeta par izmeklējumu tiek izmaksāta atlikusī summa – 72,67 eiro.

Jo dārgāks veselības aprūpes pakalpojums, jo lielāku pakalpojuma daļu apmaksā valsts. Patiesā veselības aprūpes pakalpojuma vērtība nemaina pacienta iemaksas apmēru, un tā paliek nemainīga.

Piemēram, par uzturēšanos slimnīcā pacientam jāmaksā pacienta iemaksa 10 eiro diennaktī (sākot ar otro dienu), taču pacienta ārstēšanās izmaksas stacionārā dažādos gadījumos ir atšķirīgas.

Cik lielas ir pacienta iemaksas?

Pacienta iemaksu apmēri visās ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, ir vienādi un ir noteikti MK noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4. pielikumā "Pacienta iemaksas apmērs", ievērojot 5. pielikumā "Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai" minētos nosacījumus.

Pacienta iemaksu apmērs

Ārsta apmeklējums
Ģimenes ārsta apmeklējums 1,42 eiro
Ārsta speciālista apmeklējums 4,27 eiro
Ģimenes ārsta mājas vizīte
Pacientiem, vecākiem par 80 gadiem
Pacientiem ar gripas saslimšanu epidēmijas laikā

Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma

2,85 eiro
Ārstēšanās dienas stacionārā
Ārstēšanās dienas stacionārā (par katru dienu) 7,11 eiro
Ambulatori un dienas stacionārā veikta operācija (par katru) 4,27 eiro
Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā
Elektrokardiogramma 1,42 eiro
Funkcionālie un sonoskopiskie izmeklējumi 4,27 eiro
Endoskopiskie izmeklējumi 7,11 eiro
Rentgens 2,85 eiro
Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu 9,96 eiro
Datortomogrāfija 14,23 eiro
Datortomogrāfija ar kontrastvielu 21,34 eiro
Kodolmagnētiskā rezonanse 28,46 eiro
Kodolmagnētiskā rezonanse ar kontrastvielu 35,57 eiro
Ārstēšanās slimnīcā
Ārstēšanās slimnīcā (sākot ar otro dienu) 10 eiro
Medicīniskā rehabilitācija stacionārā (sākot ar otro dienu) 10 eiro
Ārstēšanās aprūpes slimnīcās, slimnīcu aprūpes nodaļās 7,11 eiro
Ārstēšanās ar onkoloģijas diagnozēm 7,11 eiro
Par ārstēšanos no alkohola, psihotropo un toksisko vielu atkarības 7,11 eiro

Ja valsts apmaksāts pakalpojums tiek saņemts stacionārā (slimnīcā), ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 eiro apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Šāds līdzmaksājums nav pacienta iemaksa un netiek ņemts vērā, aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu.

Vai ir noteikts pacienta iemaksu maksimālais apmērs?

Ja gadās nopietnāka saslimšana vai trauma un ir nepieciešama ilgstoša ārstēšana, arī saņemot valsts apmaksātos pakalpojumus, īsā laikā iztērētie līdzekļi var sasniegt ievērojamu apmēru.

Tāpēc ir svarīgi zināt, ka Ministru kabineta noteikumu 21. un 22. punktā ir noteikts, ka pacienta iemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt noteiktu summu:

 • kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro;
 • Pacienta (arī tad, ja to apmaksājis apdrošinātājs vai cita persona) segto iemaksu summa par saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.

Piemēram, ja pacients tiek pārvietots no Stradiņa slimnīcas uz specializēto Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, tās ir divas stacionēšanas reizes. Katrā no tām pacienta iemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro, bet kopsumma par ārstēšanos abās slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs kalendāra gada laikā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.

Kā aprēķina pacienta iemaksu kopsummu?

"Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti ārstu praksēs, veselības centros un slimnīcās, ieskaitot pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā, kā arī apdrošinātāja segtās pacienta iemaksas," skaidro Agnese Jasenoviča, NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece.

Aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu gadā, netiek ieskaitīti:

 • līdzmaksājumi par veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām operāciju zālē (ne vairāk par 31 eiro vienā stacionēšanas reizē);
 • maksājumi par manipulācijām un pakalpojumiem, kurus valsts neapmaksā vai kurus pacients saņēmis ārpus valsts apmaksāto pakalpojumu rindas.

Maksas pakalpojumu izmaksas pilnā apmērā sedz pacients, un šie izdevumi nevar tikt iekļauti pacienta iemaksu kopsummā.

Kā zināt, cik liela ir pacienta iemaksu kopsumma?

Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus dažādās ārstniecības iestādēs, pacientam pašam jāseko līdzi, vai veikto pacienta iemaksu kopsumma nesasniedz apmēru, kas līdz gada beigām dod tiesības tikt atbrīvotam no turpmāko iemaksu veikšanas. Tāpēc ir svarīgi vienmēr saglabāt veikto maksājumu dokumentus – kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis, kur obligāti jābūt norādītam, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī:

 • pacienta vārdam un uzvārdam;
 • pacienta personas kodam;
 • ārstniecības iestādei.

Ja maksājums par pacienta iemaksām ir veikts internetbankā, maksājuma uzdevumā ir jābūt norādītam precīzam maksājuma mērķim, rēķina numuram un informācijai par to, ka tiek apmaksāta pacienta iemaksa.

Kā saņemt atbrīvojumu no pacienta iemaksas?

Tad, kad pacienta iemaksu, kas veiktas kalendāra gada laikā, kopsumma ir sasniegusi 569,15 eiro, persona ar maksājumu dokumentu oriģināliem un iesniegumu var doties uz kādu no Nacionālā veselības dienesta (NVD) teritoriālajām nodaļām, lai saņemtu izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendāra gada beigām.

"NVD teritoriālā nodaļa pārbaudīs iesniegtos dokumentus un aptuveni 10 dienu laikā pēc to saņemšanas izsniegs izziņu," informē A. Jasenoviča. Izziņu pēc iesniedzēja izvēles izsniedz NVD teritoriālajā nodaļā personīgi vai pilnvarotai personai, vai arī nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi. Uzrādot izziņu, līdz kalendārā gada beigām persona ir tiesīga saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, nemaksājot pacienta iemaksu.

Būtiski atzīmēt, ka maksājumu dokumentu oriģināli pēc izziņas sagatavošanas pacientam tiek atgriezti. Tie noderēs nākamajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotiem izdevumiem ārstniecībai.

Vai iespējams atgūt pārmaksāto pacienta iemaksu?

Jā, tas ir iespējams. "Ja pacienta iemaksu apmērs ir pārmaksāts, tad pārmaksātā daļa virs 569,15 eiro pacientam tiek atgriezta. Tādā gadījumā NVD bez izziņas pacientam izsniedz arī vēstuli par pārmaksu, ar kuru pacients var vērsties ārstniecības iestādes, kurā viņš par ārstēšanos ir pārmaksājis, kasē, līdzi ņemot arī maksājumu dokumentus," skaidro A. Jasenoviča.

"Maksas pakalpojumu izmaksas pilnā apmērā sedz pacients, un šie izdevumi nevar tikt iekļauti pacienta iemaksu kopsummā."

Pēc NVD rīcībā esošās informācijas,  atbrīvojumu no pacientu iemaksu maksāšanas,  saņemot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, 2016. gadā ir izmantojuši 119 pacienti. Kopējā summa, ko valsts par šiem pacientiem (ja summa ir sasniegusi 569,15 eiro) ir samaksājusi pacientu iemaksās, – 946 eiro. Savukārt atbrīvojumu no pacientu iemaksu maksāšanas, ārstējoties slimnīcā, pērn ir izmantojuši 54 unikālie pacienti. Kopējā summa, ko valsts par šiem pacientiem (ja summa ir sasniegusi 569,15 eiro) ir samaksājusi pacientu iemaksās, – 13 789 eiro.

Vai pacienta iemaksa ir jāmaksā visiem iedzīvotājiem?

Nē, jo valstī ir noteiktas vairākas iedzīvotāju grupas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksu un līdzmaksājumu veikšanas. Tās ir uzskaitītas Ministru kabineta noteikumu 23.–24. punktā.

No pacientu iemaksām atbrīvoti:

 • bērni;
 • I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas (uzrādot attiecīgu izziņu);
 • politiski represētās personas;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijā un tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • orgānu donori;
 • patvēruma meklētāji.

Noteiktos gadījumos no pacientu iemaksām atbrīvotas arī:

 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja veselības aprūpes pakalpojumi ir saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi vai kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi noteiktu infekcijas slimību gadījumā (piem., gripas, ja ārstējas stacionārā, difterijas, cūciņu, vējbaku, vīrushepatīta, Laima slimības u. c.);1
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visa ārstniecības procesa laikā;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājās;
 • personas, kuras saņem paleatīvo aprūpi;
 • pacienta nāves gadījumā.

Atbrīvojums no pacienta iemaksas, veicot valsts apmaksātās profilaktiskās apskates

Papildus minētajām iedzīvotāju grupām MK noteikumu 23.10. punktā noteikts, ka no pacienta iemaksu veikšanas ir atbrīvotas personas, kurām veic noteiktas profilaktiskās apskates un izmeklējumus.

Pacienta iemaksa nav jāmaksā, veicot:

 • ikgadējo profilaktisko pārbaudi pie ģimenes ārsta;
 • dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi sievietēm no 25 līdz 70 gadiem: reizi trijos gados, saņemot uzaicinājuma vēstuli;
 • krūts vēža profilaktisko pārbaudi sievietēm no 50 līdz 69 gadiem: reizi divos gados, saņemot uzaicinājuma vēstuli;
 • zarnu profilaktisko pārbaudi sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem: reizi gadā, vēršoties pie sava ģimenes ārsta.

Pacienta iemaksa nav jāmaksā, veicot vakcināciju pret difteriju, stinguma krampjiem un trakumsērgu

Papildus minētajām iedzīvotāju grupām MK noteikumu 23.11. punktā noteikts, ka no pacienta iemaksu veikšanas ir atbrīvotas personas, kurām noteiktos gadījumos veic vakcināciju.

Pacienta iemaksa nav jāmaksā:

 • veicot vakcināciju Vakcinācijas kalendāra ietvaros (piemēram, pieaugušajiem pret difteriju un stinguma krampjiem ik pēc 10 gadiem);
 • veicot stinguma krampju neatliekamo profilaksi;
 • veicot vakcināciju pret trakumsērgu pēc saskares ar dzīvniekiem, kuri ir slimi vai par kuriem ir aizdomas, ka tiem ir trakumsērga;
 • veicot vakcināciju pret gripu Zāļu kompensācijas sarakstā noteiktajām iedzīvotāju grupām.

"Piemēram, bezmaksas vakcinācija pret trakumsērgu ir noteikta visos inficēšanās riska gadījumos, kad personai ir bijis kontakts ar slimu vai iespējami slimu dzīvnieku (dzīvnieka kodums, slimā dzīvnieka siekalu nokļūšana uz gļotādām, bojātas ādas brūces u. c.). Tādos gadījumos potēšana ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk," skaidro NVD pārstāve. "Šādos gadījumos ir apmaksāta vakcīna, kā arī pacientam nav jāmaksā pacienta iemaksa, veicot vakcināciju ģimenes ārsta praksē vai saņemot vakcināciju kā neatliekamu veselības aprūpes pakalpojumu ārpus ģimenes ārsta darba laika (uzņemšanas nodaļās)."


 

1Infekcijas slimību saraksts pieejams Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība" 6. pielikumā

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU