AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
08. septembrī, 2017
Lasīšanai: 3 minūtes

Ieviestas izmaiņas pašvaldību autoceļu pārraudzībā

Stājas spēkā 08.09.2017.

FOTO: Ieva Lūka, LETA

Šodien, 8. septembrī, stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību autoceļu uzturēšana.

Jaunais regulējums nosaka valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) uzticēto pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu pārbaudes kārtību, vairs neietverot regulējumu par komersantu un māju ceļu uzturēšanas un būvniecības pārraudzību un pašvaldību ceļu būvniecības pārraudzību.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 "Pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzības kārtība" reglamentēts, ka LVC pārbaude katrā pašvaldībā jāveic vismaz reizi gadā un par to jāinformē attiecīgā pašvaldība ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās uzsākšanas. Savukārt pašvaldībai jānodrošina tās pārstāvja piedalīšanās pārbaudē un autoceļu uzturēšanas darbu dokumentācijas pieejamība.

Savukārt saskaņā ar Valsts kontroles ziņojumu "Vai īstenotā valsts un pašvaldību politika ir veicinājusi pašvaldību ceļu un ielu attīstību?" jaunajā MK noteikumu projektā veiktas izmaiņas, kurām vajadzētu nodrošināt, ka pašvaldības novērš pārbaudēs atklātos trūkumus. Ar šādu mērķi normatīvajā aktā iekļauts 11. punkts, kas paredz – ja LVC konstatē, ka autoceļu uzturēšanas darbos izmantotie būvizstrādājumi nav atbilstoši, tā informē Patērētāju aizsardzības centru, kas attiecīgi var rīkoties atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Tāpat MK noteikumos iekļauta kārtība, kādā pašvaldības var izteikt iebildumus par pārbaudes ziņojuma saturu. Normatīvā akta anotācijā norādīts: "Ja pašvaldība nepiekrīt pārbaudes ziņojumā norādītajām neatbilstībām vai to novēršanas termiņam, tai ir pienākums 10 darbdienu laikā no pārbaudes ziņojuma saņemšanas dienas informēt LVC par iebildumiem, tos atbilstoši pamatojot. Attiecīgi LVC piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā norādītās informācijas saņemšanas izvērtē pašvaldības iebildumu pamatotību un izvērtējuma rezultātu (neatbilstību svītrošanu vai precizēšanu, jauna neatbilstību novēršanas termiņa noteikšanu, pamatotu atteikumu grozīt vai svītrot pārbaudes ziņojumā norādītās neatbilstības vai to novēršanas termiņu) norāda pārbaudes ziņojumā, kā arī informē par to pašvaldību."

Jaunie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā bijušos MK noteikumus Nr. 10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana". Izmaiņas veiktas saskaņā ar Saeimā šī gada aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likuma "Par autoceļiem" 7. panta otrajā daļā, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību autoceļu uzturēšana, kā arī tā paša panta trešajā daļā precizē, ka šī funkcija uzticama LVC.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI