AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portāls
13. jūlijā, 2017
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Maksātnespēja
3
3

Kas jāzina, iesniedzot sūdzību par maksātnespējas administratoru

Saņemot sūdzību par administratora rīcību, tiek izvērtēti tajā norādītie argumenti un pieprasīti paskaidrojumi administratoram.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Ja maksātnespējas administratora rīcība ir aizskārusi parādnieka vai kreditora tiesības, tam ir tiesības vērsties ar sūdzību Maksātnespējas administrācijā. To var izdarīt trīs mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta administratora prettiesiska rīcība, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc procesa izbeigšanas. Maksātnespējas administrācija gan norāda: vispirms ar pretenziju ieteicams vērsties pie administratora, lai nesaskaņas atrisinātu miermīlīgā ceļā.
īsumā
 • MNA sūdzības izskata, ja administratora rīcība ir aizskārusi sūdzības iesniedzēja likumiskās tiesības.
 • Sūdzībai jābūt parakstītai, tajā skaidri jānorāda lietas faktiskie apstākļi, administratora rīcības nepareizība, kā arī sūdzība jāpamato ar dokumentiem.
 • Maksātnespējas administrācija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sūdzības noraidīšanu vai pārkāpuma atzīšanu un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.

2017. gada 2. ceturksnī Maksātnespējas administrācijā (MNA) saņemtas 42 sūdzības par 33 administratoriem, proti, 25 sūdzības par administratora rīcību juridiskās personas maksātnespējas procesos un 17 sūdzības – fiziskās personas maksātnespējas procesos.

 • Sūdzību par maksātnespējas administratora rīcību var iesniegt:
 • kreditors,
 • komercsabiedrība (tiesiskās aizsardzības procesā),
 • fiziskā persona (šīs personas maksātnespējas procesā),
 • parādnieka pārstāvis (juridiskās personas maksātnespējas procesā),
 • trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas.

Kādas sūdzības izskata Maksātnespējas administrācija

MNA sūdzības izskata, ja administratora rīcība ir aizskārusi sūdzības iesniedzēja likumiskās tiesības.

Jāņem vērā: maksātnespējas administrators darbojas saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kura 26. pants nosaka administratora pienākumu piedalīties tiesas sēdēs, kā arī sniegt informāciju par procesa norisi tiesai, kreditoriem, MNA un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām.

Administratora pienākums ir izskatīt sūdzības par maksātnespējas procesa norisi un divu nedēļu laikā sniegt atbildi sūdzības iesniedzējam. Tāpat likums nosaka, ka administratoram jābūt sasniedzamam prakses vietas adresē, jāorganizē parādnieka grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jāveic vēl citi pienākumi.

Maksātnespējas administrācijas Otrā uzraudzības departamenta juriskonsulte Zane Atslēga norāda, ka, izskatot šī gada 2. ceturksnī saņemtās sūdzības, MNA konstatējusi šādus pārkāpumus maksātnespējas procesa administratoru rīcībā, kas aizskārusi maksātnespējas procesā iesaistīto personu likumiskās tiesības:

 • nav pārskaitīti izsoles rezultātā iegūtie naudas līdzekļi nodrošinātajam kreditoram;
 • nav veiktas pietiekamas darbības, lai novērstu situāciju, kad parādnieks nemaksā kārtējos uzturlīdzekļu maksājumus;
 • pārskaitīta atlīdzība sev pirms izsoles akta apstiprināšanas un aprēķina sagatavošanas;
 • pārkāptas Padomes regulas (EK) Nr.1346/2000 prasības, nenosūtot paziņojumus par maksātnespējas procesu visiem Eiropas Savienības dalībvalstu kreditoriem;
 • pieprasīti nepamatoti lieli maksātnespējas procesa izdevumi;
 • nav nosūtīts kārtējais darbības pārskats kreditoram;
 • nav nodrošināta korespondences saņemšana un tās pienācīga apstrāde.

Kas jāņem vērā, iesniedzot sūdzību

Sūdzība Maksātnespējas administrācijā jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta administratora prettiesiska rīcība un ne vēlāk kā viena gada laikā pēc procesa izbeigšanas.

Iesniedzot sūdzību par administratora rīcību, personām būtu jāpārliecinās, ka sūdzība ir parakstīta un tajā ir skaidri norādīti lietas faktiskie apstākļi un administratora rīcības nepareizība, kā arī ir pievienoti sūdzību pamatojošie dokumenti. Ja sūdzību iesniedz cita vārdā, tad sūdzībai pievienojams normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformēts pilnvarojuma dokumenta atvasinājums vai uzrādāms tā oriģināls.

Sūdzību Maksātnespējas administrācijai var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektronisko pastu. Kontakti pieejami šeit.

Kā notiek sūdzības izskatīšana

Saņemot sūdzību par administratora rīcību, tiek izvērtēti tajā norādītie argumenti un pieprasīti paskaidrojumi administratoram, skaidro Z. Atslēga.

Pēc administratora paskaidrojumu saņemšanas Maksātnespējas administrācija tos izvērtē kopsakarā ar pievienotajiem dokumentiem, sūdzībā norādīto informāciju un normatīvo aktu regulējumu.

Viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par sūdzības noraidīšanu vai pārkāpuma atzīšanu un tiesiskā pienākuma uzlikšanu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Maksātnespējas administrācija to var pagarināt, bet ne ilgāk par trim mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.1 pantam, ja normatīvo aktu pārkāpumi ir smagi vai sistemātiski,  maksātnespējas administratoram var arī ierosināt disciplinārlietu.

Prasības celšana, ja lieta ir piekritīga tiesai

Jāņem vērā: maksātnespējas administrācija izskata sūdzības par administratora rīcību, ja vien sūdzības izskatīšana nav piekritīga tiesai.

Tiesa izskata sūdzības par administratora lēmumiem, kas attiecas uz kreditoru prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu, parādnieka pārstāvja noteikšanu, strīdu par tiesībām. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 80. pantam kreditors ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu divu nedēļu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas. Tāpat tiesa izvērtē parādnieka mantas izsoles tiesiskumu un izsoles aprēķinu.

Maksātnespējas likuma 30. pants nosaka: prasības pret administratoru var celt tiesā ne vēlāk kā gada laikā pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas.

Ja administrators ar savu rīcību ir nodarījis zaudējumus valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām un tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu krimināllietā, uz prasībām, kas celtas pret administratoru, attiecināms vispārējais prasības noilguma termiņš.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI