AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
02. jūlijā, 2017
Lasīšanai: 3 minūtes

Ārpakalpojumu grāmatvedim pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību

Stājas spēkā 02.07.2017.

FOTO: Freepik

Vakar, 1. jūlijā, stājas spēkā grozījumi likumā „Par grāmatvedību”, kas definē grāmatveža kompetenci, kā arī nosaka pienākumu ārpakalpojumu grāmatvedim apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, lai nodrošinātu iespēju pakalpojumu saņēmējiem iegūt atlīdzību par zaudējumiem un kaitējumu, ja tas radies grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja vainas dēļ.

2016. gada 23. novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā "Par grāmatvedību", kas stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Likuma 3. pants ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona – grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, ar kuru uzņēmuma vadītājs noslēdzis attiecīgu rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos. Šā likuma izpratnē:

  • grāmatvedis ir fiziskā persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža pienākumus;
  • ārpakalpojumu grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst šā panta trešās daļas 1. punktā grāmatvedim noteiktajām prasībām.

Likums ir papildināts ar jaunu 3.1 pantu, kurā noteikts, ka ārpakalpojumu grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Ārpakalpojumu grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 eiro.

Likumā arī noteikts, kad grāmatvedību var kārtot pats uzņēmuma vadītājs:

  1. individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks;
  2. fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
  3. individuālais komersants;
  4. kapitālsabiedrības vienīgais valdes loceklis, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks.

Grozījumu anotācijā norādīts, ka tie izstrādāti, ņemot vērā Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020. gadam doto uzdevumu – līdz 2017. gada 30. jūnijam ieviest ārpakalpojumu grāmatvežu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta anotācijā sniegtās informācijas, uz 08.09.2016 VID bija reģistrēti 7915 ārpakalpojumu grāmatveži (5974 juridiskas personas un 1941 fiziska persona).

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS