SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Elīna Gulbe
LV portāls
23. janvārī, 2017
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
1
11
1
11

Kādos gadījumos autovadītāja tiesības izmantot aizliegts

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt transportlīdzekli. Tomēr ir gadījumi, kad, neraugoties uz vadītāja apliecības esamību, autovadītāja tiesības izmantot ir aizliegts. LV portāls skaidro, kādās situācijās autovadītājam jārēķinās, ka tiesības lietot nedrīkst un par kādiem pārkāpumiem var tikt piemērots tiesību izmantošanas aizliegums.
īsumā
  • Vadītāja apliecību aizliegts izmantot, ja tai beidzies derīguma termiņš vai uz tās norādītais vārds, uzvārds vai personas kods neatbilst personu apliecinošajā dokumentā esošajam.
  • Ja personai ārvalstī ir spēkā esošs transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, šis liegums ir spēkā arī Latvijā.
  • Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu tiek piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros.
  • Autovadītāja tiesības aizliegts izmantot, ja transportlīdzekļa vadītājs nav veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi.
  • Aizliegums stājas spēkā arī gadījumos, ja gada laikā nav nomaksāts kāds no uzliktajiem administratīvajiem sodiem.

LV portāls publikācijā "Par kādiem pārkāpumiem atņem autovadītāja tiesības" jau rakstīja, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) paredz – tās iespējams zaudēt uz laiku līdz pieciem gadiem, bet gadījumos, ja par nodarījumu tiek piemērots Krimināllikumā noteiktais sods, tiesības var tikt atņemtas pat uz 10 gadiem.

Savukārt Ceļu satiksmes likuma 30. pants nosaka vairākus gadījumus, kad transportlīdzekļu vadīšanas tiesības izmantot aizliegts. Daļa no tiem saistīti ar vadītāja apliecības stāvokli. Līdz jaunas apliecības saņemšanai veco aizliegts izmantot:

  • ja tai beidzies derīguma termiņš;
  • ja uz tās norādītais vārds, uzvārds vai personas kods neatbilst personu apliecinošajā dokumentā esošajam un 30 dienu laikā apliecība nav apmainīta.

Auto aizliegts vadīt arī tad, ja transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nozagta vai pazudusi un 30 dienu laikā no attiecīgās informācijas reģistrācijas dienas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav saņemta jauna transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Ārvalstīs saņemts aizliegums spēkā arī Latvijā

Tāpat likums nosaka, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja autovadītāja apliecība izsniegta ārvalstī un neatbilst Ceļu satiksmes likuma 47. panta minētajām prasībām. Likums nosaka, ka personai Latvijā atļauts vadīt transportlīdzekli, ja tai ir:

  • Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts izsniegta vadītāja apliecība;
  • vadītāja apliecība, kurā norādītas 1968. gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās vadītāja apliecību kategorijas (gadījumā, ja tās nav norādītas, personai atļauts vadīt tikai B kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ja izdevējvalstī šī vadītāja apliecība dod tiesības vadīt automobili).

Turklāt, ja transportlīdzekļa vadītājs ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas šeit ilgāk par vienu gadu, vadītāja apliecība noteiktā kārtībā jāapmaina. Šis noteikums gan neattiecas uz vadītāja apliecībām, kuras izsniegtas Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs, kā arī personām, kas bauda diplomātisko vai konsulāro imunitāti un privilēģijas.

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja personai ārvalstī ir spēkā esošs transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, šis liegums ir spēkā arī Latvijā.

Veselības pārbaude – obligāta

Likums paredz, ka autovadītāja tiesības aizliegts izmantot arī tad, ja transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi. Tāpat noteiktas arī vairākas ar veselības stāvokli saistītas pretindikācijas, kuras liedz sēsties pie stūres. Tās reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību". Attiecīgajā gadījumā tiesības iespējams atjaunot tikai pēc tam, kad specializētā medicīniskā komisija, ārstu komisija vai ārsts ir veicis veselības pārbaudi un tajā vairs nav konstatētas iepriekš noteiktās pretindikācijas.

Par soda punktiem – tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu

Ministru kabineta noteikumu Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" 12. punkts nosaka – ja par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē transportlīdzekļa vadītājs ieguvis 16 punktus, kā soda mērs tiek piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu. Savukārt autovadītājiem, kuru stāžs ir mazāks par diviem gadiem, attiecīgais sods tiek piešķirts, jau sakrājot 10 pārkāpumu uzskaites punktus.

Transportlīdzekļa vadītājam 20 dienu laikā pēc paziņojuma par tiesību izmantošanas aizliegumu izsūtīšanas (tas tiek nogādāts viņa Latvijā deklarētās dzīvesvietas adresē) jānodod nederīgā vadītāja apliecība Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā iznīcināšanai. Savukārt, ja transportlīdzekļa vadītājs turpina braukt ar automašīnu tiesību izmantošanas aizlieguma laikā, tā termiņš pagarinās atbilstoši laikposmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

Piemērojot transportlīdzekļa vadītājam tiesību izmantošanas aizliegumu, tiek dzēsti visi iegūtie uzskaites punkti. Kad beidzies tiesību izmantošanas aizlieguma termiņš, pēc teorētiskā un vadīšanas eksāmena nokārtošanas iespējams saņemt jaunu vadītāja apliecību. Tiesa, šoferim, kura stāžs ir mazāks par diviem gadiem, jārēķinās, ka pēc tiesību atjaunošanas viņa jaunā vadītāja statuss tiks pagarināts vēl par vienu gadu.

Valsts policijas amatpersona autovadītājam var noteikt tiesību izmantošanas aizliegumu, ja alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē veikts pārkāpums, par kuru var saukt pie kriminālatbildības, kā arī tad, ja par izdarīto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Šādā gadījumā aizliegums izmantot tiesības ir spēkā līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

Par braukšanu aizlieguma laikā sods līdz 570 eiro

Likums nosaka, ka par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā. Savukārt ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek iekļautas nederīgo dokumentu reģistrā. Turklāt tiesību izmantošanas aizlieguma reģistrēšanas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta un paredzēti arī ievērojama apmēra sodi. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 pants nosaka, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, bet tas nav piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, paredzēts naudas sods 40 eiro apmērā.

Savukārt par aizlieguma pārkāpšanu, ja tas piešķirts iegūto soda punktu dēļ, paredzēts tāds pats sods kā par auto vadīšanu, ja tiesības nav iegūtas vai ir atņemtas, un var nākties šķirties no 280 līdz 430 eiro. Ja attiecīgais pārkāpums atkārtojas gada laikā, transportlīdzekļa vadītājam var tikt piemērots administratīvais arests no piecām līdz 15 diennaktīm un naudas sods 570 eiro apmērā.

Turklāt jāņem vērā, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums stājas spēkā arī gadījumos, ja gada laikā nav nomaksāts kāds no uzliktajiem administratīvajiem sodiem.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI