SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
07. oktobrī, 2016
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
3
1
3
1

Suņu obligātās reģistrācijas maksa būs uz pusi mazāka

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrācija Lauksaimniecības datu centrā elektroniski būs iespējama no 1. novembra, bet portālā “Latvija.lv” – no 2017. gada 1. janvāra.

FOTO: Freepik

Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā datubāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība 4. oktobrī grozīja noteikumus par LDC publisko cenrādi un suņu obligātās reģistrācijas maksu samazināja līdz 3,50 eiro.
īsumā
  • Par mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrāciju LDC datubāzē samaksa būs 3,50 eiro.
  • No reģistrācijas maksas turpmāk būs atbrīvoti īpašnieki suņiem terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, kuras savā darbā izmanto suņus.
  • Dzīvnieku patversmei, atdodot suni citai personai, suņa reģistrācija datubāzē ir bez maksas.
  • Elektroniska reģistrācijas iespēja LDC būs pieejama no 1. novembra, bet portālā "Latvija.lv"  – no 1. janvāra.

Pašlaik par mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrāciju LDC datubāzē samaksa ir 7,11 eiro. Valdības pieņemtie grozījumi  MK 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" nosaka, ka pēc to stāšanās spēkā, t.i., šodien, 7. oktobrī, samaksa turpmāk būs 3,50 eiro.

Jau patlaban no maksājuma par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti īpašnieki suņiem pavadoņiem, suņiem asistentiem un suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam. Izmaiņas noteikumos paredz, ka no reģistrācijas maksas turpmāk būs atbrīvoti arī īpašnieki suņiem terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, kuras savā darbā izmanto suņus. No reģistrācijas maksas būs atbrīvotas arī dzīvnieku patversmes, kuras suni atdos īpašumā citai personai.

LDC varēs reģistrēt no 1. novembra

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 491) visiem suņiem ar 2017. gada 1. janvāri ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē. Tā kā LDC pārskatīja iekšējās procedūras un procesus un mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem dod iespēju, izmantojot LDC vai portāla "Latvija.lv" pieejamās e-pakalpojumu saskarnes, pašam reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ir iespējams samazināt ar mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saistītās izmaksas, norādīts grozījumu anotācijā. LDC direktora vietniece Erna Galvanovska gan skaidroja, ka šāda elektroniska reģistrācijas iespēja LDC būs no 1. novembra, bet portālā "Latvija.lv"  – no 2017. gada 1. janvāra.

Ar elektronisko reģistrāciju ir iecerēts panākt, ka visi suņi būs reģistrēti valstī vienotā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, noteikumu grozījumu anotācijā norāda Zemkopības ministrija.

Dzīvnieku patversmei reģistrācija bez maksas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 23.2 punktu no 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda. Vienlaikus Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumu Nr. 407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību" 23.1 punkts paredz, ka dzīvnieku patversmes īpašnieks drīkst atdot suni citai personai tikai tad, ja suns ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. Apzīmēšanas un reģistrācijas prasību nepiemēro sunim, ko nodod citai patversmei, norādīja ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga.

"Pēc 2014. gada "The European Pet Food Industry" statistikas datiem, Latvijā ir 260 000 suņu, savukārt LDC patlaban reģistrēts tikai 43 501 suns."

Lai samazinātu izdevumus dzīvnieku patversmēm, kas saistīti ar suņa apzīmēšanu un reģistrāciju, un nodrošinātu visu no dzīvnieku patversmēm atsavināto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju, tiek noteikts, ka dzīvnieku patversmei, atdodot suni citai personai, suņa reģistrācija datubāzē ir bez maksas. Pašlaik Latvijā ir reģistrētas 28 dzīvnieku patversmes. Vidēji gada laikā jaunam īpašniekam tiek atdoti 2500 suņi.

Eitanāzija

Dzīvnieku aizsardzības likums paredz: ja klaiņojošam dzīvniekam 14 dienu laikā nav atrasts tā iepriekšējais īpašnieks vai jauns turētājs, tad dzīvnieku ir atļauts eitanazēt. Tāpat likums nosaka, ka dzīvnieku var eitanazēt arī, ja dzīvnieks ir neārstējami slims vai tam novecošanas procesā radušās neatgriezeniskas izmaiņas, kas dzīvniekam sagādā ciešanas, kā arī ja klaiņojošs dzīvnieks ir atrasts smagā traumatiskā stāvoklī. Līdz ar to šādus dzīvniekus var eitanazēt arī dzīvnieku patversmes, tāpēc nav lietderīgi visus patversmē nonākušos suņus apzīmēt un reģistrēt, noteikumu grozījumus pamatoja I. Kronenberga. Jāņem vērā arī tas, ka suņu reģistrācija bez maksas LDC datubāzē rada papildu valsts budžeta izdevumus. Aprēķināts, ka, ieviešot normu par reģistrācijas maksas atcelšanu tikai no patversmēm atsavinātiem suņiem, budžeta izdevumi būtu 8750 eiro gadā.

Vienlaikus dzīvnieku patversmes iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru, kurā informāciju par dzīvniekiem glabā trīs gadus no dzīvnieka uzņemšanas patversmē. Informāciju par patversmes dzīvniekiem patversmes īpašnieks reizi gadā sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD). Līdz ar to PVD ir pilna informācija par dzīvnieku apriti patversmē.

Bez maksas reģistrēs arī valsts pārvaldes suņus

MK noteikumu grozījumos  arī norādīts, ka arī valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni datubāzē varēs reģistrēt bez maksas. Ņemot vērā to, ka valsts pārvaldes iestādes savā darbā izmanto tikai īpaši apmācītus suņus, suņu skaits, kas ir reģistrēts datubāzē, ir neliels. Šobrīd datubāzē ir reģistrēti 160 suņi, no kuriem Valsts ieņēmumu dienestam pieder 49, Valsts policijai - 6 un Valsts robežsardzei – 105 suņi. Tā kā nav sagaidāms būtisks valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamo suņu skaita pieaugums, noteikts, ka valsts pārvaldes iestādēm, kuras savā darbā izmanto suņus, to reģistrāciju datubāzē varēs veikt bez maksas. 

Ievērojot 2016. gada tendenci un arī to, ka no 2017. gada 1. janvāra suņu reģistrācija būs obligāta, ZM prognozes liecina, ka reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaits palielināsies divas reizes, t.i., līdz 28 000 mājas (istabas) dzīvnieku gadā.

Atsevišķas biedrības grozījumus neatbalsta

Ministru kabineta pieņemtos grozījumus atbalsta Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome", nodibinājums "Dzīvnieku Drauga fonds" un citas nevalstiskās organizācijas.

Savukārt biedrība "Latvijas veterinārārstu biedrība" grozījumus neatbalsta un uzskata, ka nav jāveicina nedz suņu nonākšana no patversmēm maksātnespējīgu personu rokās, nedz arī jārūpējas par to, lai likumpārkāpēji (personas, kuru suņi uzbrukuši cilvēkam vai dzīvniekam, personas, kas nav laikus – līdz 2017. gada 1. janvārim – reģistrējušas savu suni ) saņemtu labvēlīgākus nosacījumus suņa reģistrēšanai nekā citi Latvijas suņu turētāji.

Biedrība "Latvijas kinoloģiskā federācija" atbalsta to, ka valsts iestādes un dzīvnieku patversmes tiek atbrīvotas no reģistrācijas nodevas, taču kategoriski iebilst pret formulējumu, proti, ka no reģistrācijas maksas atbrīvojama jaunam īpašniekam nododama patversmes suņa reģistrācija.

Kas suņu īpašniekiem jāizdara līdz 1. janvārim?

Sīkāk par paredzētajām izmaiņām no nākamā gada var izlasīt LV portāla skaidrojumā "Sunim čipam obligāti jābūt no nākamā gada". Obligātā suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un suņa reģistrācija LDC datubāzē jāveic līdz 2017. gada 1. janvārim. Ja prasība netiks izpildīta, kontrolējošās iestādes – PVD un pašvaldības policija - varēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir 7–210 eiro, juridiskajām personām – 15–350 eiro.

Praktizējoši veterinārārsti, tāpat kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu.

Pēc 2014. gada FEDIAF ("The European Pet Food Industry") statistikas datiem, Latvijā ir 260 000 suņu, savukārt LDC reģistrēti 45 557 mājas (istabas) dzīvnieki, no tiem – 43 501 suns.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU