SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
12. septembrī, 2016
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
3
3

Kā pasūtīt arhīva dokumentus portālā “Kadastrs.lv”

LV portāla infografika; Avots: VZD

Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv (Kadastrs.lv) kopš augusta ievērojami uzlabota e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” darbība un paplašināts iespēju klāsts, tai skaitā vajadzīgo dokumentu atlase un saņemšana tiešsaistē. Arhīva pakalpojuma jauninājums ir iespēja ātri un vienkārši saņemt arhīva materiālu par sev piederošajiem īpašumiem. LV portāls sniedz skaidrojumu, kā izmantot e-pakalpojumu “Arhīva materiāli”.
īsumā
 • Portāla "Kadastrs.lv" lietotāji tiešsaistē var atlasīt un lejupielādēt elektronizētos kadastra dokumentus.
 • Portālā iespējams pasūtīt arī tādus dokumentus, kas vēl nav elektronizēti.
 • Biežāk pieprasītie arhīva dokumenti ir zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, zemes vienību robežu plāni, ēku un dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas lietas un plāni.

Līdz šī gada augustam ar šo e-pakalpojumu bija iespējams:

 • meklēt dokumentus pēc zemes vienības vai būves (kadastra apzīmējuma vai adreses);
 • lejupielādēt elektroniski pieejamos dokumentus;
 • pasūtīt dokumenta elektronizāciju.

Kopš augusta klāt nākušas šādas iespējas:

 • meklēt dokumentus arī pēc dzīvokļa (telpu grupas) kadastra apzīmējuma vai adreses;
 • uzreiz izvēlēties, par kuriem lietotājam piederošajiem kadastra objektiem dokumenti nepieciešami;
 • elektroniski pieejamos dokumentus pasūtīt saņemšanai papīra formā kādā no klientu apkalpošanas centriem vai pa pastu;
 • lietotājs gandrīz visos pakalpojuma izpildes variantos var uzreiz veikt samaksu par pakalpojumu.

Digitālo dokumentu krātuvi VZD izveidoja 2014. gadā, kad uzsāka VZD arhīva dokumentu elektronizācijas procesu. Tas šodien dod iespēju portāla "Kadastrs.lv" lietotājiem pašiem tiešsaistē atlasīt un lejupielādēt elektronizētos kadastra dokumentus.

Portālā iespējams pasūtīt arī tādus dokumentus, kas vēl nav elektronizēti. Pasūtot šos dokumentus, VZD darbinieki tos noteiktā laikā digitalizē un nosūta klientam. No VZD arhīva iespējams pasūtīt un saņemt dokumentus dažādos veidos – elektronisku dokumenta kopiju (bez apliecinājuma), elektroniski apliecinātu dokumenta kopiju, kā arī apliecinātu dokumenta kopiju papīra formā.

Biežāk pieprasītie VZD arhīva dokumenti ir zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, zemes vienību robežu plāni, ēku un dzīvokļu kadastrālās uzmērīšanas lietas un plāni.

E-pakalpojumu "Arhīva materiāli" portālā "Kadastrs.lv" var izmantot 24 stundas diennaktī.

VZD ir sagatavojis videopamācību  "Mans konts", kas ir lietotāja profils portālā "Kadastrs.lv", un to var uzskatīt par virtuālu klientu apkalpošanas centru. Videopamācībā skaidrots, kā persona var pieslēgties portālam, pārraudzīt veiktos e-pakalpojumus un pasūtījumus, kā arī saņemt pakalpojumu izpildes rezultātus, tai skaitā pasūtītos arhīva materiālus. Konsultāciju, kā izmantot elektroniskos pakalpojumus portālā "Kadastrs.lv", var saņemt arī VZD klientu apkalpošanas centros pie klientu konsultantiem.

Soli pa solim

Secību, kā soli pa solim veikt pasūtījumu un saņemt arhīva materiālus, LV portālam skaidro VZD Pakalpojumu un informācijas departamenta Informācijas pakalpojumu daļas projekta vadītāja Karīna Karule.

1. solis - kā autorizēties portālā "Kadastrs.lv"

Lai autorizētos portālā www.kadastrs.lv un saņemtu e-pakalpojumu, lietotāji var izmantot kādu no "Latvija.lv" autentifikācijas līdzekļiem: internetbanku, e-parakstu, e-ID karti. Autentifikācija nepieciešama, lai VZD pārliecinātos par lietotāja identitāti un automātiski tiktu izveidota lietotāja sadaļa "Mans konts". Jaunizveidotam kontam var piekļūt "Kadastrs.lv" sadaļā "Mans portāls" kreisajā pusē vai ekrāna labajā, augšējā stūrī – zem ikonas "Mans konts".

Ievērībai! Lietotāja dati ir ļoti augsti aizsargāti.

2. solis – kā izvēlēties pakalpojumu

Pēc autorizēšanās lietotājs atver portāla sadaļu "Elektroniskie pakalpojumi", sarakstā zem nosaukuma "Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus " atrod pakalpojumu "Arhīva materiāli" un izvēlas pogu "Lietot".

3. solis - kā atrast vajadzīgos arhīva dokumentus

Ja lietotājs ir autorizējies portālā, sistēma automātiski identificē lietotājam piederošos kadastra objektus un atlasa ar tiem saistītos digitālajā arhīvā pieejamos dokumentus. Lietotājs var izvēlēties, kuri dokumenti viņam nepieciešami.

Ir arī otrs veids, kā izvēlēties arhīva dokumentus. Tos iespējams meklēt pēc kadastra objekta – zemes vienības, būves, dzīvokļa (telpu grupas) – apzīmējuma.

Jāatceras, ka kadastrā ir iekļautas būves, kas ir jau nodotas ekspluatācijā. Tieši tāpat ir iespējams meklēt jebkuru citu kadastra objektu, lai iegūtu arhīva materiālus par objektiem, kas lietotājam nepieder, piemēram, ja vēlaties pirkt dzīvokli.

Pēc objekta izvēles būs redzami dokumenti, kas ir elektronizēti –  tos var saņemt uzreiz, lejupielādējot vai pasūtīt kopiju saņemšanai papīra formā. Pieprasot dokumentu par citam piederošu objektu, kas ir ierobežotas pieejamības informācija, persona pamato savu pieprasījumu, speciāli atvēlētā vietā norādot dokumenta pieprasīšanas mērķi. Šāda kārtība darbojas arī tad, kad klients ierodas VZD klientu apkalpošanas centrā un lūdz ierobežotas pieejamības arhīva materiālus – tad šādu iesniegumu ar pamatojumu raksta papīra formā.

Ir iespēja saņemt arī dokumentu, kur ierobežotas pieejamības dati ir aizklāti, ko lietotājs norāda pasūtīšanas gaitā.

Ja klients darbojas uz pilnvaras pamata, tad, izmantojot e-pakalpojumu "Arhīva materiāli", ir jāpievieno pilnvara, kurai ir juridisks spēks – elektroniski parakstīta un ar laika zīmogu.

Padoms!

Lai veiksmīgi izmantotu dažādus elektroniskos pakalpojumus, tad, saņemot jebkuru dokumentu no dažādām iestādēm, piemēram, tiesas, pašvaldības u.c., prasiet šos dokumentus arī elektroniskā veidā apliecinātus ar elektronisko parakstu, jo tas atvieglos elektronisko pakalpojumu pasūtīšanu un saņemšanu!

4. solis – kā pasūtīt elektroniski pieejamu dokumentu (ir digitālajā arhīvā)

Kad lietotājs ir izvēlējies dokumentus, kurus pasūtīt, tad norāda, kādā veidā tos vēlas saņemt – elektroniski vai papīra formātā. Ja izvēlas dokumentus pasūtīt informatīviem nolūkiem, ieteicams pasūtīt elektronisko kopiju - to var saņemt uzreiz pēc rēķina apmaksas. 

Ja, veicot pasūtījumu vienā reizē, ir kas aizmirsies un pēc dažām dienām vēlaties pasūtīt vēl kādu dokumentu, arī to var izdarīt elektroniski, e-pakalpojumu izmantojot atkārtoti.

5. solis – kā pasūtīt dokumentu, kas vēl nav digitalizēts/elektronizēts

Ja vajadzīgais dokuments vēl nav iekļauts VZD digitālajā arhīvā, tad to var pasūtīt. Dokuments tiks sagatavots elektroniskā formā, turklāt to varēs saņemt arī kā elektroniski apliecinātu dokumentu.

Lietotājs izvēlas pogu "Pasūtīt citus dokumentus" un piedāvātajā sarakstā norāda, kāda veida dokumentu viņš meklē. Otra iespēja – nepieciešamo dokumentu aprakstīt brīvajā laukā.

Šajā gadījumā lietotājam būs jānorāda, vai vēlas saņemt elektroniski neapliecinātu dokumentu, elektroniski apliecinātu dokumentu vai ar parakstu apliecinātu dokumentu papīra formā.

Vai ir gadījumi, kad VZD arhīvā dokumentu nav vispār?

Jā, šādi gadījumi ir  – tad VZD nosūta klientam informāciju, ka šādu materiālu nav VZD arhīvā.

Piemēram, VZD arhīvā var nebūt ēkas fotoattēls, jo būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā fotoattēlus uzņem tikai pēdējos gados.

Der zināt!

Jebkura arhīva materiāla pasūtīšanu var atcelt pakalpojuma izpildes laikā, vai arī, ja mēneša laikā pasūtījums netiek apmaksāts, to atceļ VZD.

6. solis – kā apmaksāt rēķinu

Portālā ir uzlabota iespēja veikt pakalpojuma apmaksu, jo tagad gandrīz visos gadījumos lietotājs uzreiz var veikt maksājumu ar bankas norēķinu karti vai ar internetbanku, vai ar norēķinu sistēmu "Mobilly". Ja nevēlaties rēķinu apmaksāt uzreiz, to var izdarīt 30 dienu laikā.

VZD maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 787  "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".

Lai veicinātu elektronisko pakalpojumu izmantošanu, pakalpojumus lietotājam izdevīgāk ir pasūtīt elektroniskā veidā.

Daži piemēri izmaksām, pasūtot dokumentus:

 • elektroniski neapliecināta zemes robežu plāna kopija – 3 eiro;
 • elektroniski apliecināta zemes robežu plāna kopija – 4,85 eiro;
 • papīra formā pasūtīta apliecināta zemes robežas plāna kopija – 9,15 eiro.

Izmaksas, pasūtot arhīva lietu (piemēram, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu):

 • elektroniski neapliecināta lieta – 15 eiro;
 • elektroniski apliecināta lieta – 16,85 eiro;
 • papīra formā pasūtīta apliecināta lieta – 21,15 eiro.

7. solis - dokumentu saņemšanas iespējas

Tiek piedāvāts dokumentus saņemt vairākos veidos – elektroniski pieejamos dokumentus var lejupielādēt uzreiz portālā "Kadastrs.lv", automātiski saņemt portāla sadaļā "Mans konts" vai pasūtīt tos papīra formā, lai saņemtu pa pastu vai kādā no klientu apkalpošanas centriem. Dokumentus var saņemt vai pasūtīt arī 27 VZD klientu apkalpošanas centros Latvijā.

Padoms!

Arhīva dokumentus, kas saņemti no VZD, lietotājam ieteicams noglabāt savā datorā vai izdrukātus papīra formātā.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU