DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
10. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 3,8% mazāks nekā pirms gada

2024. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,27 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 3,8% mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 5,3%, bet importa vērtība par 2,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Februārī Latvija eksportēja preces 1,52 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,76 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2023. gada februāri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 47,1 % līdz 46,3 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada divos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 6,51 miljardu eiro – par 435,3 milj. eiro jeb 6,3 % mazāk nekā 2023. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 3,15 miljardus eiro (samazinājums par 104 milj. eiro jeb 3,2 %), bet importa – 3,35 miljardus eiro (samazinājums par 331,3 milj. eiro jeb 9 %).

Dati par 2023. gada aprīli un novembri precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2024. gada februārī salīdzinājumā ar 2023. gada februāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 10,4 % mazāka, bet importa – par 3,1 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 9,4 %, bet importa palielinājās par 7,8 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2024. gada februārī, salīdzinot ar 2023. gada februāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2024. gada februārī, salīdzinot ar 2023. gada februāri:

Februārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (13 %), Vācija (6,7 %) un Krievijas Federācija (6,3 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19 % no importa kopapjoma), Vācija (12 %), Polija (11 %) un Igaunija (6,9 %).

Farmācijas produktu eksporta pieaugumu 2024. gada februārī salīdzinājumā ar 2023. gada februāri visvairāk ietekmēja safasētu medikamentu eksporta pieaugums par 11,6 milj. eiro jeb 27,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta kritumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī eksporta samazinājums par 64,1 milj. eiro jeb 77,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2024. gada februārī

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2023. g. februāri

2024. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 516 099

100

-5,3

-7,4

-4,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

249 684

16,5

-7,9

1,7

4,9

elektroierīces un elektroiekārtas

150 258

9,9

-13,6

-10,1

-10,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

111 168

7,3

-31,1

-38,6

-1,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

76 179

5,0

-7,5

-0,4

-11,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

74 664

4,9

-2,6

0,004

-7,1

farmācijas produkti

67 358

4,4

45,1

41,9

26,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

54 244

3,6

-17,9

-0,9

-17,9

graudaugu produkti

46 904

3,1

-14,1

-53,9

-24,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

45 586

3,0

-12,8

-1,6

-8,4

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

41 839

2,8

15,7

-1,0

4,9

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2024. gada februārī salīdzinājumā ar 2023. gada februāri ietekmēja lidmašīnu iegāde par 88,3 milj. eiro. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu imports samazinājās, sarūkot dabasgāzes gāzveida stāvoklī importam par 36 milj. eiro jeb 86,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2024. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2023. g. februāri

2024. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 756 259

100

-2,4

9,9

-8,2

elektroierīces un elektroiekārtas

171 481

9,8

-17,7

-11,2

-15,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

152 117

8,7

-16,6

12,4

-12,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

139 150

7,9

-14,6

10,8

-16,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

123 436

7,0

-26,3

-11,0

-37,9

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

95 289

5,4

9,8 reizes

9,5 reizes

38,6

farmācijas produkti

89 806

5,1

23,5

21,1

17,4

plastmasas un to izstrādājumi

62 440

3,6

-3,2

8,8

-7,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 173

3,4

-3,6

23,6

-7,7

dzelzs un tērauds

46 741

2,7

11,3

9,6

6,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

40 792

2,3

-18,0

11,9

-11,5

2024. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 118 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

2024. gada februārī salīdzinājumā ar 2023. gada februāri Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 1,2 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 5 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā pieauga par 0,4 procentpunktiem, bet importā – par 0,1 procentpunktu.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2024. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2023. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2023. g. februāri

Pavisam

1 516,1

100

-5,3

1 756,3

100

-2,4

Eiropas Savienības valstis

1 089,8

71,9

-3,8

1 367,6

77,9

-8,3

eirozonas valstis

819,9

54,1

-4,3

1 036,5

59,0

-9,4

NVS valstis

138,3

9,1

-1,2

79,5

4,5

1,3

pārējās valstis

288,0

19,0

-12,5

309,2

17,6

34,8

2024. gada februārī eksports uz Krievijas Federāciju, salīdzinot ar 2023. gada februāri, samazinājās par 2 % un veidoja 95,8 milj. eiro, ko visvairāk ietekmēja pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta samazinājums par 12,3 milj. eiro jeb 28,8 %. Imports šajā periodā no Krievijas Federācijas samazinājās par 5,4 % un veidoja 52,6 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kritums par 2,4 milj. eiro jeb 71,3 %.

Eksports uz Ukrainu samazinājās par 15,3 % un bija 19,8 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja minerālproduktu eksporta kritums par 5,1 milj. eiro jeb 80,6 %. Imports no Ukrainas samazinājās par 13,2 % un bija 19,7 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa samazinājums par 2,7 milj. eiro jeb 88,2 %.

Eksports uz Baltkrieviju palielinājās par 20,9 % un bija 17,4 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja optisko ierīču un aparatūras eksporta pieaugums par 3,6 milj. eiro. Imports no Baltkrievijas pieauga par 3 % un bija 15,5 milj. eiro. Importa pieaugumu no Baltkrievijas visvairāk ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa pieaugums par 3,1 milj. eiro jeb 84,4 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ar Baltkrieviju, Krievijas Federāciju un Ukrainu 2024. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 

2023. g. februāri

2024. g. janvāri

2023. g. februāri

2024. g. janvāri

Pavisam

1 516 099

100

-5,3

-7,4

1 756 259

100

-2,4

9,9

Baltkrievija

17 429

1,1

20,9

80,4

15 497

0,9

3,0

6,1

Krievijas Federācija

95 763

6,3

-2,0

9,1

52 579

3,0

-5,4

-6,0

Ukraina

19 783

1,3

-15,3

-6,6

19 655

1,1

-13,2

-19,9

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Metodoloģiskā informācija:

Sākot ar datiem par 2024. gadu, Latvijas eksportā ieskaita datus par uzņēmumiem, kuri eksportējuši preces no Latvijas uz trešajām valstīm caur citām ES dalībvalstīm, tajās noformējot eksporta muitas deklarācijas preču izvedumam uz trešajām valstīm. 2024. gada februārī šo darījumu vērtība bija 4,8 milj. eiro jeb 0,3 % no kopējā eksporta.

Preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu MWh. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” norādītā mēneša vidējā cena.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI