DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
19. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

2022. gadā sievietes nopelnīja par 17,1 % mazāk nekā vīrieši

2022. gadā sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa bija par 17,1 % mazāka nekā vīriešu liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizorisko datu aprēķins. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu pieauga par 2,5 procentpunktiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības metodoloģiju rādītājs tiek aprēķināts no darba samaksas struktūras apsekojuma, kas notiek reizi četros gados (pēdējais – par 2018. gadu). Par gadiem, kad apsekojums netiek veikts, provizoriskais rādītājs tiek aprēķināts, izmantojot datus par 1. ceturksni no statistikas pārskata par darbu.

Darba samaksas atšķirību starp dzimumiem ietekmē dažādi sociālie un ekonomiskie faktori – vīriešu un sieviešu profesija un amata pienākumi, iegūtā izglītība, vecums, darba pieredze, nostrādāto stundu skaits, kā arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma tendences darba tirgū un tā strukturālās izmaiņas. Rādītājs tiek aprēķināts, neizslēdzot minēto faktoru ietekmi, kas varētu skaidrot atšķirību iemeslus.

Atšķirība starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā

(procentos)

2022. gadā vislielākā darba samaksas atšķirība bija mākslas, kultūras un atpūtas pakalpojumu nozarē, kur vīriešu darba samaksa stundā bija vidēji par 37,2 % lielāka nekā sieviešu, un informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, kur atšķirība bija 34,0 % par labu vīriešiem. Vairāk par 20 % (robežās no 28,9 % līdz 20,2 %) darba samaksas atšķirība bija vēl septiņās nozarēs: finanšu un apdrošināšanas darbībās; profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos; ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē; vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, automobiļu un motociklu remontā; apstrādes rūpniecībā; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā, kā arī citos pakalpojumos. Vēl sešās nozarēs darba samaksas atšķirība par labu vīriešiem bija robežās no 7,2 % līdz 19,5 %.

Turpretī valsts pārvaldē, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē atšķirība bija minimāla – tikai 0,6 % un 1,7 %. Savukārt elektroenerģijas, gāzes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē sievietes saņēma par 6,1 % vairāk.

Atšķirība nozarēs starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā 2022. gadā

(procentos)

Visas nozares, izņemot lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un valsts pārvaldi, atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai Eiropas Kopienā NACE 2. red.

Privātajā sektorā sieviešu un vīriešu stundas atalgojuma atšķirība bija par 2,8 procentpunktiem lielāka (18,1 %) nekā sabiedriskajā (15,3 %). Sievietes, kas strādāja pilnu darba laiku, nopelnīja par 20,0 % mazāk nekā vīrieši, bet atalgojuma atšķirība starp nepilnu laiku strādājošajiem bija mazāka (12,4 %).

2022. gadā vismazākā atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu stundā bija starp senioriem vecumā no 65 gadiem (11,0 %) un vecuma grupā līdz 25 gadiem (11,1 %), bet vislielākā – vecuma grupā 35–44 gadi, kur sieviešu atalgojums bija par 24,8 % zemāks nekā vīriešu, kā arī 25–34 gadus vecu darbinieku vidū (20,9 %).

Atšķirība starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā vecuma grupās (procentos)

Vecuma grupa, gadi

2020

2021

2022

< 25

11,8

8,4

11,1

25–34

21,2

19,1

20,9

35–44

23,8

22,3

24,8

45–54

19,0

16,4

19,5

55–64

15,9

12,1

14,4

≥ 65

13,1

9,3

11,0

2021. gadā Eiropas Savienībā sievietes pelnīja par 12,7 % mazāk nekā vīrieši

2021. gadā vidējā sieviešu un vīriešu darba samaksas stundā atšķirība Eiropas Savienībā bija 12,4 %. Lielākā plaisa starp sieviešu un vīriešu atalgojumu bija Igaunijā (20,5 %) un Austrijā (18,8 %).

Atšķirība starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā Eiropas Savienības valstīs1
(procentos, 2021.gada dati)

Plašāka informācija par stundas un mēneša darba samaksas atšķirībām pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļās stundas darba samaksas atšķirības rādītājs un mēneša bruto darba samaksas atšķirības

Metodoloģiskā informācija

Sieviešu un vīriešu stundas darba samaksas atšķirības rādītājs ir viens no Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības mērķu indikatoriem (angl. Gender Pay Gap), kas tiek aprēķināts saskaņā ar ES statistikas biroja Eurostat metodoloģiju un tiek izmantots starptautiskiem salīdzinājumiem. To izmanto, lai uzraudzītu progresu dzimumu līdztiesības jomā.

CSP publicē arī sieviešu un vīriešu mēneša vidējās darba samaksas atšķirības rādītāju, kuru izmanto dzimumu darba samaksas ikgadējiem salīdzinājumiem Latvijā un kas pēc aprēķināšanas metodoloģijas un respondentu mērķa populācijas atšķiras no stundas darba samaksas atšķirības rādītāja.

1 Īrija – 2020. gada dati, Grieķija – 2018.dati.

 

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI