DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
10. novembrī, 2022
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Valmieras novadā fizisko personu īpašumiem, kuros nav deklarēta neviena persona, būs paaugstināta NĪN likme

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valmieras novada pašvaldība aicina fiziskas personas – nekustamā īpašuma īpašniekus izvērtēt personu deklarēšanas nepieciešamību īpašumos, kuri paredzēti dzīvošanai, un veikt to līdz 2022. gada 31. decembrim.

Tas nepieciešams, jo 2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā 2022. gada 29. septembra Valmieras novada pašvaldības domes lēmums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”.

“Saistošo noteikumu grozījumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiks piemērota fizisku personu īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šajos objektos dzīvesvietu taksācijas gada 1. janvārī nebūs deklarējusi neviena persona” informē Vita Ievīte, Valmieras novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vecākā nodokļu ekonomiste.

Ja taksācijas gada 1. janvārī attiecīgajā mājoklī ir deklarēta vismaz viena persona, NĪN likmes būs 0,2% – 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības, kas ir pat 7,5 reizes zemāka.

Ja mājoklī dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai (bez vecuma ierobežojuma), NĪN likme ir 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Saistošo noteikumu grozījumi ir pieņemti, lai samazinātās nodokļa likmes motivētu iedzīvotājus, kuri dzīvo Valmieras novada administratīvajā teritorijā, bet nav deklarējuši savu dzīvesvietu, to izdarīt. Savukārt mājokļu izīrētāji būs motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajā mājoklī, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība, jo Valmieras novadā ir dzīvojamās platības trūkums. Kopumā tas veicinās pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, līdz ar to pašvaldībai būs vairāk iespēju īstenot iedzīvotājiem nepieciešamos infrastruktūras projektus un attīstīt pakalpojumus.

Deklarēt savu dzīvesvietu var bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv. Uzsākot darbu, zilajā logā “POPULĀRĀKIE E-PAKALPOJUMI” izvēlieties pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, autentificējieties kā internetbankas, e-paraksta vai eID kartes lietotājs un norādiet prasīto informāciju. Lai pārliecinātos, ka deklarācija aizpildīta un iesniegta pareizi, “POPULĀRĀKIE E-PAKALPOJUMI” logā izvēlieties pakalpojumu “Deklarētās dzīvesvietas pārbaude (Mani dati Fizisko personu reģistrā)” un piedāvātajā dokumentā pārbaudiet ziņas par deklarētās dzīvesvietas adresi. Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.

Ja nav iespējas deklarēt dzīvesvietu elektroniski, to ir iespējams izdarīt  kādā/jebkurā no sev tuvākajiem Valmieras novadā esošajiem astoņiem Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Dzīvesvietas deklarēšana klātienē ir maksas pakalpojums, par ko piemērojama valsts nodeva 4,27 euro apmērā par katru personu, ja vien uz konkrēto personu neattiecas kāds no 30.06.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” minētajiem statusiem, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja:

  • tai pieder šis īpašums;
  • attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums;
  • šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības, tas ir vajadzīgs, lai cilvēks nepieciešamības gadījumā būtu sasniedzams valsts un pašvaldības institūcijām. Tāpēc arī likums paredz, ka dzīvesvietas deklarētājam ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi, minot laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.

Ar saistošajiem noteikumiem plašāk var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Dokumenti”.

Plašāka informācija par NĪN pieejama, zvanot pa tālruni 64250909 vai rakstot e-pastu vita.ievite@valmierasnovads.lv.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI