SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
18. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Labklājība
2
2

Aktualizēta kārtība, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Stājas spēkā 18.04.2024.

FOTO: Freepik.

Labklājības ministrija (LM) aktualizējusi noteikumus par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu. Izmaiņas skar ne tikai bērnu tiesību aizsardzības jomā nodarbinātos, bet arī sabiedriskā darba devējus un Valsts probācijas dienesta (VPD) brīvprātīgos. 

Izmaiņas ietvertas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 241 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, kas stājas spēkā 18. aprīlī un aizstāj līdzšinējos MK noteikumus Nr. 173.

Valsts probācijas dienests organizēs mācības sabiedriskā darba devējiem

Noteikumu anotācijā skaidrots, ka VPD organizē kriminālsoda un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskā darba – izpildi bērniem, piesaistot darba devējus, kuri nodarbina šādus bērnus dažādos sabiedrībai noderīgos darbos.

“Nenoliedzami, šādiem sabiedriskā darba devējiem, kuri saskaras ar bērniem soda vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildes laikā, tieši piedalās viņu darba uzraudzībā u. tml., ir nepieciešamas zināšanas, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu bērna tiesību aizsardzību sabiedriskā darba izpildes laikā,” norādīts noteikumu anotācijā.

Turpat arī skaidrots, ka sabiedriskā darba devējs pēc būtības neatbilst darba devēja jēdzienam, tāpat uz sabiedriskā darba devējiem būtu nesamērīgi attiecināt tās profesionālās kompetences pilnveides programmu apgūšanu prasības, kuras paredzētas bērnu tiesības aizsardzības jomas speciālistiem.

Ņemot vērā minēto, noteikumu aktualizētajā versijā iekļauts regulējums sabiedriskā darba devēju apmācībai, kuru paredzēts nodrošināt bez maksas.

VPD organizēto mācību programma sabiedriskā darba devējiem tiks veidota, par mērķi izvirzot šādus uzdevumus:

  • sniegt zināšanas sabiedriskā darba devējiem par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas regulē bērnu tiesību aizsardzību un drošības nodrošināšanu, par bērnu tiesību aizsardzības aspektiem, tostarp bērnu tiesību un pienākumu mijiedarbību, sadarbības un saskarsmes jautājumiem ar nepilngadīgajiem, nodarbinot probācijas klientus sabiedriskajā darbā, kā arī par vardarbības atpazīšanu, tās veidiem un sekām;
  • veicināt sabiedriskā darba devēju izpratni par bērna vecuma attīstības posmiem un bērna uzvedību ietekmējošiem faktoriem;
  • attīstīt sabiedriskā darba devēju saskarsmes prasmes ar nepilngadīgajiem.

Sabiedriskā darba devēji par mācību apguvi saņems apliecinājumu, ja tās būs apmeklētas pilnā apjomā un tiks sekmīgi nokārtots pārbaudījums.

Tiks apmācīti arī Valsts probācijas dienesta brīvprātīgie

Valsts probācijas dienesta likums nosaka brīvprātīgo iesaistes nosacījumus un kārtību darbā ar probācijas klientiem.

MK noteikumu anotācijā skaidrots, ka personām, kuras saskaras ar bērniem, pildot VPD brīvprātīgā darbu, līdzdarbojoties noziegumu mazināšanā un prevencijā, ir nepieciešamas zināšanas, kas ļauj tām nodrošināt kvalitatīvu bērna tiesību aizsardzību tieši saskarsmē ar nepilngadīgu VPD klientu.

Turpat arī norādīts, ka brīvprātīgajiem nav “darba devēja” šī jēdziena tradicionālajā izpratnē, tāpēc viņiem nepieciešams noteikt skaidru šādu zināšanu apguves kārtību. Tāpat uz VPD brīvprātīgā darba veicējiem būtu nesamērīgi attiecināt tās profesionālās kompetences pilnveides programmu apgūšanu prasības, kuras paredzētas bērnu tiesības aizsardzības jomas speciālistiem.

Tāpēc MK noteikumi papildināti arī ar regulējumu VPD brīvprātīgā darba veicēju apmācībai. Tā kā VPD brīvprātīgie veic valstij nozīmīgu uzdevumu, šādas mācības viņiem tiks nodrošinātas bez maksas, vēstīts anotācijā.  

VPD organizēto mācību programma brīvprātīgā darba veicējiem tiks veidota, izvirzot šādus uzdevumu:

  • sniegt zināšanas VPD brīvprātīgajiem par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas regulē bērnu tiesību aizsardzību un drošības nodrošināšanu, par bērnu tiesību aizsardzības aspektiem, tostarp bērnu tiesību un pienākumu mijiedarbību, sadarbības un saskarsmes jautājumiem ar nepilngadīgajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem izlīguma procesa un resocializācijas jomās, kā arī par vardarbības atpazīšanu, tās veidiem un sekām;
  • veicināt brīvprātīgo izpratni par bērna vecuma attīstības posmiem un bērnu uzvedību ietekmējošiem faktoriem;
  • attīstīt VPD brīvprātīgo saskarsmes prasmes ar nepilngadīgajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Arī VPD brīvprātīgā darba veicēji pēc apmācības un sekmīgi nokārtota pārbaudījuma varēs saņemt apliecinājumu.

Izmaiņas arī bērnu tiesību aizsardzības jomā nodarbināto apmācībā

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā nosaukti subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šādas zināšanas vajadzīgas, piemēram, ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesas darbiniekiem, izglītības iestāžu vadītājiem, Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistiem, ieslodzījuma vietas darbiniekiem, kuri strādā ar nepilngadīgajiem, pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm, prokuroriem, tiesnešiem, Bērnu aizsardzības centra amatpersonām, VPD darbiniekiem u. c.

Aktualizētajos MK noteikumus precizēta speciālo zināšanu apmācību kārtība, kā arī iezīmēti galvenie tematiskie virzieni: tiesiskais regulējums bērnu tiesību aizsardzībā, bērna labāko interešu, diskriminācijas aizlieguma principi un tiesības uz dzīvību, izdzīvošanu un attīstību, bērna līdzdalības princips, starpinstitūciju sadarbība kā bērnu tiesību aizsardzības darba organizācijas metode. Speciālo zināšanu saturs veidots, pamatojoties uz ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvenciju un tās oficiālajiem skaidrojumiem, ko sniegusi Bērnu tiesību komiteja savos vispārējos komentāros, norādīts anotācijā.

Savukārt profesionālā kompetence turpmāk būs jāpilnveido ik pēc diviem gadiem līdzšinējo piecu gadu vietā.  

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI