SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
27. septembrī, 2023
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
4
36
4
36

Kāda būs pensija pēc indeksācijas 1. oktobrī

Stājas spēkā 01.10.2023.

Pensiju indeksācijā šogad ir izmaiņas. Tās saistītas ar inflācijas svārstībām un negatīvo apdrošināšanas iemaksu algas reālo pieaugumu. Pārskatot pensijas un atlīdzības, to apmērs palielināsies, tomēr pieaugums nebūs tik dāsns kā aizvadītā gada rudenī.

īsumā
  • 2023. gada 1. oktobrī ikgadējā pensiju un atlīdzību pārskatīšanā indeksēs 609 eiro ar indeksu 1,064.
  • Šogad indeksā ir tikai inflācijas rādītājs, tāpēc vecuma pensijām nav paredzēti lielāki indeksi par lielāku darba stāžu.
  • Tiek indeksēts pensijas apmērs, kāds tas ir ticis piešķirts pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas.
  • Šoruden indeksē ap 550 tūkstošiem pensiju un atlīdzību, no tām būtiskākā daļa – 434 tūkstoši – ir vecuma pensiju saņēmēji.

ĪSCEĻŠ

Galveno informāciju, ka indeksēs 609 eiro un indekss būs 1,064, cilvēki jau zina. Tā tiek paziņota, tiklīdz zināmi aprēķinam nepieciešamie statistikas rādītāji. Indekss ir mazāks nekā aizvadītā gada rudenī. Kā ik gadu, palielinās summa, kuru indeksē.

2023. gadā tiek pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro, t. i., 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Sociāli apdrošināto personu vidējā iemaksu alga 2022. gadā bija 1 217,54 eiro.

Tas nozīmē, ka:

  • indeksēs visu pensijas un atlīdzības apmēru, ja tas nepārsniedz 609 eiro;
  • pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 609 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – 609 eiro;
  • politiski represētajiem, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksēs visu pensijas apmēru.

Piemēram: Piešķirtā vecuma pensija ir 600 eiro. Indeksēs visu summu. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 638,40 eiro (600 x 1,064).

Piemēram: Represētajam piešķirtā pensija ir 700 eiro. Indeksēs visu pensijas apmēru. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 744,80 eiro (700 x 1,064).

IIN un neapliekamais minimums

Pensija ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekams ienākums. Ar nodokli neapliek 500 eiro, kas ir pensionāra neapliekamais minimums.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura uzsver: indeksē pensijas apmēru, kāds ir piešķirts pirms IIN ieturēšanas.

Ja līdz šim piešķirtā pensija bija mazāka par 500 eiro, to ar nodokli neaplika. Ja pēc indeksācijas piešķirtais pensijas apmērs būs lielāks par 500 eiro, no pārsnieguma daļas ieturēs nodokli.

Piemēram: Personai par 35 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2023. gada 30. septembrī ir 650 eiro.

No noteiktā pensijas apmēra tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 30 eiro ((650 - 500) x 20%), izmaksājamās pensijas apmērs pēc IIN ieturēšanas ir 620 eiro.

Pensiju indeksēs pensijas daļas apmēram 609 eiro, piemērojot indeksu 1,0640.

Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 688,98 eiro (650 + (609 x 1,0640 - 609)).

No noteiktā pensijas apmēra tiks ieturēts IIN 37,80 eiro ((688,98 - 500) x 20%).  

Izmaksājamās pensijas apmērs pēc IIN ieturēšanas būs 651,18 eiro (688,98 - 37,80).

Izmaksājamais pensijas palielinājums pēc indeksācijas un IIN ieturēšanas būs 31,18 eiro.

Piemēram: Personai par 31 gada apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2023. gada 30. septembrī ir 530 eiro.

No noteiktā pensijas apmēra tiek ieturēts IIN 6 eiro ((530 – 500) x 20%), izmaksājamās pensijas apmērs pēc IIN ieturēšanas ir 524 eiro.

Pensiju indeksēs, piemērojot indeksu 1,0640.

Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 563,92 eiro (530 x 1,0640).

No noteiktā pensijas apmēra tiks ieturēts IIN 12,78 eiro ((563,92 - 500) x 20%).

Izmaksājamās pensijas apmērs pēc IIN ieturēšanas būs 551,14 eiro (563,92 - 12,78).

Izmaksājamais pensijas palielinājums pēc indeksācijas un IIN ieturēšanas būs 27,14 eiro.

Indeksā nav iemaksu algu pieauguma, tikai inflācija

Atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija par 12 mēnešu laikposmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas, kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pozitīva reālā pieauguma procentiem.

Labklājības ministrija (LM) jau ir skaidrojusi, ka šogad indeksa noteikšana ir koriģēta. Aizvadītā gada augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022. gadā ir bijis mazāks par nulli jeb negatīvs, tāpēc tas nav ietverts indeksa aprēķinā un šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši).

Tā kā inflācija noteiktajā periodā bijusi 6,4%, šoruden visām valsts pensijām – vecuma, izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma – un atlīdzībām 1. oktobrī tiks piemērots indekss – 1,0640.

Par lielāku stāžu – nav lielāka indeksa

2018. gadā vecuma pensiju indeksācijai ieviesa apdrošināšanas (darba) stāža kritēriju.

Likumā “Par valsts pensijām” ir paredzēts, ka vecuma pensiju pārskatīšanai, ņemot vērā personas apdrošināšanas stāžu, piemēro nevis 50%, bet lielākus iemaksu algu summas reālā pieauguma procentus:

  • 60% –, ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos;
  • 70% –, ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 80% –, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.

Tomēr, tā kā iemaksu reāla pieauguma jaunajā indeksa noteikšanas periodā nav bijis, arī vecuma pensijām indeksi neatšķirsies un šogad, neatkarīgi no apdrošināšanas stāža, visiem tiks piemērots vienāds indekss – inflācija (faktiskais patēriņa cenu indekss) – 1,0640.

Piemēram: Ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 450 eiro, tad gan senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan senioram ar apdrošināšanas stāžu no 45 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 478,80 eiro (par 28,80 eiro lielāks).

Kā palielināsies piemaksas apmērs

Arī piešķirtās piemaksas vecuma un invaliditātes pensijai par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, šogad indeksē tikai ar inflācijas indeksu.

Pašreiz piemaksas apmērs ir 1,43 eiro (par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim) un 2,14 eiro (par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim).

Pēc indeksācijas piemaksa par katru apdrošināšanas stāža gadu būs 1,52 eiro (1,43 x 1,0640) un 2,28 eiro (2,14 x 1,0640), informē Labklājības ministrija.

Piemēram: Senioram, kuram piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem, un tai ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no šī gada oktobra vecuma pensija ir 478,80 eiro, savukārt piemaksa pensijai – 38,00 eiro (1,52 eiro x 25 gadi).

Kādā veidā statistika ietekmē indeksu

Šovasar ar Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu” grozījumu tika papildināti kopējā indeksa aprēķina formulas piemērošanas nosacījumi, nosakot: ja apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums ir mazāks par nulli, to izsaka kā koeficientu “0”.

Līdz ar to šajā gadījumā pensiju indeksācijā tiek piemērots tikai patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no iepriekšējā gada 1. augusta līdz esošā gada 31. jūlijam (par 12 mēnešu periodu).

Indeksi tiek aprēķināti pēc tiesību aktu normās un formulās noteiktajiem kritērijiem. Tomēr pensionāros neizpratni raisījusi visiem vienāda indeksa noteikšana šajā reizē – neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Kādi periodi un kādi skaitļi tika izmantoti indeksa – 1,064 – aprēķinā, skaidro VSAA Statistikas daļas vadītāja Evita Česka.

Indeksācijas indekss veidojas no vairākām daļām, proti, iemaksu algas indeksa un divu periodu patēriņa cenu indeksiem, kurus tālāk “ievieto” formulās.

Sākotnēji tiek aprēķināts iemaksu algas indekss, kur 2022. gada iemaksu algu summa tiek dalīta ar 2021. gada iemaksu algu summu, kā rezultātā indekss ir 1,1349.

Iegūto indeksu pēc tam dala ar 2022. gada patēriņa cenu indeksu 1,2083 (šos datus sniedz Centrālā statistikas pārvalde). Apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums bija negatīvs, līdz ar to formulā piemēro 0 un indeksācijā izmanto tikai patēriņa cenu indeksu par pēdējo gadu (01.08.2022.–31.07.2023.) – 1,0640 (arī šo rādītāju noteic Centrālā statistikas pārvalde).

Apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums “0” ir iemesls, kāpēc šogad visiem piemēro vienu indeksu.

Indeksēs vairāk nekā pusmiljonu pensiju un atlīdzību

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šī gada 30. septembrim.

1. oktobrī tiks indeksētas arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, piemērojot indeksācijā tādus pašus nosacījumus kā pensijām.

VSAA Statistikas daļas vadītāja E. Česka informē: kopumā indeksēs ap 550 tūkstošiem pensiju un atlīdzību, no tām būtiskākā daļa (434 tūkst.) ir vecuma pensiju saņēmēji.

Vecuma pensijas ar piešķirto apmēru (ar piemaksu) virs 500 eiro saņem 185,1 tūkstotis senioru; ar apmēru līdz 500 eiro (ieskaitot) – 248,8 tūkstoši, savukārt ap 14 tūkstošiem senioru piešķirtā vecuma pensija (ar piemaksu) ir intervālā no 500,01 līdz 600,00 eiro.

Indeksāciju nodrošina automātiski

Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2023. gada 30. septembrim. Indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiks automātiski. Iesniegums nav jāiesniedz.

Plašāk >>

Labs saturs
36
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI