SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Guna Berlande
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore
23. jūlijā, 2015
Lasīšanai: 18 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
22
22

Nekustamā īpašuma izsole elektroniskā vidē

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Elektronisko izsoļu vietne atrodama saitē https://izsoles.ta.gov.lv.

LV portāla infografika

No 2015.gada 1.jūlija ir stājusies spēkā jauna kārtība, kas paredz, ka nolēmumu izpildes procesā parādnieka nekustamais īpašums turpmāk ir pārdodams elektroniskā izsolē. Visi pēc 2015.gada 1.jūlija izsludināto izsoļu sludinājumi jau ir pieejami elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Šajā skaidrojumā par to, kā izsoles elektroniskajā vidē noris un kas jāzina potenciālajiem izsoļu dalībniekiem.
īsumā
 • Lai pieteiktos dalībai elektroniskā izsolē, personai vispirms jāreģistrējas Izsoles dalībnieku reģistrā, autentificējoties ar eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai internetbanku, vai klātienē ar iesniegumu pie tiesu izpildītāja.
 • Izsoles norises ilgums ir 30 dienas no sludinājumā norādītā sākuma datuma līdz trīsdesmitās dienas plkst.10:00.
 • Pieteikšanās termiņš izsolē ir 20 dienas no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.
 • Lai piedalītos izsolē, jāveic divi maksājumi – pirkuma nodrošinājums un maksa par dalību elektroniskajā izsolē.
 • Dalību izsolē apstiprina tas tiesu izpildītājs, kurš izsoli izsludinājis.
 • Solīšanas process ir anonīms.
 • Solīt var tikai elektroniski, sākot no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības jeb izsoles sākumcenas. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.
 • Pēc izsoles noslēguma - 24 stundu nogaidīšanas periods, lai pārliecinātos, vai ir konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas varēja ietekmēt izsoles rezultātu.

Tās izsoles, kuras tiesu izpildītājs izziņojis līdz šī gada 30.jūnijam, notiek atbilstoši līdzšinējai kārtībai. Šo nekustamo īpašumu izsoļu sludinājumi ir atrodami Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes tīmekļa vietnē http://sludinajumi.lzti.lv/ un būs pieejami līdz konkrēto izsoļu norises dienai. Pēc tam, kad būs noturēta pēdējā izsludinātā izsole klātienē, nekustamo īpašumu izsoļu sludinājumi būs pieejami tikai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un elektronisko izsoļu vietnē. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes tīmekļa vietnē būs pieejama saite uz Elektronisko izsoļu vietni.

Apķīlātās kustamās mantas pārdošanas kārtība Civilprocesa likumā pagaidām nav mainīta, tādēļ kustamās mantas izsoļu sludinājumi joprojām pieejami http://sludinajumi.lzti.lv/.

Izsoles izziņošanas, pieteikšanās izsolei un izsoles norises kārtības pamatnoteikumi ir atrunāti Civilprocesa likumā. Kārtību, kādā veicamas darbības Elektronisko izsoļu vietnē, kā arī kārtību, kādā reģistrā izsoļu dalībnieku iekļauj, uztur, atjauno un dzēš ziņas par personām, noteic Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" (turpmāk – Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietne

Elektronisko izsoļu vietne atrodama saitē https://izsoles.ta.gov.lv. Šī vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis, kura uzdevums ir nodrošināt visu nepieciešamo tehnisko bāzi šādu darbību veikšanai:

 • izsoles sludinājumu sagatavošana, nosūtīšana publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un izvietošana Elektronisko izsoļu vietnē;
 • izsoles dalībnieku reģistrācija un autentifikācija;
 • reģistrēto izsoles dalībnieku autorizācija izsolei;
 • dalībai izsolē nepieciešamo maksājumu veikšana;
 • solīšana;
 • izsoles akta sagatavošana;
 • iekšējās ziņapmaiņas starp tiesu izpildītāju un reģistrētajiem lietotājiem nodrošināšana;
 • sistēmas drošības monitoringa īstenošana.

Vietnes, tāpat kā Izpildu lietu reģistra pārzine un turētāja ir Tiesu administrācija.

Atbilstoši Elektronisko izsoļu vietnes noteikumu 2.punktam visi vietnes lietotāji iedalāmi šādās grupās:

 1. nereģistrēts lietotājs – jebkura persona, kas skatīšanās režīmā var aplūkot vietnē izvietotos izsoļu sludinājumus, kā arī redzēt izsoles statusu (notiek solīšana, izsole ir pārtraukta vai izsole ir noslēgusies);
 2. reģistrēts lietotājs – fiziska persona, kas reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā un izmanto Elektronisko izsoļu vietni, autentificējoties ar kādu no www.latvija.lv piedāvātajiem līdzekļiem (eID, elektronisko parakstu vai internetbanku) vai ar tai piešķirto lietotājvārdu un paroli. Reģistrēts lietotājs var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt viņu dalībai izsludinātā izsolē (savā vārdā vai pārstāvot citu fizisku vai juridisku personu);
 3. solītājs – reģistrēts lietotājs, kas ir autorizēts dalībai izsolē un var veikt solīšanu;
 4. tiesu izpildītājs – zvērināts tiesu izpildītājs, viņa palīgs vai darbinieks, kurš pilnvarots veikt darbības Elektronisko izsoļu vietnē;
 5. vietnes administrators – Tiesu administrācijas darbinieks.

Izsoļu dalībnieku reģistrs un personu reģistrācija tajā

Lai pieteiktos dalībai elektroniskā izsolē, personai vispirms jāreģistrējas Izsoles dalībnieku reģistrā. Izsoļu dalībnieku reģistrs saskaņā ar Civilprocesa likuma 605.2pantu ir Elektronisko izsoļu vietnes sastāvdaļa, kas satur ziņas par vietnes reģistrētajiem lietotājiem. Reģistra mērķis ir atvieglot personām dalību izsolēs, aizstājot nepieciešamību katrreiz reģistrēties konkrētai izsolei ar vienreizēju reģistrāciju vienotā potenciālo izsoļu dalībnieku datubāzē.

Reģistrācija Izsoles dalībnieku reģistrā ir obligāts priekšnoteikums, lai izsolē piedalītos, bet reģistrācija Izsoles dalībnieku reģistrā obligātu pienākumu piedalīties izsolē neuzliek. Proti, persona var reģistrēties Izsoles dalībnieku reģistrā arī tad, ja tā vēl tikai apsver iespēju kādreiz piedalīties izsolē.

Reģistrēties Izsoļu dalībnieku reģistrā var divos veidos: attālināti, autentificējoties ar kādu no www.latvija.lv piedāvātajiem rīkiem (eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai internetbanku), vai, ja personai nav nepieciešamo rīku attālinātai reģistrācijai, - vēršoties klātienē ar iesniegumu pie tiesu izpildītāja un uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Šādā gadījumā ziņas par personu, pamatojoties uz tās iesniegumu, reģistrā iekļauj tiesu izpildītājs un nosūta uz personas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi personas identifikācijas rīkus (lietotāja vārdu un paroli).

Personai 24 stundu laikā no identifikācijas rīku saņemšanas savā elektroniskā pasta adresē jāautentificējas Elektronisko izsoļu vietnē, jāpiekrīt vietnes lietošanas noteikumiem un jānomaina parole. Ja tas netiek izdarīts, piekļuve šī lietotāja kontam automātiski tiek bloķēta un personai atkārtoti jāvēršas pie tiesu izpildītāja jaunai reģistrācijai.

Saskaņā ar Elektronisko izsoļu vietnes noteikumu 13.punktu Izsoļu dalībnieku reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods vai dzimšanas datums (personai, kurai nav piešķirts personas kods);
 • kontaktadrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai, ja tādas nav vai tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, faktiskās dzīvesvietas adrese);
 • personu apliecinoša dokumenta veids un numurs;
 • norēķinu rekvizīti (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma summa);
 • personas papildu kontaktinformācija - elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir).

Juridiskās personas un citas fiziskās personas Elektronisko izsoļu vietnē pārstāv Izsoļu dalībnieku reģistrā reģistrētas fiziskās personas. Autentificējoties vietnē, personai tiek dota iespēja izvēlēties, ko pārstāvēt, – sevi, juridisku personu vai citu fizisku personu. Ja fiziskajai personai ir Uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības vienpersoniski pārstāvēt juridisku personu, Elektronisko izsoļu vietne datu apmaiņas ceļā ar Uzņēmumu reģistru automātiski piedāvās iespēju pārstāvēt šo juridisko personu.

Notariālās pilnvaras pārstāvēt citu fizisku personu un juridisko personu izsniegtās parastās pilnvaras jāreģistrē klātienē pie tiesu izpildītāja, kurš attiecīgās ziņas un dokumentus reģistrē Izsoļu dalībnieku reģistrā pie attiecīgās fiziskās personas lietotāja konta.

Tātad, ja persona pārstāv citu fizisku vai juridisku personu, papildus iepriekš minētajām ziņām Elektronisko izsoļu vietnes noteikumu 14.punkts prasa norādīt arī šādas ziņas par reģistrēta lietotāja pārstāvamo personu un pilnvarojumu:

 • pārstāvamās personas veids;
 • vārds, uzvārds fiziskai personai vai nosaukums juridiskai personai;
 • personas kods vai dzimšanas datums (ārzemniekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numurs juridiskai personai;
 • kontaktadrese (fiziskai personai - deklarētās dzīvesvietas adrese vai, ja tādas nav vai tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, faktiskās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskā adrese);
 • personu apliecinoša dokumenta veids un numurs fiziskai personai;
 • informācija par notariāli apliecinātu pilnvaru, ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu, vai informācija par rakstiski noformētu pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu;
 • informācija par pilnvarojuma apjomu (pārstāvības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām izsolēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi).

Izsoles izziņošana un pieteikšanās dalībai izsolē

Elektroniskās izsoles ieviešana ir saistīta ar būtiskām izmaiņām izsoles izziņošanas kārtībā, kārtībā, kādā personas var pieteikties dalībai izsolē, un, protams, izsoles norisē.

Visbūtiskāk grozījumi skāruši izsoles ilgumu. Atšķirībā no klātienē vadītas izsoles, kura ilgst tik ilgi, kamēr uz to sapulcējušies izsoles dalībnieki piesaka jaunus solījumus, elektroniskās izsoles ilgums ir noteikts likumā. Proti, saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta ceturto daļu izsoles norises ilgums noteikts 30 dienas - no sludinājumā norādītā sākuma datuma līdz trīsdesmitās dienas plkst.10:00, bet, ja tā iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, – nākamās darba dienas plkst.10:00.

Sludinājuma tekstu tiesu izpildītājs sagatavo Izpildu lietu reģistrā un nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ņemot vērā elektroniskās izsoles īpatnības, izsoles sludinājumā atšķirībā no iepriekšējās kārtības norāda arī izsoles sākuma datumu, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta ceturto daļu nedrīkst būt tālāks par 10 darba dienām, skaitot no datuma, kurā sludinājums nosūtīts publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un izsoles noslēguma datumu un laiku; izsoles sākumcenu un izsoles soli, ko iepriekš tiesu izpildītājs paziņoja, uzsākot izsoli klātienē; datumu, līdz kuram personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē, kā arī saiti uz izsoles kārtības noteikumiem.

Sludinājumā norādītajā izsoles sākuma datumā sludinājums automātiski tiks izvietots Elektronisko izsoļu vietnē un izsole būs sākusies.

Pieteikties dalībai izsolē var tikai Izsoļu dalībnieku reģistrā reģistrēta persona (savā vai pārstāvamā vārdā) un tikai izmantojot savu lietotāja kontu Elektronisko izsoļu vietnē, proti, nospiežot tajā pie izvēlētās izsoles norādīto pogu "Maksāt un pieteikties".

Pieteikšanās termiņš saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.panta pirmajā daļā noteikto ir 20 dienas no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Lai persona, kas elektroniski izteikusi šādu lūgumu, varētu tikt apstiprināta dalībai izsolē, tai savlaicīgi jāveic divi maksājumi – Civilprocesa likuma 607.panta pirmajā daļā noteiktais pirkuma nodrošinājums un maksa par dalību elektroniskajā izsolē. Pirkuma nodrošinājums iemaksājams tiesu izpildītāja, kurš izsludinājis attiecīgo izsoli, depozīta kontā Valsts kasē, bet maksa par dalību izsolē 15 eiro apmērā pārskaitāma Tiesu administrācijas kontā. Izsoles dalībnieku ērtībai Elektronisko izsoļu vietne piedāvā šos maksājumus veikt tiešsaistē, izmantojot www.latvija.lv piedāvātos maksāšanas rīkus, bet, ja konkrētajai personai tādu nav, Elektronisko izsoļu vietne ļauj izdrukāt sistēmas ģenerētus rēķinus un apmaksāt tos internetbankā vai bankas filiālē. Būtiski minētos maksājumus veikt savlaicīgi, jo naudas pārskaitījumiem uz kontiem Valsts kasē nepieciešams zināms laiks. Tāpat svarīgi maksājuma mērķī precīzi norādīt Elektronisko izsoļu vietnes ģenerēto rēķinu numurus, lai maksājumu būtu iespējams atpazīt.

Personai piedalīties izsolē atļauj tas tiesu izpildītājs, kurš izsoli izsludinājis. To personu saraksts, kas no saviem lietotāja kontiem nosūtījušas lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē, tiek atspoguļots Elektronisko izsoļu vietnes tiesu izpildītāja darba vidē. Ja personas samaksātais nodrošinājums jau ir saņemts tiesu izpildītāja depozīta kontā, bet maksa par dalību izsolē – Tiesu administrācijas kontā, tas tiek fiksēts šajā sarakstā.

Tiesu izpildītājs, atbilstoši Civilprocesa likuma 607.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, piecu darba dienu laikā pārbauda, vai persona, kas pieteikusies izsolei, nav parādnieks lietā, parādnieka aizbildnis vai aizgādnis vai sertificētais vērtētājs, kas veicis novērtēšanu izsolāmajam nekustamajam īpašumam, kā arī pārbauda, vai saņemti abi obligātie maksājumi, un attiecīgi autorizē personas dalību izsolē vai atsaka autorizāciju. Tāpat kā iepriekš, par citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu iegādi ir atbildīgi paši izsoles dalībnieki.

Izsoles norise

Solīt var tikai elektroniski Elektronisko izsoļu vietnē, sākot no brīža, kad attiecīgais dalībnieks ir autorizēts dalībai izsolē, līdz izsoles noslēgumam. Solīšana sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības jeb izsoles sākumcenas. Ja ir bijušas divas novērtēšanas, izsole sākas no augstākās nekustamā īpašuma novērtējuma summas (Civilprocesa likuma 607.1pants). Civilprocesa likuma 608.panta otrā daļa aizliedz solītājam reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Tāpat solītājs reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

Solītāju ērtībai Tiesu administrācija, pamatojoties uz Elektronisko izsoļu vietnes noteikumu 39.punktu, par papildus samaksu 5 eiro apmērā piedāvā iespēju abonēt pakalpojumu "Automātiskais izsoles solis" jeb "izsoles aģents". Aktivizējot šo pakalpojumu, solītājam jānorāda summa, kādu viņš gatavs solīt par nekustamo īpašumu, un sistēma, ievērojot izsoles sludinājumā noteikto izsoles soli un reaģējot uz citu solītāju reģistrētajiem solījumiem, automātiski veiks solīšanu līdz solītāja norādītās summas sasniegšanai.

Ja izsoles procesā tiek aktivizēti vairāki izsoles aģenti, izsoles procesa uzvarētājs (nosolītājs) tiek noteikts pēc paritātes principa, proti, solījumi tiek reģistrēti atbilstoši izsoles aģentu aktivizēšanas kārtai. Automātisko izsoles soli jeb izsoles aģentu solītājs var aktivizēt tikai attiecībā uz katru izsoli atsevišķi. Automātiskā izsoles soļa rīku solītājs izsoles norises laikā var apturēt, kā arī aktivizēt to atkārtoti, bet solītājs nevar atcelt tos soļus, ko izsoles procesā viņa aktivizētais izsoles aģents ir reģistrējis. Šī un citu Tiesu administrācijas sniegto pakalpojumu maksas apmēru noteic Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi nr.346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis".

Solīšanas process ir anonīms. Ne citi solītāji, ne elektronisko izsoļu vietnes reģistrētie, ne nereģistrētie lietotāji, ne tiesu izpildītājs neredz informāciju, kas ļautu identificēt personu, kas reģistrējusi solījumu, pat ne solītāja lietotājvārdu vai numuru. Šādas anonimitātes mērķis ir pēc iespējas novērst jebkādus kontaktus starp solītājiem, kas varētu novest pie negodprātīgas rīcības.

Izsoles noslēgums

Izsole ilgst izsoles sludinājumā noteikto termiņu, bet, ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms sludinājumā paredzētā izsoles noslēguma tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Šādu izsoles laika pagarinājumu paredz Civilprocesa likuma 608.panta ceturtā daļa, un tam ir būtiska nozīme augstākas nosolītās summas sasniegšanā, jo katram solītājam tiek dota iespēja pārsolīt pēdējo augstāko solīto summu arī tad, ja līdz izsoles sludinājumā norādītajam izsoles noslēgumam atlikušas dažas sekundes.

Pēc izsoles noslēgšanas solījumus vairs nereģistrē un Elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēgšanas datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

Pēc izsoles noslēguma iestājas 24 stundu nogaidīšanas periods, kurā tiesu izpildītājam jāsaņem Elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par to, vai ir konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas varēja ietekmēt izsoles rezultātu. Atbilstoši Elektronisko izsoļu vietnes noteikumu 44.punktam par būtiskiem uzskatāmi tādi vietnes darbības traucējumi, kuru dēļ solīšana nav bijusi iespējama laikposmā, kas kopā veido vairāk nekā 10% no kopējā izsoles laika, vai šādi traucējumi neatkarīgi no to ilguma bijuši pēdējās 24 stundās pirms izsoles noslēguma, vai konstatēts sistēmas drošības pārkāpums.

Jānorāda, ka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem var tikt saņemts arī izsoles norises laikā. Šādā gadījumā, paziņojums saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu ir pamats izsoles pārtraukšanai un atzīšanai par nenotikušu.

Ja izsoles norises laikā vai 24 stundas pēc tās noslēguma saņemts paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, tiesu izpildītājs:

 1. pārtrauc izsoli (ja paziņojums saņemts izsoles norises laikā);
 2. ievieto par to paziņojumu Elektronisko izsoļu vietnē;
 3. sastāda aktu un nosūta paziņojumu piedzinējam, parādniekam un nekustamā īpašuma īpašniekam;
 4. autorizētajiem izsoles dalībniekiem paziņojumu nosūta uz to lietotāju kontiem Elektronisko izsoļu vietnē;
 5. nekavējoties izsludina atkārtotu to pašu izsoli.

Ja izsole atzīta par nenotikušu tehnisku traucējumu dēļ, izsolei autorizētie dalībnieki ar iesniegumu var vērsties Tiesu administrācijā, lūdzot atmaksāt samaksāto maksu par dalību elektroniskajā izsolē.

Ja būtiski tehniski traucējumi netiek konstatēti, sistēma ģenerē izsoles aktu, kuru saņem izsoli rīkojušais tiesu izpildītājs. Atbilstoši Civilprocesa likuma 610.panta otrajā daļā noteiktajam, izsoles akts ir derīgs bez paraksta. Izsoles aktu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta nosolītājam, izmantojot Elektronisko izsoļu vietnē pieejamo ziņapmaiņu.

Turpmākās darbības, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma normām pēc nekustamā īpašuma izsoles jāveic nosolītājam un tiesu izpildītājam, nav mainījušās. Nosolītājam saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otro daļu mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

 • visa summa, ko viņš nosolījis (atskaitot summu, kas samaksāta kā nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums);
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;
 • valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda 71,14 eiro apmērā;
 • valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Pēc visas summas samaksas tiesu izpildītājs veic nepieciešamās darbības izsoles akta nosūtīšanai apstiprināšanai tiesā. Savukārt pārējiem izsoles dalībniekiem viņu iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles noslēguma nekavējoties izsniedz atpakaļ.

Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU