SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
16. septembrī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
2
4
2
4

Pensiju likuma grozījumi – 1.oktobrī jauna invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtība

Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” nosaka invaliditātes pensiju pārrēķināšanas saistību ar veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

FOTO: SXC

Likumā „Par valsts pensijām” ar grozījumiem noteikts, ka 1.oktobrī mainās invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtība. Jaunie noteikumi attiecas uz vairākām atšķirīgām situācijām. Invaliditātes pensiju pārrēķināšanas nosacījumus LV portālam skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.
īsumā
  • Grozījumi koriģē vispārējo invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtību.
  • Izmaiņas nosaka, kādos gadījumos invaliditātes pensijas saņēmēja sociālās iemaksas ņem vērā, pārrēķinot invaliditātes pensiju.
  • Pensijas pārrēķināšanas nosacījumi atšķirsies atkarībā no tā, kad piešķirta invaliditātes pensija – pēc 1997.gada 1.janvāra vai pirms šī datuma.
  • Ja invaliditātes pensija piešķirta pēc 1997.gada – pārrēķinās, ja ir sociālās iemaksas.
  • Ja invaliditātes pensija piešķirta pirms 1997.gada – mainoties invaliditātes grupai, pensiju piešķirs no jauna

Likuma "Par valsts pensijām" grozījumos, ko Saeima pieņēma 9.jūlijā, ir vairākas jaunas normas, kurām ir atšķirīgs spēkā stāšanās laiks.

LV portāls jau rakstīja, ka 1.septembrī indeksē visu veidu pensijas, kas nepārsniedz 200 latu. Savukārt 1.oktobrī stājas spēkā grozījumi, kas izriet no Satversmes tiesas 2013.gada 31.janvāra sprieduma, ar kuru par spēkā neesošu atzina likuma normu un tajā ietverto formulu līdz 1997.gada 1.janvārim piešķirtās invaliditātes pensijas pārrēķināšanai invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai (uz I vai II grupu) ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas vismaz trīs gadus.

Satversmes tiesa spriedumā noteiktais attiecas uz šo vienu invaliditātes pensijas saņēmēju grupu.

Taču, lai likumā ietvertais regulējums būtu vienlīdzīgs pret visām invaliditātes pensiju saņēmēju grupām, ar grozījumiem ir koriģēta arī vispārējā invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtība. Tātad šie grozījumi, kas stāsies spēkā 1.oktobrī, skars ne tikai Satversmes tiesas spriedumā minēto invaliditātes pensijas saņēmēju grupu, bet arī vairākas citas.

Pārrēķinā jāņem vērā sociālās iemaksas

Izmaiņas likumā nosaka invaliditātes pensiju pārrēķināšanas saistību ar veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Likums arī līdz šim paredzēja iespēju pārrēķināt piešķirto I un II grupas invaliditātes pensiju par papildināto apdrošināšanas stāžu pēc 1996.gada. Taču atkarībā no pensijas piešķiršanas gada atšķīrās pārrēķina formula.

"Arī turpmāk nosacījumi atšķirsies atkarībā no tā, kad piešķirta invaliditātes pensija – pēc 1997.gada 1.janvāra vai pirms šī datuma."

Līdz 1997.gada 1.janvārim piešķirtām pensijām aprēķinā vispār netika ņemta vērā paša cilvēka apdrošināšanas iemaksu alga, bet gan pēdējā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kas piemērota aprēķinā pirms pārrēķina.

Savukārt pēc 1997.gada 1.janvāra piešķirtajām pensijām aprēķinā tika ņemta vērā jau katra cilvēka personiskā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, bet tikai par periodu, pirms cilvēks iegūst invaliditāti.

Arī mainoties invaliditātes grupai, aprēķinos izmantoja to pašu principu.

Tādējādi invaliditātes pensijas pārrēķina reizēs cilvēka apdrošināšanas iemaksu algu, kas tam bija pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējās pārrēķināšanas, neņēma vērā. Šāda nosacījuma iekļaušana likumā acīmredzot bija pamatota ar priekšstatu, ja cilvēks iegūst invaliditāti, viņš daļēji ir zaudējis agrākās darbaspējas, līdz ar to arī ienākumi nebūs līdzšinējā apmērā. Tādēļ aprēķinos tika saglabāta sākotnējā alga. Situācija ir mainījusies, cilvēki ar invaliditāti ir vairāk integrēti sabiedrībā, paplašinājušās arī iespējas strādāt un nopelnīt, tātad arī veikt sociālās iemaksas pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas.

Līdz ar to ar grozījumiem likumā ir noteikts, kādos gadījumos invaliditātes pensijas saņēmēja sociālās iemaksas ņem vērā, pārrēķinot invaliditātes pensiju.

Tomēr arī turpmāk nosacījumi atšķirsies atkarībā no tā, kad piešķirta invaliditātes pensija – pēc 1997.gada 1.janvāra vai pirms šī datuma.

Ja invaliditātes pensija piešķirta pēc 1997.gada

Likums tagad nosaka: ja cilvēks pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas vai iepriekšējās pensijas pārrēķināšanas (kad jau ņemti vērā jaunie apdrošināšanas stāža gadi) ir bijis apdrošināts invaliditātei, viņam ir tiesības uz I un II invaliditātes grupas pensijas pārrēķinu par šajā laikā veiktajām sociālajām iemaksām.

Invaliditātes pensijas saņēmējam ir jāiesniedz iesniegums VSAA nodaļā un jāpieprasa pārrēķins par laiku, kad ir veiktas sociālās iemaksas. VSAA nodaļa izrēķinās mēneša vidējo iemaksu algu par papildinātajiem mēnešiem un to, kāda naudas summa ir pieskaitāma iepriekš aprēķinātajai pensijai.

Šo pārrēķinu var veikt ne biežāk kā vienu reizi gadā, tāpat kā vecuma pensijai.

Arī līdz šim strādājošie cilvēki ar I un II grupas invaliditāti ir izmantojuši likumā paredzēto iespēju – pārrēķināt pensiju par jaunajiem darba stāža gadiem. Tātad jaunajā pārrēķinā papildus ņems vērā sociālās iemaksas par periodiem, kas nav ņemti vērā pensijas aprēķināšanai, un pensijas daļu par šiem periodiem pieskaitīs iepriekš piešķirtajai vai pārrēķinātai pensijai.

Savukārt I un II grupas invaliditātes pensijas saņēmēji, kuri pēc šīs pensijas piešķiršanas nav strādājuši, saņem pensiju, kas piešķirta no algas pirms invaliditātes.

Mainoties invaliditātes grupai, I un II grupas invaliditātes pensiju pārrēķina no invaliditātes grupas maiņas dienas, ņemot vērā algu, kāda bija pirms invaliditātes noteikšanas. Līdz šim, pārrēķinot pensiju, šo algu indeksēja (aktualizēja) ar indeksiem, kas bija piemēroti pensijai un jau no indeksētās algas aprēķināja pensiju. Grozījumi paredz, ka turpmāk indeksēs nevis algu (kā līdz šim), bet pašu pensiju.

Bez pašas personas pieprasījuma pārrēķinus invaliditātes grupas maiņas gadījumā VSAA nodaļa veic, ja no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) tiek saņemta informācija par invaliditātes grupas maiņu.

Ja invaliditātes pensija piešķirta pirms 1997.gada

Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, korekcijas likumā izdarītas arī attiecībā uz tām pensijām, kas piešķirtas līdz 1997.gadam.

Likuma pārejas noteikumu 16.1punkta 2.apakšpunkts nosaka: mainoties invaliditātes grupai uz pirmo vai otro grupu, personai, kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi apdrošināta invaliditātei vismaz 36 mēnešus, invaliditātes pensiju piešķir no jauna.

Arī šajā gadījumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pensiju pārrēķinās automātiski, tas ir, pašam cilvēkam pārrēķins nav jāprasa. VSAA no VDEĀVK saņem informāciju, ka cilvēkam ir mainījusies invaliditātes grupa  uz I vai II grupu. VSAA nodaļa pārliecinās, vai persona pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi apdrošināta invaliditātei vismaz 36 mēnešus. Ja tā ir, tad invaliditātes pensiju piešķir no jauna.

"Jākonsultējas VSAA nodaļā, lai speciālisti izrēķina prognozēto summu, kāda būs pensija, ja to pieprasīs piešķirt no jauna."

Ja šī nosacījuma nebūs (persona nav bijusi apdrošināta invaliditātei vismaz 36 mēnešus), tad invaliditātes pensiju invaliditātes grupas maiņas gadījumā pārrēķinās tāpat kā līdz šim.

Arī tad, ja cilvēks nestrādā, bet viņam mainās invaliditātes grupa, pensiju aprēķinās pēc līdz šim spēkā esošās kārtības.

Atbilstoši jaunai kārtībai invaliditātes pensijas pārrēķinās, ja mainīsies invaliditātes grupa pēc 1.oktobra. Ja grupas maiņas datums būs līdz tam, piemēram, septembrī, tad būs spēkā vecais regulējums.

Ja invaliditātes pensija piešķirta līdz 1997.gadam un pēc tam bijusi apdrošināšana invaliditātei

Likumā iekļautā vēl viena jaunā norma paredz arī iespēju pieprasīt piešķirt I vai II grupas invaliditātes pensiju no jauna, ja invaliditātes pensija piešķirta līdz 1997.gadam. Tas iespējams, ja cilvēks pēc 1996.gada 1.janvāra  ir bijis apdrošināts invaliditātei vismaz 36 mēnešus. Šajā gadījumā cilvēkam pašam jāsniedz pieprasījums piešķirt pensiju no jauna.

Tiesa, ne vienmēr cilvēkam varētu būt izdevīgi atteikties no vecās pensijas un pieprasīt to aprēķināt no jauna. Jo no jauna invaliditātes pensiju rēķinās no apdrošināšanas iemaksu algas par 36 mēnešiem pēdējo piecu gadu laikā pirms pārrēķina pieprasīšanas. Ir iespējams, ka invalīdam šo piecu gadu laikā apdrošināšanas iemaksu algas nemaz nav un no jauna piešķirtā pensija iznāk tikai minimālajā apmērā.

Turklāt, piešķirot pensiju no jauna, tiks pārskatīts personas apdrošināšanas stāžs. Jaunajā aprēķinā tas var arī samazināties, jo kādi periodi var tikt izslēgti. Tas ir saistīts ar dažādu starptautisko līgumu piemērošanu, piemēram, piešķirot pensiju, vairs neiekļauj darba stāža gadus Baltkrievijā, jo par tiem pensiju piešķir tajā valstī.

Cilvēks pats nevar izprast visas nianses un noteikti zināt, vai no jauna piešķirtā pensija būtu viņam izdevīga. Tāpēc jākonsultējas VSAA nodaļā, lai speciālisti izrēķina prognozēto summu, kāda būs pensija, ja to pieprasīs piešķirt no jauna.

Grozījumos arī noteikts, ka, piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, pie tās piešķir piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU