SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
16. aprīlī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
3
3

Uzturlīdzekļus maksās par iepriekšējo mēnesi

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No 1.aprīļa uzturlīdzekļus no UGF izmaksā par iepriekšējo mēnesi. Tas gan nenozīmē, ka kādu mēnesi vecāki paliks bez uzturlīdzekļiem, lai gan sākotnēji tika plānots aprīlī uzturlīdzekļus neizmaksāt. Tomēr tika atrasts cits risinājums: tām personām, kurām uzturlīdzekļu izmaksa no UGF ir sākta līdz 2012.gada 31.martam, būs pārejas periods līdz 2013.gada 30.aprīlim.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Uzturlīdzekļu garantiju fonds turpmāk uzturlīdzekļus izmaksās nevis par kārtējo, bet par iepriekšējo mēnesi. Līdzšinējiem uzturlīdzekļu saņēmējiem pāreja uz jauno kārtību notiks pamazām.

1.aprīlī stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus" un noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamiem dokumentiem".

Uzturlīdzekļi – par iepriekšējo, nevis kārtējo mēnesi

Līdz 1.aprīlim Uzturlīdzekļu garantiju fonds (UGF) uzturlīdzekļus vecākiem izmaksāja par kārtējo mēnesi – janvārī par janvāri, februārī par februāri utt. Līdz ar to radās situācijas, kad uzturlīdzekļi tika izmaksāti nepamatoti. Piemēram, fonds pārskaitīja uzturlīdzekļus par martu, bet pēc tam izrādījās, ka martā saņēmējam tie vairs nepienācās, jo mēneša vidū otrs bērna vecāks pats sāka maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam. Diemžēl atmaksāt no fonda izmaksātos uzturlīdzekļus ne vienmēr bija viegli.

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 paredz, ka no 1.aprīļa uzturlīdzekļus no UGF izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Tas gan nenozīmē, ka kādu mēnesi vecāki paliks bez uzturlīdzekļiem, lai gan sākotnēji tika plānots aprīlī uzturlīdzekļus neizmaksāt. Tomēr tika atrasts cits risinājums: tām personām, kurām uzturlīdzekļu izmaksa no UGF ir sākta līdz 2012. gada 31.martam, būs pārejas periods līdz 2013.gada 30.aprīlim. Šajā laikā personām uzturlīdzekļus izmaksās katru mēnesi par dažām dienām vēlāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Kā skaidro UGF, līdzšinējiem uzturlīdzekļu saņēmējiem tos zināmu laiku izmaksās ne vēlāk kā ar piecu dienu nobīdi, jo MK noteikumi paredz: "Uzturlīdzekļus izmaksā katru mēnesi ne vairāk kā par piecām dienām vēlāk nekā iepriekšējā mēnesī."

"Līdzšinējiem uzturlīdzekļu saņēmējiem tos zināmu laiku izmaksās ne vēlāk kā ar piecu dienu nobīdi."

Uzturlīdzekļu izmaksāšanas pārcelšanu daudzi vecāki pamanīja jau martā, un tā līdz pārejai uz jauno kārtību turpināsies visu turpmāko gadu: katru mēnesi uzturlīdzekļus izmaksās dažas dienas vēlāk nekā iepriekšējā mēnesī. Citiem uzturlīdzekļu saņēmējiem pārejas posms beigsies ātrāk, citiem vēlāk. Ja, piemēram, mamma uzturlīdzekļus no UGF ir saņēmusi 10.aprīlī, tad nākamais maksājums būs 14.maijā, tad 18.jūnijā, 20.jūlijā, 24.augustā utt., kamēr jau decembrī šī mamma saņems uzturlīdzekļus nevis par kārtējo, bet iepriekšējo mēnesi. Bet, piemēram, mammām, kas uzturlīdzekļus šogad saņems 30.aprīlī, nākamais maksājums būs 4.jūnijā, tad 5.jūlijā, tad 6.augustā, 10.septembrī, un jau līdz oktobrim būs notikusi pāreja uz uzturlīdzekļu saņemšanu par iepriekšējo mēnesi – 12.oktobrī viņa saņems uzturlīdzekļus jau par septembri, nevis par oktobri. Tā gada laikā līdzekļu izmaksas kārtība pārkārtosies un visiem tos izmaksās par iepriekšējo, nevis kārtējo mēnesi.

Savukārt personām, kurām uzturlīdzekļu izmaksu sāk pēc šā gada 1.aprīļa, tos uzreiz izmaksās pēc jaunās kārtības, proti, par iepriekšējo mēnesi. Uz šīm personām minētais pārejas periods neattieksies. Tātad – ja UGF lems, ka uzturlīdzekļi izmaksājami no 1.aprīļa, tad aprīļa uzturlīdzekļus persona saņems tikai maijā, nevis jau aprīlī.

Šāda kārtība mazinās tādu gadījumu skaitu, kad uzturlīdzekļus izmaksā nepamatoti, un tādējādi personas atbrīvos no sloga, kāds rastos, atmaksājot nepamatoti saņemtos uzturlīdzekļus.

Precizē aizbildņa tiesības

Vēl MK noteikumi "Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus" kopš 1.aprīļa nosaka kārtību, kādā izmaksā iesniedzējam aprēķinātos, bet vēl neizmaksātos uzturlīdzekļus bērna aizbildnim, kurš bērnam iecelts tādēļ, ka iesniedzējs jeb līdzšinējais uzturlīdzekļu saņēmējs ir miris.

Noteikumi paredz, ka iesniedzēja nāves gadījumā līdz viņa nāves dienai aprēķināto, bet neizmaksāto uzturlīdzekļu summu izmaksā aizbildnim, kas sakarā ar iesniedzēja nāvi iecelts bērnam, par kuru uzturlīdzekļi aprēķināti. Šajā gadījumā aizbildnis Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā termiņā iesniedz iesniegumu fonda administrācijā, norādot savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, uz kuru pārskaitāmi uzturlīdzekļi. Šīs uzturlīdzekļu summas saņemšana neietekmē citu aizbildnim izmaksājamo pabalstu izmaksu un apmērus.

Attiecīgā bāriņtiesa pēc fonda administrācijas lūguma ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sniegs informāciju par to, vai attiecīgā persona patiešām ir pēc iesniedzēja nāves ieceltais aizbildis bērnam, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no fonda.

Precizēta iesnieguma veidlapa

Savukārt grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem"  precizē informatīvo daļu iesnieguma veidlapai iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu. Tagad tajā ietverts šāds teksts:

"Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

  • bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē;
  • parādnieks maksā uzturlīdzekļus;
  • es vai bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai man vai bērnam(-iem) vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
  • bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem;
  • tiesas nolēmums, uz kura pamata man tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;
  • iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas vai nepaziņojot noteiktajā laikā par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, man ir pienākums atmaksāt un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas un likumiskos procentus par tām Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

"Gada laikā līdzekļu izmaksas kārtība pārkārtosies, un visiem tos izmaksās par iepriekšējo, nevis kārtējo mēnesi."

UGF direktors Edgars Līcītis norāda: "Tas pats attiecas arī uz esošajiem uzturlīdzekļu saņēmējiem, proti, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 13.pantā ir noteikti apstākļi, par kuriem jāinformē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Tie ir apstākļi, kuri ietekmē uzturlīdzekļu izmaksu. Iesnieguma veidlapa bija jāprecizē, lai, jau aizpildot iesniegumu, iesniedzējs būtu informēts par saviem pienākumiem."

Pieteikšanās uzturlīdzekļiem būs elektroniskais pakalpojums

Lai iesniegt iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu UGF būtu ērtāk, projekta "Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana" ietvaros ir paredzēts elektroniskais pakalpojums "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai". Izmantojot šo elektronisko pakalpojumu, UGF administrācija nodrošinās iespēju elektroniskā pakalpojuma saņēmējam portālā www.latvija.lv aizpildīt iepriekš sagatavotu elektronisko formu, lai pieteiktos uzturlīdzekļu saņemšanai no fonda. "Elektronisko pakalpojumu praktiski varēs izmantot tajā brīdī, kad tiks pabeigts programmēšanas darbs pie šī pakalpojuma izveidošanas. Tas varētu notikt līdz  šī gada jūnijam," norāda E.Līcītis. 

"Uzturlīdzekļu saņemšana neietekmē citu aizbildnim izmaksājamo pabalstu izmaksu un apmērus."

Tādēļ  veidlapā jau laikus ietvertas papildu piezīmes: "Dokuments tiks nosūtīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu" un "Ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai tas tiek aizpildīts un iesniegts, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda".
Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI