DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
10. janvārī, 2023
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 27,2 % lielāks nekā pirms gada

2022. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 4,2 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 27,2 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 20 %, bet importa vērtība par 34,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Novembrī Latvija eksportēja preces 1,95 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 2,25 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2021. gada novembri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 49,2 % līdz 46,4 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

2022. gada vienpadsmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 43,54 miljardus eiro – par 10,83 miljardiem eiro jeb 33,1 % vairāk nekā 2021. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 19,43 miljardus eiro (pieaugums par 4,54 miljardiem eiro jeb 30,5 %), bet importa – 24,11 miljardus eiro (pieaugums par 6,29 miljardiem eiro jeb 35,3 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2022. gada aprīli un augustu precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2022. gada novembrī salīdzinājumā ar 2021. gada novembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 18,8 % lielāka, bet importa – par 34 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 4,8 %, bet importa samazinājās par 2,1 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2022. gada novembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2022. gada novembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri:

Novembrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,1 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,5 %), Krievijas Federācija (6,6 %) un Vācija (6,1 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (28,7 % no importa kopapjoma), Vācija (10,2 %), Polija (9,3 %) un Igaunija (8,6 %).

Svarīgākie partneri Latvijas eksportā un importā 2022. gada novembrī

(procentos no kopapjoma)

2022. gada novembrī salīdzinājumā ar 2021. gada novembri Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 1,1 procentpunktu, savukārt kopējā importa vērtībā – par 6,2 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,1 procentpunktu, bet importā – par 4 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2022. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

Kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2021. g. novembri

Pavisam

1 949,2

100

20,0

2 254,8

100

34,2

Eiropas Savienības valstis

1 351,3

69,3

21,9

1 873,0

83,1

45,0

eirozonas valstis

1 055,6

54,2

27,3

1 505,5

66,8

54,7

NVS valstis

182,7

9,4

18,8

112,3

5,0

-25,9

pārējās valstis

415,2

21,3

14,5

269,5

11,9

14,0

2022. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri eksporta vērtība uz Ukrainu pieauga par 3,8 milj. eiro jeb 10,6 %. To visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta pieaugums par 4,1 milj. eiro jeb 33,4 %. Eksports uz Krievijas Federāciju palielinājās par 8,4 milj. eiro jeb 7 %, to ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta pieaugums par 6,8 milj. eiro jeb 77,3 %. Eksports uz Baltkrieviju samazinājās par 1 milj. eiro jeb 5,4 %. Eksporta samazinājumu uz Baltkrieviju lielākoties ietekmēja optisko ierīču un aparatūras eksporta samazinājums par 1,9 milj. eiro jeb 43,8 %.

2022. gada novembrī, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, importa vērtība no Ukrainas palielinājās par 597,2 tūkst. eiro jeb 1,8 %. To ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa pieaugums par 3,9 milj. eiro jeb 42,1 %. Imports no Krievijas Federācijas samazinājās par 51,6 milj. eiro jeb 39 %, to galvenokārt ietekmēja minerālproduktu importa kritums par 64,7 milj. eiro jeb 61,7 %. Imports no Baltkrievijas pieauga par 5,2 milj. eiro jeb 39,7 %, to ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa pieaugums par 6,1 milj. eiro.

2022. gada novembrī preces uz Krievijas Federāciju eksportēja 207 uzņēmumi, uz Baltkrieviju – 89. Savukārt 2022. gada janvārī eksportējošo uzņēmumu skaits uz Krievijas Federāciju un Baltkrieviju attiecīgi bija 369 un 153.

Preces no Krievijas Federācijas 2022. gada novembrī importēja 163 uzņēmumi, no Baltkrievijas – 100. Uzņēmumu skaits, kas importēja preces no šīm valstīm 2022. gada janvārī, bija attiecīgi 556 uzņēmumi no Krievijas Federācijas un 283 no Baltkrievijas.

2022. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 117 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 50 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

 Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta kāpumu 2022. gada novembrī salīdzinājumā ar 2021. gada novembri visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī un elektroenerģijas eksporta pieaugums attiecīgi par 58,4 milj. eiro un 26,3 milj. eiro. Savukārt koka un tā izstrādājumu, kokogles eksports samazinājās, sarūkot zāģmateriālu eksportam par 42,5 milj. eiro jeb 40,4 %.

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2022. gada novembrī, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, visvairāk ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 77,2 milj. eiro.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2022. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. novembri

2022. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 949 200

100

20,0

7,4

13,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

284 947

14,6

-0,2

-1,6

-6,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

230 208

11,8

2,1 reizi

2,8

15,5

elektroierīces un elektroiekārtas

193 888

9,9

22,9

0,2

26,6

graudaugu produkti

135 979

7,0

83,7

2,3 reizes

87,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

96 400

4,9

11,2

7,4

4,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

89 532

4,6

42,1

6,4

79,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

80 051

4,1

45,0

8,5

15,1

farmācijas produkti

56 860

2,9

8,9

0,3

7,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

56 027

2,9

1,1

-1,8

-0,4

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

46 803

2,4

55,3

-4,2

10,5

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa kāpumu 2022. gada novembrī salīdzinājumā ar 2021. gada novembri visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa pieaugums par 245,5 milj. eiro. Savukārt dzelzs un tērauda imports samazinājās, sarūkot plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importam par 10,2 milj. eiro jeb 44,2 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2022. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2021. g. novembri

2022. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

2 254 822

100

34,2

-5,3

7,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

486 188

21,6

3,5 reizes

-21,6

20,0

elektroierīces un elektroiekārtas

232 372

10,3

18,2

0,9

14,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

179 955

8,0

2,7

-8,8

4,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

144 148

6,4

37,0

-11,0

1,7

farmācijas produkti

80 383

3,6

8,0

3,1

8,2

plastmasas un to izstrādājumi

75 138

3,3

-6,4

-2,8

-9,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

66 992

3,0

24,3

2,3

34,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

62 143

2,8

-14,3

-1,8

-19,2

dzelzs un tērauds

51 139

2,3

-14,9

-2,0

-18,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

46 374

2,1

7,3

-5,4

-5,8

CSP informē, ka atbilstoši metodoloģijai preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu MWh. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” norādītā mēneša vidējā cena.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU