DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
14. septembrī, 2021
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika
1
1

PTAC uzraudzības projekta ietvaros izvērtējis pirmsskolas izglītības pakalpojumu līgumus

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019.gadā uzsāka un realizēja uzraudzības projektu „Situācijas izpēte un komercprakses un līgumu noteikumu uzraudzība attiecībā uz pirmsskolu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk – Projekts). Projekts tika īstenots, ņemot vērā PTAC saņemtajās sūdzībās iezīmēto problemātiku saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī faktu, ka konkrēto pakalpojumu izmanto plašs iedzīvotāju loks.

“Projekta aktualitāte saistīta ar to, ka šo pakalpojumu izmanto liels patērētāju skaits. Konstatējām, ka galvenās problēmas saistītas ar to, kāda informācija par pakalpojuma izmaksām pieejama patērētājiem pirms līguma noslēgšanas, tāpat arī atsevišķiem līguma noteikumiem, piemēram, ēdināšanas izmaksām un vietas saglabāšanas izmaksām slimošanas, vasaras periodā, kā arī maksājumiem vienpusējas līgumu laušanas gadījumā.” pauž PTAC direktore Baiba Vītoliņa.

Projekta ietvaros tika uzsāktas 15 lietu izpētes (no tām 8 pašvaldību pirmsskolu izglītības iestādes un 7 privātās pirmsskolu izglītības iestādes) par pakalpojumu sniedzēju tīmekļvietnēs pieejamās informācijas un līguma noteikumu atbilstības izvērtēšanu:

15 lietu ietvaros kopumā izvērtēti un sniegts viedoklis par 22 pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu sniedzēju līgumiem15 administratīvajās lietās PTAC ierosināja pirmsskolas izglītības iestādēm novērst konstatētos trūkumus līgumos. Tika izstrādāta un veikta aptauja patērētājiem/vecākiem (621 respondents) par pirmsskolas izglītības iestādēm. Aptaujas rezultāti, apkopoti un analizēti, ņemti vērā, identificējot galvenās problēmas pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu jomā.

Aptaujā visbiežāk tika minētas šādas problēmas: vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs, maksas jautājums laikā, kad bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi slimības vai vasaras atpūtas perioda dēļ, dažādu papildus maksājumu ikmēneša maksai nepieciešamība, pirmsskolas izglītības iestāžu maiņa, līguma izbeigšanas/laušanas problemātika, pilnīgas informācijas par pakalpojumu nesaņemšana.

Projekta ietvaros tika organizētas tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Latvijas Republikas Tiesībsargu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas domes Izglītības pārvaldi, biedrību Pirmsskolas izglītības asociāciju, Latvijas privāto pirmsskolu biedrību, kuras tiks informētas par projekta rezultātiem.

Pēc Projekta tika izstrādāti padomi patērētājiem un komersantiem.

Pirms izvēlies pakalpojuma sniedzēju

Pirms pieņem lēmumu vest savu bērnu uz kādu pirmsskolas izglītības iestādi, izpēti informāciju pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē (ja tāda ir) un noskaidro:

 • visus jautājumus par pakalpojumu, tā cenu, maksāšanas kārtību, termiņiem u.c.
 • informāciju par pašvaldības atbalsta (līdzfinansējuma) saņemšanas kārtību un  apmēru;
 • vai starp pusēm tiks noslēgts līgums, kur būs atrunātas pušu tiesības un pienākumi;
 • ja līgums netiks noslēgts – kur būs pieejama pusēm saistoša informācija rakstveidā par pakalpojumiem un to apraksti;
 • vai vēl kaut kas ir jānoskaidro pirms līguma noslēgšanas ar šo pirmsskolas izglītības iestādi.

Par līgumu

Rūpīgi iepazīsties ar visiem dokumentiem – līgums, tā pielikumi, iekšējās kārtības noteikumi u.c., kas līguma izpildes gaitā var skart Tevi vai Tavu bērnu! Neskaidrību gadījumā droši uzdod jautājumus! Atceries, noslēgtais līgums ir saistošs abām pusēm! Strīdi vai neskaidrības tiks risinātas līgumā noteiktajā kārtībā!

Pievērs uzmanību šādai informācijai:

ü  pakalpojuma cena (vai līgumā ir atrunāti visi maksājumi; vai jārēķinās ar kādām papildu izmaksām; vai iespējamas cenas izmaiņas, ja jā, kādos gadījumos; kāda būs informēšanas kārtība par cenas izmaiņām, vai un kāds ir pašvaldības atbalsts (līdzfinansējums), vai tas atrunāts līgumā));

maksāšanas kārtība (termiņi, pieļaujamais kavējums);

 • kādas nelabvēlīgas sekas iestājas, ja tiek pieļauts maksājumu kavējums vai tiek pārkāpti citi līguma noteikumi;
 • vai ir skaidra līguma izbeigšanas kārtība (paziņošanas termiņš, līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi);
 • vai tiek prasīti kādi papildu maksājumi (rezervācijas maksas u.tml.), vai tās tiek atmaksātas, kādos gadījumos un termiņos;
 • citi neskaidri noteikumi.

Līguma izpildes gaitā

 • Ja konstatē neatbilstības līguma noteikumiem, nekavējoties informē par to pakalpojuma sniedzēju (vēlams rakstveidā, lai nepieciešamības gadījumā vari to pierādīt).
 • Ja rodas strīdi, ko nespēj atrisināt kopīgi ar pakalpojumu sniedzēju, savu tiesību aizsardzībai vērsies valsts iestādēs (attiecīgās iestādes kompetenci palīdzības sniegšanai konkrētā strīda gadījumā var noskaidrot iestādes mājaslapā vai pa iestādes konsultāciju tālruni).
 • Noslēgtais līgums izbeidzams un laužams līgumā atrunātajā kārtībā.

Strīdi par līgumu un tā spēkā esamību risināmi tiesā, tomēr Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz izņēmumu – atsevišķi jau parakstīta līguma noteikumi var tikt atzīti par spēkā neesošiem (detalizētāka informācija pieejama Rekomendācijās pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu sniedzējiem.

Aicinām iepazīsties ar PTAC īstenotā Projekta saīsināto pārskatu.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI