DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
27. augustā, 2021
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gatavas īstenot kvalitatīvu un drošu mācību procesu klātienē

Jaunajā mācību gadā Rīgas 277 pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas jauniem izaicinājumiem, pielāgojot resursus un vidi kvalitatīva un epidemioloģiski droša mācību procesa organizēšanai, paredzot mācības klātienē, kā arī piedāvājot iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

"Skolēnu vecākiem vairs nav jābūt pusslodzes pedagogiem. Rīgas skolotājiem vairs nav jābūt pusslodzes “Zoom” menedžeriem. Mēs sakām, ka skolā nevar piespiest mīlēt Raini, bet iemīlēt Raini “Zoom” platformā izredžu ir vēl mazāk. Visas Rīgas pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas īstenot kvalitatīvu un epidemioloģiski drošu mācību procesu, ieviešot drošas skolas principus. Tāpēc aicinu gan vecākus, gan skolotājus uz savstarpēju iecietību un izpratni – drošības pasākumi radīs papildu neērtības, bet tie ir jāīsteno, jo Rīgas bērni ir pelnījuši kvalitatīvu izglītību klātienē!", sagaidot jauno mācību gadu, uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu mācību vidi līdztekus valstī noteiktajiem normatīviem, Rīgas izglītības iestādēs atbildīgi tiek uztverts vakcinēšanās process, un apkopotie dati liecina, ka vakcinēto darbinieku aptvere uz šo brīdi skolās ir 69%, pirmsskolās – 56%, interešu centros – 69%, sporta skolās – 68%, bet mūzikas un mākslas skolās – 72% vakcinētu darbinieku.

Savukārt par papildu darba veikšanu, kas saistīts ar skolēnu testēšanu, Rīgas pašvaldība ir atvēlējusi 50 eiro uz vienu pedagoģisko likmi, kas kopskaitā sastāda ap 400 000 eiro. Nauda tiks ieskaitīta iestāžu budžetos to darbinieku finansiālam atbalstam, kas iesaistīti skolēnu testēšanas procesā. Vienlaikus, tāpat kā pērn, arī tehniskajam personālam būs finansiāls atbalsts epidemioloģisko piesardzības pasākumu nodrošināšanai.

"Būtiskāk par statistiku ir tas, ka izglītības iestādes un to personāls dara visu, lai mācības notiktu klātienē. Arī no vecāku izpratnes un atbildības būs atkarīgs tas, kā tiks aizvadīts jaunais mācību gads. Rosinu apzināties, ka klātienes izglītība ir tik nozīmīgs process, kura dēļ ir vērts pieciest īslaicīgas neērtības un ierobežojumus,” pauž Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Lai īstenotu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās un vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, kā arī sporta skolās un interešu izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanai galvaspilsētā šogad darbosies 146 pirmsskolas izglītības iestādes un 88 grupas pie 17  skolām un viena interešu centra. Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar  173 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmu apguvi. Šogad tika palielināts pašvaldības līdzfinansējums un vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir 266.69 eiro, savukārt bērnam obligātās izglītības vecumā ir 199.63 eiro liels līdzfinansējuma apmērs mēnesī. Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – aukles, kuras par vienu bērnu mēnesī saņem 151.13 eiro. Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 20 miljoni eiro. Rīgas pašvaldība no sava budžeta sedz arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksas. Šim mērķim atvēlēti vairāk nekā 9 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, racionāli izmantotu resursus, Rīgā turpināti izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumi  izveidota Rīgas Arkādijas vidusskola, apvienojot Rīgas 53. vidusskolu ar Rīgas 61. vidusskolu, Rīgas 45. vidusskolai pievienota Rīgas Jāņa Poruka vidusskolai, Rīgas Valdorfskolai pievienota Rīgas Mūzikas vidusskolai, Rīgas Raiņa vidusskolai pievienota Rīgas Avotu pamatskolai, bet Rīgas 7. pamatskolai pievienota Rīgas 15. pirmsskolas izglītības iestāde.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu digitalizāciju un kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu un apgūšanu mācību procesā iesaistītajiem, Rīgas pilsētas pašvaldība tehnoloģiju iegādei un darbības nodrošināšanai piešķīrusi 2,1 miljonus eiro. Mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu.

Tāpat kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. - 12. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, bet 1. - 4. klašu skolēniem pusdienas tiek daļēji finansētas gan no valsts, gan pašvaldības budžeta. Skolēnu ēdināšanas pakalpojuma segšanai Rīgas pašvaldība gadā piešķir ap 12 miljoniem eiro.

Rīgas pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanas polises. Šobrīd kopskaitā tās saņem 11 830 izglītības iestāžu darbinieki – pedagogi un pedagogu palīgi – par kopējo summu 2 520 736 eiro. Paredzams, ka, uzsākot jauno 2021./2022. mācību gadu, apdrošināmo skaits būtiski palielināsies, jo polises tiks piešķirtas pedagogiem un pedagogu palīgiem tikko uzsākot darba gaitas.

“Šajā mācību gadā notiek lielāka un mazāka mēroga remonti vairāk nekā trešdaļā Rīgas izglītības iestāžu. Īpaša prioritāte ir jaunu bērnudārzu grupu veidošana, tāpēc sākta divu pirmsskolas izglītības iestāžu ierīkošana – tas nodrošinās vietas 300 bērniem. Tāpat ir svarīgi atjaunot telpas esošajos bērnudārzos un izbūvēt ventilācijas sistēmas skolās, kā arī ugunsdrošības sistēmu izveide – Rīgas skolas kļūst drošākas skolēniem. Plānots, ka remontdarbi skolās turpināsies, neietekmējot mācību procesa norisi,” norāda Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece Antoņina Ņenaševa.

Šogad Rīgas izglītības iestāžu ēkās dažāda veida un mēroga atjaunošanas darbi tiek īstenoti 47 skolās un 68 bērnudārzos. Skolu un bērnudārzu atjaunošanā tiek ieguldīts aptuveni 14,5 miljonu liels finansējums, no kura 12 miljoni eiro ir pašvaldības plānotās investīcijas, 1,2 miljoni eiro ir Rīgas domes Īpašuma departamenta finansējuma, bet 1,3 miljoni eiro ir piesaistīti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Līdz šī gada beigām pašvaldība plāno  piesaistīt un noslēgt līgumus vēl par 1,5 miljoniem eiro, lai atjaunotu Rīgas skolas un bērnudārzus.

Lai uzlabotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, Rīgas domes Īpašuma departaments, piesaistot ERAF finansējumu, modernizē dabaszinātņu mācību telpas Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ēkā, Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ēkā,  Āgenskalna ielā 21A.  Paredzot, ka turpmāk, mācoties ķīmiju, dabas zinības un informātiku, audzēkņiem telpās tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide ar iebūvētām un specializētām multifunkcionālām mēbelēm. Kabinetos uzstādīs inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Telpās uzstādīs arī visām tehnoloģijām nepieciešamās ventilācijas, ugunsdrošības un  elektroenerģijas sistēmas.

Piesaistot valsts budžeta finansējumu, trīs skolās – Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93), Rīgas Juglas vidusskolā (Kvēles ielā 64) un Franču liceja ēkā (Mēness ielā 8) – izbūvēs ventilācijas sistēmas, lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti un efektīvāku gaisa apmaiņu.  Rīgas pašvaldība kā ilgtermiņa risinājumu gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs plāno centralizētu mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošanu. Šiem mērķiem ir izstrādāts augstas gatavības pilotprojekti, kuru izstrādē piesaistīti arī vadošie Rīgas Tehniskās universitātes profesori.

Ugunsaizsardzības sistēmu izbūve norit 21 izglītības iestādē. Sporta un teritorijas labiekārtošanas darbi tiek īstenoti pie  Rīgas 75. vidusskolas (Ogres ielā 9). Savukārt futbola laukuma seguma nomaiņa sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju tiek īstenota pie Rīgas 49. vidusskolas (Kr.Valdemāra ielā 65) un Rīgas Ostvalda vidusskolas (Dammes ielā 20).

Lai uzlabotu Rīgas pirmskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, divās pašvaldībai piederošās ēkas Rūpniecības ielā 21 un Slāvu ielā 19 tiek pārbūvētas, lai tajās nākamgad ierīkotu jaunas pirmsskolu izglītības iestādes ar 16 jaunām grupu telpām. Būvniecības darbus ēkās ir plānots pabeigt šī gada decembrī.

Līdz šī gada beigām vēl 31 bērnudārzā īstenos “Higiēnas prasību nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs” pieteiktos projektus, kuru ietvaros veiks izlases veida renovācijas darbus ēkās, atjaunojot gan atsevišķas koplietošanas telpas, gan grupu telpas. 

 

Labs saturs
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, no 11. oktobra līdz 11. janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Iedzīvotājiem ir saistoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU