DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
15. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 154 minūtes
2
2

Latvijas sabiedrības protesta vēstule pret grozījumiem Augstskolu likumā

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto Augstskolu likuma grozījumu projektu tostarp tiek pieļauta iespēja Latvijas valsts augstskolās ievēlēt rektorus, kas nepārvalda latviešu valodu (17. panta 8. punkts: “Augstskolas rektora amatā var iecelt ārvalsts pilsoni. Ja rektora amatā ieceļ ārvalstu pilsoni, viņam jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā”).

Nesenajā 2017. gadā Rektoru padomes ģenerāldirektors Jānis Bernāts skaidri un pamatoti atzina: “[..] par prasībām rektoram nevarētu diskutēt, jo viņam būtu jāzina valsts valoda augstajā C1 līmenī.” Nekas nav mainījies. Turklāt iespēja valsts augstskolās ievēlēt valsts valodu nezinošus rektorus neatbilst pašas valsts definētajiem mērķiem Latvijā stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas un plašu latviešu valodas lietojumu. Un ir apšaubāms, vai šāda norma var sniegt tos cerētos ieguvumus saistībā ar Latvijas augstskolu izcilību, kuru vārdā likuma izmaiņas tiek piedāvātas.

Nav noliedzama nepieciešamība attiecīgajās studiju programmās un studiju kursos samērīgā apjomā iesaistīt ārvalstu ekspertus un pasniedzējus (ne vienmēr ir būtiski noteikt obligātu prasību zināt valsts valodu). Tomēr virzība uz Latvijas valsts augstskolu vadīšanu svešvalodā (skaidrs, ka likumā iekļautā atruna par tulkošanu faktiski paliktu formālas izpildes līmenī; sociolingvistiski pētījumi liecina par latviešu slieksmi arī daudz vienkāršākās situācijās saskarsmē ar cittautiešiem pie pirmās izdevības atteikties no latviešu valodas) nozīmē, ka ikdienā augstskolā ar latviešu valodu nezinošu rektoru nenovēršami mainītos darba un dokumentācijas valoda, liela administratīvo darbību un saziņas daļa notiktu svešvalodā.

Var apšaubīt, vai cilvēks, kas plāno iesaistīties Latvijas intelektuālās un akadēmiskās vides attīstīšanā, spētu to darīt efektīvi un kvalitatīvi, ja viņam līdztekus nav bijusi vēlme apgūt latviešu valodu, kas ir nosacījums patiesai klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā un pilnvērtīgai konteksta izpratnei, bet konteksta izpratne savukārt ir nosacījums kvalitatīvam, Latvijas specifiskajām vajadzībām un interesēm atbilstošam rektora darbam. Maz ticams, ka izcila personība, kas mērķtiecīgi iecerējusi  darboties Latvijas augtākajā izglītībā, to izlemtu darīt vien rektora vakances līmenī un neizprastu valodas zināšanu nozīmi. Loģiska secība būtu ierašanās šeit akadēmiskā vai zinātniskā darbā, pakāpeniska situācijas apzināšana un valodas apgūšana, lai pēc tam pretendētu uz augstiem amatiem. Iespējas pilnvērtīgi mācīties valodu līdztekus intensīvajam rektora darbam būtu apgrūtinātas, turklāt, kā zināms, pusmūžā valodas apguve prasa ievērojamus pūliņus.

Rektors ir augsts, intelektuāli piesātināts un prestižs amats; rektors pilda ne vien tehniska rakstura administratīvus uzdevumus un rūpējas par attiecīgās iestādes kvalitatīvu darbu šaurā izpratnē, bet savā darbībā iemieso un attīsta Latvijas valstiskās un kultūras vērtības. Jāpiebilst, ka privāto augstskolu parasti šaurais, nišas darbības raksturs ir pavisam cits gadījums, ko nevar salīdzināt ar tiem uzdevumiem, kurus pilda valsts augstskolas.

Vēl viens solis virzienā uz atteikšanos no latviešu valodas akadēmiskajā jomā būtu arī zīmīgs un ārkārtīgi nevēlams signāls Latvijas sabiedrībai – ar to pati valsts pasludinātu, ka latviešu valoda Latvijā ir šķērslis ceļā uz kvalitāti un izcilību. Tam var būt nelabvēlīgas ilgtermiņa sekas saistībā ar latviešu valodas prestižu, sabiedrības lingvistisko attieksmi un motivāciju apgūt un izmantot latviešu valodu. Ir bijuši daudzi mēģinājumi dažādās jomās ar dažādu argumentāciju priekšplānā izvirzīt angļu valodu kā prioritāru, ērtāku, izdevīgāku. Jāatzīst, ka šādi centieni atgādina nesenajā okupācijas laikā raksturīgos mēģinājumus visur iebīdīt krievu valodu un latviešu valodu klusi “izņemt” no dažādiem ikdienas lietojuma posmiem; toreiz sabiedrība protestēja un nepieļāva. Vienīgā atšķirība, ka krievu valodas vietā nākusi angļu valoda.

Pašreizējā situācijā, kad Latvijā angļu valodas klātbūtne ikdienā jau ir ievērojami pieaugusi un latviešu valodas lietotāji lavīnveidīgi paši ir pieslējušies angļu valodas izmantošanai profesionālajā darbībā un sadzīvē, īpaši rūpīgi jāapsver jebkurš lēmums, kas vēl vairāk pastiprina angļu valodas dominanci, bet otrā plānā atbīda latviešu valodu.

Augstāko izglītību ilgstoši novārdzina ar finansējuma nepietiekamību un strukturālām nepilnībām saistības problēmas. Šo iemeslu (nevis latviešu valodas zināšanu nosacījuma dēļ) augstskolas nespēj piesaistīt spējīgākos jaunās paaudzes pārstāvjus ar izcilu izglītību (un turklāt ar latviešu valodas zināšanām), kas iegūta Latvijā vai labākajās ārvalstu universitātēs.

Un – vai gan varam iedomāties kādu citu mūsdienīgu, sevi cienošu valsti, kurā valsts augstskolu vadītu attiecīgo valsts valodu nezinošs rektors? Jāpiebilst, ka izslavēto Tartu Universitāti, ko labprāt piemin visdažādākajos kontekstos, vada igaunis.

Ar parakstu apliecinu, kas esmu pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot.

1.      Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

2.      Guntars Dreijers, Ventspils Augstskola, asoc. prof., Dr. philol.                                            

3.      Inga Kaija, Rīgas Stradiņa universitātes docente, Dr. philol.                                    

4.      Silga Sviķe, Dr. philol., Ventspils Augstskolas docente, pētniece                                        

5.      Andrejs Veisbergs, LU profesors, LZA īstenais loceklis                                           

6.      Gunita Irbe, skolotāja                                    

7.      Ieva Kūla-Zīle, Rīgas 85. vidusskola, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja                           

8.      Agnese Dubova, Ventspils Augstskola, doc., vad. pētniece, Dr. philol.                                           

9.      Evelīna Zilgalve, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas zinātniskā asistente, Mg. hum.; Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste                      

10.  Dace Frīdenberga-Samete, Liepājas Universitātes pedagoģijas studente, Mg. philol.                      

11.  Ieva Vizule, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore                                        

12.  Gita Pohevica Rīgas Purvciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja                      

13.  Sandra Krūze- Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas latv. val. un lit. skolotāja.                             

14.  Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotājs, Dr. philol.

15.  Iveta Ratinīka, dzejniece, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja                                       

16.  Anna Vulāne, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.                                               

17.  Aija Sīle, Ventspils Augstskola, lektore, Mg. philol., Mg. soc.                                             

18.  Daina Kardaša, tulkotāja                                           

19.  Raimonds Grants, Mg. soc. sc., komunikācijas un vides speciālists, topošais doktorants.                

20.  Ženija Minka, Ventspils Augstskolas bak. studiju programmas "Tulkošana" absolvente, Zāras Universitātes (Vācija) studente                                              

21.  Ieva Treulande, Ventspils Augstskola, studente un tulkotāja                                   

22.  Inese Spīča, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, profesore, Dr.oec.; izglītības zinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības LZP eksperte; zinātniskās institūcijas "Biznesa kompetences centrs" vadošā pētniece, direktore                                         

23.  Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU, doc., Dr. paed.                                              

24.  Jūlija Timofejeva, Rīgas Juglas vidusskola, vēstures skolotāja                                              

25.  Nadīna Jestela, valodniece, vācu valodas filoloģe, pasniedzēja Vācu Nodarbināto Akadēmijā Menhengladbahā (Vācijā)                                          

26.  Ernests Spīčs, zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs, pētnieks.                                     

27.  Ieva Voita                                          

28.  Laura Mauliņa, Ventspils Augstskola, maģistru studiju programmas "Lietišķo tekstu tulkošana" studente, tulkotāja.                                            

29.  Kristiāna Kuzmina, LU HZF doktorantūras studente.                                              

30.  Diāna Laiveniece, LiepU prof., Dr. paed.                                         

31.  Ieva Ozola, Dr.philol., Liepājas Universitātes asociētā profesore, zinātnes prorektore                     

32.  Māris Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, profesors, Dr.habil.med.                                     

33.  Jānis Veckrācis, Dr. philol., valodnieks, Ventspils Augstskolas pasniedzējs                                    

34.  Dace Znotiņa, Mg. sc. ing., Mg. soc., mājas lapas administratore/mārketinga speciāliste                 

35.  Linda Dziļuma, LU, studente                                    

36.  Rudīte Menģelsone (Kalpiņa), Mg. hist., rakstniece, žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore         

37.  Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes lektore, Mg. philol.                                    

38.  Ina Lenca, galvenā bibliogrāfe, LU VFF maģistrante                                               

39.  Vēsma Lēvalde, Liepājas Universitāte, Dr.art.                                              

40.  Aija Jēriņa, Dr. biol., molekulārā bioloģe                                           

41.  Anda Kuduma, Liepājas Universitāte. asoc. prof., Dr.philol.                                   

42.  Inga Laizāne, Rīgas Stradiņa universitāte, doc., Dr. philol.                                      

43.  Anna Stafecka, Latvijas Universitāte, vadošā pētniece, Dr. philol.                                      

44.  Arnis Koroševskis, Mg. philol., muzeja darbinieks un literatūrkritiķis                                              

45.  Pāvels Jurs, skolotājs, (Liepājas Universitāte), asoc. profesors, Dr.paed.                                          

46.  Linda Zulmane, Liepājas Universitāte, lekt., mg. philol.                                           

47.  Maija Demitere, māksliniece, Liepājas Universitātes docente                                               

48.  Vita Smiltniece, Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļas personāla speciāliste                                               

49.  Agnese Matisone-Jonāne, Vecākā klientu servisa administratore                                         

50.  Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskolas profesors, Dr. philol.                                             

51.  Aldona Bluķe, arhīviste                                             

52.  Edgars Lāms, Dr. philol., Liepājas Universitātes profesors                                       

53.  Astra Skrābane, Dr.philol., asoc. prof., Ventspils Augstskola                                               

54.  Ilze Isaka, māksliniece-datorgrafiķe                                      

55.  Māra Zeltiņa, Liepājas Universitāte, , doc., Dr. biol.                                     

56.  Kristers Andersons                                        

57.  Diāna Neimane, tulkotāja, Ventspils Augstskolas lektore                                         

58.  Kristiāna Smiltiņa, Rīgas 33. vidusskolas angļu valodas skolotāja                                        

59.  Kristiāns Jakubovskis, Latvijas Universitāte, prof. bak. programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa students                                         

60.  Lelde Krūmiņa, LU PPMF studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa studente.                                            

61.  Kristiāna Šeiko, Latvijas Universitātes 1.kursa studente, topošā latviešu valodas un literatūras skolotāja.                                               

62.  Agita Stengrevica, mg.paed, Liepājas Universitātes galvenā lietvede                                              

63.  Jete Zumente, Latvijas Universitātes studente                                              

64.  Ina Druviete, Dr. habil. philol., LU profesore                                   

65.  Sandra Dieziņa, žurnāliste                                         

66.  Ilze Ašmane, Babītes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja                                      

67.  Ainārs Dimants, Biznesa augstskolas "Turība" profesors komunikācijas teorijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks                                              

68.  Linda Lauze, valodniece, Liepājas Universitātes profesore, Dr. philol.                                            

69.  Ilma Neimane, LiepU docente., Dr.paed.                                          

70.  Vineta Poriņa, Dr. philol., valodniece sociolingviste                                     

71.  Dace Markus, Liepājas Universitātes prof., Dr. habil. philol.                                    

72.  Lilita Ābele, PhD studente, lektore                                       

73.  Anda Apsīte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, angļu valodas skolotājs).                 

74.  Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, psiholoģijas doktors, Montreijas Medicīniski psihopedagoģiskā centra (CMPP de Montreuil) direktors                                              

75.  Renāte Braumane, sākumskolas skolotāja                                         

76.  Aigars Snikus, kokapstrāde.                                      

77.  Solvita Štekerhofa, Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja                                            

78.  Mirdza Paipare, Liepājas Universitāte doc., Mg.sc. sal, Mg. music.                                     

79.  Sandra Marta Grudule, žurnāliste, dzejniece)            

80.  Liene Markus-Narvila, LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol.                                      

81.  Sigita Kušnere, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, lektore, pētniece, Mg. philol.

82.  Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes doc., Dr. paed.                                        

83.  Maija Priedīte, dzejniece                                            

84.  Ilze Briediņa, kultūras metodiķe                                            

85.  Aija Daume, pensionāre                                             

86.  Ināra Lazdiņa, sākumskolas skolotāja                                    

87.  Maija Rozīte, bērnudārza audzinātāja                                    

88.  Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas skolotāja                                              

89.  Rudīte Jaunzema, Ziemeru pagasta bibliotekāre                                            

90.  Ilze Kaktiņa, pensionāre                                            

91.  Solveiga Šteinberga, jaunā māmiņa                                       

92.  Arta Mende, filoloģe-pedagoģe, tūrisma speciāliste, novadpētniece                                    

93.  Anita Elste, tulkotāja, VeA absolvente                                             

94.  Evita Pēce, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja 1. kursa studente                            

95.  Elvīra Kalniņa                                                

96.  Justīne Kuzņecova, tulkotāja (maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā)                                        

97.  Aija Kalniņa                                       

98.  Adrija Enrika Ēdele, tulkotāja                                               

99.  Sintija Ozola, Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura līmeņa studente                                           

100.  Madara Strauta, mārketinga un sociālo tīklu speciāliste, LU absolvente                                           

101.   Inta Kulberga, Liepājas Universitāte, VSZF dekāne, Dr. sc. administr.                                           

102.   Dainis Deigelis, dzejnieks, sociālais mentors biedrībā "Latvijas Sarkanais Krusts"                          

103.  Alīda Samuseviča, Liepājas Universitāte, profesore, Dr.paed.,  Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece                                              

104.  Agnese Žuravska, tulkotāja, Ventspils Augstskolas absolvente                                            

105.  Iveta Šimkus, dzejniece, filosofijas maģistre, latviešu valodas skolotāja                                          

106.  Zane Bičevska, LU asoc. prof., Dr. Comp.Sc.                                              

107.  Ginta Gaurilova, tulkotāja / Ventspils Augstskolas Profesionālais bakalaurs tulkošanā                   

108.  Ņina Zemurbeja, Laidu pamatskola, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja 

109.  Toms Enģelis, tulkotājs                                              

110.  Madara Lindmane, Liepājas Universitātes Erasmus+ koordinatore                                      

111.  Baiba Ozola, angļu filologs, tulks                                          

112. Pāvels Rozīts, datortehniķis [Liepājas Universitāte]                                     

113. Kristīne Kārkliņa, Liepājas Universitāte lekt., Mg. paed.                                          

114. Matīss Mačulāns, Tulkošanas studiju fakultātes students                                         

115. Artūrs Viļums, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna p.i., Mg. translat.           

116. Laima Lībeka, grāmatvedis                                        

117. Inga Vaseremane, Liepājas Universitāte, Galvenā speciāliste projektu vadībā                                 

118.  Mag. Ilze Jansone, tulkotāja                                      

119.  Silvija Ausma Sardiko ,bibliotekāre                                       

120.  Sintija Leigute, Starptautiskā koordinatore                                       

121.  Juris Pavītols Liepājas Universitāte, lektors, mg. sc. educ.                                        

122. Gunta Šnipke, dzejniece, Mg. arch.                                       

123. Mg. translat. Arturs Krastiņš, Valsts valodas centra terminologs                                          

124. Pēteris Ūdris, tulkotājs                                               

125. Agita Kazakeviča, Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda redaktore                                        

126.  Krista Jekimova, Rīgas Stradiņa universitāte, fizioterapeits                                      

127.  Dr. Ilze Plaude, tulce                                     

128. Kristīne Jarinovska, Dr. iur.                                       

129.  Natālija Lāce, Latvijas Nacionālā arhīva Kinofonofoto dokumentu arhīva eksperte                        

130.  Agnese Leikuse, tulkotāja                                          

131.  Kaspars Melkis, University of Brighton, MPharm (farmaceits)                                            

132.  Maija Burima, Dr. philol, profesore                                       

133. Krišjānis Lācis, LU, mg. phil.                                    

134.  Ieva Ķilla, tulkotāja, Ventspils Augstskolas studente                                               

135.  Harijs Kaija, IT speciālists, MComp, sistēmanalītiķis                                    

136.                      Rafaels Martins Kalvo, Ventspils Augstskolas lektors un valodniecības doktorants                        

137.                      Simona Laiveniece, Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, mg. philol.           

138.                      Sanda Rapa, Latvijas Universitāte, Dr. philol.                                              

139.                      Olga Blauzde, Liepājas Universitātes doc., Mg.mus, Mg.paed., Mg.sc.sal                                       

140.                      Veronika Mikuļiča, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

141.                      Mārīte Znotiņa  bezdarbniece                                    

142.                      Zane Aukmane, Ventspils augstskolas studente                                            

143.                      Samanta Ērgle, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes studente                                 

144.                      Diāna Dombrovska, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studente                        

145.                      Justīne Priedīte, Laboratorijas kvalitātes speciāliste, augstākā izglītība biotehnoloģijā (OMTK), pašlaik studēju uzņēmējdarbību un vadīšanu (RTU IEVF).                                      

146.                      Liene Pužule, tulks                                         

147.                      Anete Alpa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes fakultātes studente                    

148.                      Kristaps Blaubergs, Ventspils Augstskola, 2. kursa students                                    

149.                      Gints Neimanis, lektors                                              

150.                      Dina Bite, LLU asoc.prof., Dr.sc.soc.                                               

151.                      Dinija Želve, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente                      

152.                      Agnese Cera, mg.philol., RSU                                               

153.                      Velga Laugale, Liepājas Universitāte, doc., Dr. philol.                                             

154.                      Sanita Stepena, skolotāja, humanitāro zinātņu maģistre.                                           

155.                      Baiba Lāma-Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.                                           

156.                      Pēteris Vanags, Latvijas Universitātes profesors, Dr. habil. hum.                                         

157.                      Pret. Liene Bušujeva                                      

158.                      Evija Liparte, Mg. philol., tulkotāja/tulce                                          

159.                      Kristīne Lipska Lasmane, pedagoğijas mağistrs                                            

160.                      Dr.paed. Beatrise Garjāne                                          

161.                      Andris Lasmanis (latvietis)                                        

162.                      Tija Zīriņa, Latvijas Universitāte, Dr. psych., profesore                                            

163.                      Skaidrīte Rudzinska, Ekziperī vidusskola, latviešu valodas skolotāja                                               

164.                      Līga Ronesala, PVD arhivāre                                    

165.                      Paula Sonita Deruma, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.klases skolniece                                      

166.                      Andrejs Smatovs, students                                        

167.                      Elena Kosheleva, Privātas skolas "Patnis" krievu valodas skolotāja, Dr.oec                                     

168.                      Inguna Zeiza, Garozas pamatskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja                                    

169.                      Rudīte Eglone                                    

170.                      Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”                          

171.                      Ksenija Rudzīte, mākslas zinātniece                                      

172.                      Viktorija Kuzina, pensionāre, Dr. philol.                                           

173.                      Solveiga Helviga, Garozas pamatskola bioloģijas-ķīmijas ,ģeogrāfijas skolotāja                              

174.                      Māris Derums, investors                                            

175.                      Guntis Zīle                                         

176.                      Ilze Klikuce, Valsts probācijas dienests, vecākā probācijas speciāliste                                             

177.                      Anna Šēfere, maģistra grāds rakstniecības studijās                                       

178.                      Nadežda Kopoloveca, Latvijas Universitātes docente, Dr.philol.                                         

179.                      Egīls Zirnis, LVU 1980. gada absolvents                                          

180.                      Anna Āboliņa                                     

181.                      Dace Žibala, lektore, Mg. paed., Mg. philol., Rīgas Stradiņa universitāte                                        

182.                      Helēna Vecenāne, Dr.paed.,  asoc. prof. sporta jomā                                    

183.                      Māra Ansonska, Garozas pamatskola, mūzikas skolotāja                                          

184.                      Jolanta Žaklīna Dudone, Ventspils Augstskola, studente                                         

185.                      Helga Kluce, 11. klase, Rīgas 47. vidusskola                                    

186.                      Kristīne Dmitrijeva, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, pedagogs                                               

187.                      Gunta Žukovska datorikas, matemātikas skolotāja privātā vsk. "Patnis"; MSĢ JTV            

188.                      Evelīna Rudzīte, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolniece                                             

189.                      Viktorija Prytulyak, Ventspils Augstskolas maģistrante/tulkotāja                                        

190.                      Guntis Vāveris, vēsturnieks                                       

191.                      Zanda Gūtmane, Liepājas Universitāte, prof., Dr. philol.                                         

192.                      Elvijs Ādams Apse, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. B klases skolnieks.                                    

193.                      Sanita Štrausa, piegādātāju vadītāja                                      

194.                      Svens Kuzmins, aktieris                                             

195.                      Mārtiņš Bērziņš, Ojāra Vācieša muzeja speciālists                                        

196.                      Linda Ulāne, jaunatnes darbinieks                                         

197.                      Amanda Rūta Vieško, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente                                   

198.                      Agata Babina, Liepājas Universitāte,   Mg. hum, spāņu valodas lektore, 3. kursa doktorante Valodniecībā.                                     

199.                      Gunta Gaidamaviča, Mg. art., žurnāliste                                           

200.                      Mikus Dzenītis, Mg.Sci.Soc.                                     

201.                      Aleksandrs Vabelis, Mākslas un dizaina students                                         

202.                      Laimute Balode, asoc. prof., Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece                                              

203.                      Anna Paula Gruzdiņa, tulkotāja, Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe                                      

204.                      Sonora Bogdanova, TSF studente                                         

205.                      Elza Gruzdiņa, ārste                                       

206.                      Dina Poriņa, literārā redaktore laikrakstā "Kurzemnieks", Mg. philol.                                              

207.                      Lelde Āre, LU PPMF maģistra programmas "Izglītības vadība" studente, I. Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja                                     

208.                      Viesturs Kokins, Ventspils Augstskolas absolvents                                      

209.                      Gita Groza, dzejniece, humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā                                 

210.                      Linda Grīnberga, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste                                           

211.                      Ingus Barovskis, Dr.philol., pētnieks, LU HZF, docents, Ekonomikas un kultūras augstskola                                               

212.                      Krista Grietena, franču valodas skolotāja                                          

213.                      Lauma Veita, Liepājas Universitāte. lektore, mg.paed.                                             

214.                      Anete Kona, tulkotāja                                    

215.                      Inga Puriņa                                         

216.                      Agija Ābiķe-Kondrāte, Mg. philol., Latvijas Universitāte                                        

217.                      Anna Priedola, Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja v.i., Mg. art.

218.                      Maija Kūle, filosofe, Dr.habil.phil., prof.                                          

219.                      Roberts Džeriņš                                             

220.                      Ilze More, Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās (Liepājas universitāte)                     

221.                      Ojārs Lāms, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē, Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas direktors                                        

222.                      Sintija Jankovska, grāmatvede                                               

223.                      Ilze Ruža, Latvijas Universitāte, Lietišķās valodniecības centrs, lektore                                          

224.                      Jānis Danovskis, pašlaik bezdarbnieks                                               

225.                      Māra Grudule, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.                                             

226.                      Adrija Andersone, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaura programmas studente           

227.                      Zigmārs Jāzeps Kļaviņš, students                                          

228.                      Nika Dadzīte, studente, LSPA fizioterapija                                      

229.                      Daira Melbārde, studente LSPA                                           

230.                      Lauris Norenbergs, LSPA fizioterapijas programmas students                                             

231.                      Sandris Norenbergs, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2. studiju gads fizioterapija               

232.                      Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”                          

233.                      Justīne Staudža, students                                           

234.                      Daiga Deksne, filoloģijas zinātniskā grāda kandidāte, LU                                       

235.                      Līvija Karro, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja                                           

236.                      Vita Balama, Ventspils Augstskola, doc., Dr.paed.                                      

237.                      Daiga Kalniņa, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.                                    

238.                      Līga Apsēna, bioloģe                                     

239.                      Elīza Liena Ļaksa, Biznesa augstskolas Turība sekretāre.                                         

240.                      Liene Ločmele                                   

241.                      Gunda Purakalne                                           

242.                      Agrita Priedīte, Mg. paed. , kanisterapeits                                        

243.                      Iveta Kaktiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskola, kokles spēles skolotāja           

244.                      Linda Jurkeviča, logopēds maģistrs                                       

245.                      Beāte Krūmiņa, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.

246.                      Agnese Baltkāja, finanses                                          

247.                      Inita Gerševica, mūzikas skolotāja RV1Ģ,                                        

248.                      Ieva Kalniņa, literatūrzinātniece, Latvijas Universitāte, profesore                            

249.                      Uldis Kalns, Rīgas Teikas vidusskola, vispārējās vidējās izglītības skolotājs

250.                      Laura Grundmane, Ekothenoloģiju studente                                     

251.                      Ērika Pičukāne, Dr.paed, Latviešu valodas aģentūras metodiķe                               

252.                      Līvija Reinberga, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja           

253.                      Zanda Batņa, pamatskolas "Rīdze" latviešu valodas un literatūras skolotāja            

254.                      Edgars Ziņģis, students, pret                                     

255.                      Jekaterina Sidorova, LSPA studente                                     

256.                      Kārlis Slūtiņš, LSPA, students                                              

257.                      Vladas Braziūnas, rakstnieks, Lietuvas Nacionālās balvas, Baltijas Asamblejas balvas laureāts           

258.                      Matīss Treimanis, tulkotājs, latviešu valodas skolotājs                                              

259.                      Tomass Žiborkins, LSPA, bakalaura grāds                                        

260.                      Sandis Armīns Frienbergs, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija 1. kurss             

261.                      Sindija Glodena, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente, Fizioterapeita kvalifikācijas apgūšana                                            

262.                      Angelika Juško-Štekele, Dr.philol., asoc.prof., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija    

263.                      Jekaterina Sidorova, LSPA studente                                     

264.                      Māra Tamuža, direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, karjeras konsultante, latviešu valodas un  literatūras skolotāja, mg. philol. , mg. sc.educ.              

265.                      Aija Grēbere, Vaiņodes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.                

266.                      Amanda Reihmane, studente, pret                                        

267.                      Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija, prorektors, Dr.art.                          

268.                      Marta Pujāte, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

269.                      Zane Garanča (medicīna)                                           

270.                      Una Smilgaine, Dr.philol., LU LFMI pētniece                                              

271.                      Lauris Butāns, mākslinieks.                                       

272.                      Guntis Berelis, rakstnieks                                          

273.                      Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitātes docents, Dr. hist.                                      

274.                      Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes profesore, Dr. philol.                                         

275.                      Inese Bauģe, Latvijas Mākslas akadēmija Ārlietu un izstāžu daļas koordinators, Mag.art               

276.                      Krists Pīternieks, LSPA Neklātienes nodaļa, Basketbola treneris                             

277.                      Liene Bedre, Iļģuciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja           

278.                      Madara Freivalde, galvenā bibliotekāre, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mg.soc.      

279.                      Artūrs Lapiņš, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolnieks.                        

280.                      Amanda Reihmane, studente, pret                                        

281.                      Agija Staka, māksliniece- ilustratore                                      

282.                      Aija Freimane, asoc.prof. vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Dr.art.           

283.                      Anna Onufrijeva, LSPA students 1. kurss                                        

284.                      Ligita Levinska-Drozdova, Latvijas Universitāte, Mg.philol., muzeja speciāliste     

285.                      Guna Pitkevica, redaktore, Mag. philol.                                            

286.                      Anna Sidarāne, mag.philol., tagad latviešu valodas skolotāja                                   

287.                      Anna Vahere,  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, vācu valodas skolotāja, mag. paed

288.                      Baiba Kačanova, Liepājas Universitāte doc., Dr. philol.                                           

289.                      Aelita Grāve, skolotāja                                              

290.                      Sandra Trakina, Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja                                     

291.                      Maira Kibermane, pirmsskolas skolotāja                                            

292.                      Velga Līcīte-Meldere,  Mg. art., Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja        

293.                      Veronika Ruža, Daugavpils Universitāte, mg. philol., lektore                                   

294.                      Linda Teikmane, Latvijas Mākslas akadēmija, Mag.art.                                            

295.                      Zita Valka, Liepājas Universitāte, lekt., mg.sc.educ.                                    

296.                      Diāna Belugina                                              

297.                      Pārsla Dambe, humanitāro zinātņu maģistrs, tulkotāja un tulce                                

298.                      Ilva Strika - Maļdžjus, latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures skolotāja   

299.                      Zane Garanča, medicīna                                            

300.                      Andra Kalnača, Latvijas Universitātes profesore latviešu valodniecībā                    

301.                      Elīna Līce, rakstniece, mūziķe                                   

302.                      Toms Vītoliņš, treneris                                               

303.                      Laurance Rozentāle, Latvijas Mākslas akadēmija, Bc. Art.                                      

304.                      Agnese Brauna, Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja                                               

305.                      Gita Zamčija, māksliniece                                          

306.                      Lilita Bauģe, Humanitāro zinātņu BA, tekstilmākslinieks                                         

307.                      Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja                                            

308.                      Olafs Bērziņš, Mg.translat., AD VERBUM Tulkošanas pakalpojuma iepirkumu un personāllietu speciālists                                           

309.                      Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Dr.sc.admin.                                    

310.                      Ance Janevica, studente                                            

311.                      Ruta Štelmahere, dzejniece, LMA mākslas mg.                                            

312.                      Kristīne Fīrere, tulkotāja                                            

313.                      Linda Lošina, ilustratore                                            

314.                      Sandra Strēle, gleznotāja, mag.art.                                        

315.                      Gunta Grīnberga, MG. SC. EDUC. (PAED.) PENSIONĀRE                                

316.                      Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, LZA korespondētājlocekle           

317.                      Gundega Grīnuma, Latvijas ZA Dr.h.c.philol.                                              

318.                      Sniedze Šama, Ventspils Augstkolas prorektore finanšu un administratīvajos jautājumos               

319.                      Iveta Stāmure, Rīgas Tehniskā universitāte,  Mg.oec., PhD pretendents, pētnieks                           

320.                      Daiga Raļļa, Olaines 2.vidusskola, bibliotekāre, M.com.sc.                                      

321.                      Ilgnese Avotiņa, Mag. Art, PIKC NMV Jāņa Rozentāla vidusskolas grafikas pasniedzēja             

322.                      Dace Judina, rakstniece                                             

323.                      Terēze Dzenīte, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, klavierspēles skolotāja                     

324.                      Aiga Švalkovska, tulkotāja                                        

325.                      Elīna Veinberga, Latvijas Kultūras akadēmija, doc., Dr. art.                                    

326.                      Aiga Jansone, tulkotāja                                              

327.                      Olga Balode, 233PII skolotāja                                              

328.                      Dite Liepa, Dr.philol.  LU Latviešu valodas institūta pētniece                                             

329.                      Iveta Narodovska, Latvijas Universitāte, doc. Dr.philol.                                          

330.                      Sandra Ratniece, Dr.philol., LRS mēnešraksta "konTEKSTS" galvenā redaktore                            

331.                      Santa Sīle, pedagogs                                      

332.                      Jānis Līmežs, tulkotājs, vieslektors Ventspils Augstskolā                                         

333.                      Ieva Rupenheite, dzejniece                                        

334.                      Egita Udodova, Ventspils Augstskola, Mūžizglītības centra vadītāja, MBA                                               

335.                      Ilze Lakstīgala, valodu koordinators SIA "AMPLEXOR"                                       

336.                      Zinta Pencele, pensionēta muzeja speciāliste                                     

337.                      Sindija Ansberga, zinātniskais viesasistents                                      

338.                      Aija Makšāne, Rīgas 85. vidusskola                                      

339.                      Kristīne Konrāde, M.A. Izglītības Psiholoģija. Doktorantūras programma (1972. - 1975), UConn.

340.                      Bostonas Dainu projekts. Tautasdziesmu digitalizācija un pētniecība. Latvijā no 1992. gada. Projekta vadītāja kopš 1979. gada.

341.                      Irita Jermacāne, LU maģistra studente, matemātikas skolotāja                                             

342.                      Antra Ivdra, māksliniece, mākslas pedagoģe                                     

343.                      Madara Gaile (Rīgas Doma kora skolas 3. kursa audzēkne)                                      

344.                      Elīna Immere, Biedrības "Kurzemes NVO centrs" priekšsēdētāja                                        

345.                      Inga Liepiņa, mikrobioloģe, Mg. biol., Mg. sc. sal.                                       

346.                      Ingūna Salmiņa, skolotāja, bakalaurs, ceļā uz maģistru                                             

347.                      Aivars Krūnkalns, zemnieks                                      

348.                      Mirdza Vēvere, IT speciālists                                    

349.                      Jana Egle, rakstniece                                      

350.                      Zeltīte Barševska, Daugavpils Universitāte, Dr. art.                                     

351.                      Ēriks Buivids, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola; valodnieks, tulkotājs                           

352.                      Indra Trofimoviča, Mg, art. un MBA, Latvijas kultūras vēstnieks, LU vecākais eksperts                

353.                      Sandra Liepiņa, kultūras pasākumu un izstāžu producente, studente                                   

354.                      Inta Kisiļeva, Jürmalas Mūzikas vidusskolas lietvede                                               

355.                      Daila Gudre, bakalaurs                                              

356.                      Kristīne Jirgensone, kultūras darbiniece, horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja.                                 

357.                      Gunta Kļava, Latvijas Universitāte, Dr. philol.                                             

358.                      Raimonds Briedis, Latvijas Kultūras akadēmijas prof., dr. philol.                                        

359.                      Vīva Ieviņa, dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante                                          

360.                      Anita Āriņa, Rīgas 80. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja             

361.                      Dagnija Vigule, Latvijas Universitāte, doc. Dr., paed.                                              

362.                      Irēna Ungure, Daugavpils 13. vidusskola, latv. valodas skolotāja                            

363.                      Egita Proveja, Ventspils Augstskola, doc., Dr.philol.                                   

364.                      Reinis Artūrs Augustovs, Rīgas Angļu ģimnāzija                                         

365.                      Elita Stikute, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.                                       

366.                      Marians Rižijs (pseid. Māris Salējs), dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, literatūrzinātnieks, Dr. philol. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperts.

367.                      Vineta Sondore, LU KPMI, projektu koordinatore, MBA.                                      

368.                      Zaiga Dambe, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, latviešu valodas skolotāja                             

369.                      Monta Sorokina, studente Liepājas Universitātē                                           

370.                      Ilona Misāne, Lielvārdes novada Kultūras Centra struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka vecākā bibliotekāre                                        

371.                      Zinta Paula, Ziemeļvalstu ģimnāzija, bibliotekāre                                         

372.                      Zīle Ziemele, gleznotāja un skolotāja.                                    

373.                      Anna Margreta Vērdiņa, Liepājas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja 

374.                      Gunta Andersone, Suntažu vidusskolas matemātikas skolotāja.                               

375.                      Valdis Segliņš, profesors, Dr. geol.                                       

376.                      Anta Veckrāce, pensionēta fizikas skolotāja                                     

377.                      Emīlija Rita Rozēna, studente, Liepājas Universitāte                                    

378.                      Agnese Damberga, studente                                      

379.                      Elvita Apine, LU PPMF studente, pirmsskolas skolotāja.                                         

380.                      Andra Kalniņa, Latvijas Universitātes studente, latviešu valodas un literatūras skolotāja.              

381.                      Anta Trumpa, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Dr. philol.                

382.                      Astra Pravarne, Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja       

383.                      Paula Līva Pīlupa, 12. klases skolniece                                              

384.                      Ināra Juškāne, LU PPMF Izglītības nodaļas maģistrantūras studente un skolotāja  

385.                      Ilze Šūmane, LU, doc., Dr.paed.                                           

386.                      Everita Kagaine, Mg.paed., latv. val. skolotāja                                             

387.                      Kristīne Egle, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs studente                                

388.                      Elza Eglīte, Rīgas Centra humanitārā vidusskola                                          

389.                      Annemarija Korņilova, vidusskolniece                                              

390.                      Ketija Jūlija Berga, Latvijas Universitātes studente studiju programmā ''Latviešu valodas un literatūras skolotājs''                                       

391.                      Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja           

392.                      Adreāna Reilija Davidoviča, Topošais pedagogs                                          

393.                      Zanda Marta Bāliņa, Rūjienas vidusskolas 12. klases skolniece                                

394.                      Evija Latkovska, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.                                             

395.                      Ieva Voita                                          

396.                      Anta Amerika, apdrošinātājs                                     

397.                      Matīss Eihvalds, sporta skolotājs                                           

398.                      Māra Urdziņa-Deruma, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. paed.           

399.                      Jānis Sīlis, Ventspils Augstskola, profesors, Dr. philol.                                             

400.                      Margarita Gavriļina, Latvijas Universitāte, prof., Dr.paed.                                       

401.                      Rasma Jaunķierpe, Ventspils 2. pamatskola, skolotāja                                              

402.                      Anda Timermane, latviešu valodas skolotāja, Staiceles pamatskola                          

403.                      Laine Krūma, bakalaura grāds filoloģijā                                            

404.                      Zaiga Birste, Latvijas Universitātes PPMF programmas “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 1. kursa studente.

405.                      Līga Jesineviča, studente                                           

406.                      Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns                                       

407.                      Māra Cielēna, rakstniece, redaktore                                       

408.                      Mārtiņš Krūmiņš, mākslinieks, Liepājas Universitāte, lektors                                   

409.                      Oto Kornis, restaurators, [Rīgas celtniecības koledža]                                              

410.                      Justīne Staudža, students                                           

411.                      Gundega Muzikante, Mg.art., Jūrmalas Mākslas skolas skolotāja                             

412.                      Sintija Ferdanska, latviešu valodas skolotāja                                     

413.                      Veronika Gedola, LU studente, angļu un latviešu valodas skolotāja                        

414.                      Arturs Eduards Šmatovs, Latvijas pilsonis, LU students                                          

415.                      Loreta Lemberga, Latvijas Universitātes studente                                        

416.                      Lolita Villere, Suntažu vidusskola, fizikas un matemātikas skolotāja, izglītības zinātņu maģistrs           

417.                      Jeļena Vasiļjeva, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, skolas bibliotekāre.                     

418.                      Vija Birkova, rakstniece, izdevēja, Literatūras KOMBAINS                                               

419.                      Monta Meikališa, LU PPMF 2. kursa studente vizuālās mākslas un sākumizglītības apakšprogrammās.

420.                      Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja           

421.                      Regīna Kvašīte, Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts          

422.                      Rita Birziņa, Latvijas Universitāte, vad. pētn., Dr. paed.                                          

423.                      Normunds Melderis, Bc.iur., žurnālists                                             

424.                      Leo Trukšāns, Latvijas Universitāte, doc, Dr.dat.                                         

425.                      Aija Škapare, filologs un ierēdnis                                          

426.                      Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. philol.                                    

427.                      Dārta Sīka, studente, Latvijas Universitāte                                       

428.                      Laura Kurmeļjeva, LU, PPMF studente                                            

429.                      Jana Zīberte, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece                                     

430.                      Solvita Nagle, PBJC Altona, ped.maģ., pulc. skolotāja                                            

431.                      Rita Legzdaine, indeksēšanas speciālists                                           

432.                      Gunita Arnava, zinātniskā asistente, LU LaVI                                             

433.                      Arturs Zaķis RTU MTAF students                                        

434.                      Arno Jundze, Dr.philol. rakstnieks                                        

435.                      Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece                                 

436.                      Krišjānis Pleiko, kinooperators, bak. grāds mākslās.                                     

437.                      Žanna Manakova, Rīgas 72. vidusskola, sociālo zinību skolotāja                             

438.                      Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece                             

439.                      Dace Trukšāne, Latvijas Universitāte, studente                                            

440.                      Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece                     

441.                      Kristiāna Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, Dr. art.           

442.                      Indra Odiņa, Latvijas Universitāte, prof., Dr. paed.                                     

443.                      Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece                             

444.                      Lolita Šelvaha, Latvijas Universitāte, lektore, doktorante                                        

445.                      Edgars Škapars, 12. klases skolēns                                        

446.                      Armanda Višņova, Latvijas universitātes studente                                       

447.                      Einārs Škapars, 10. klases skolēns                                         

448.                      Jurģis Juris Giels, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa students               

449.                      Raimonds Krūmiņš                                        

450.                      Jans Ignatssons, Hosiannaskolas pamatskolas pasniedzējs, dabas zinībās, angļu valodā, matemātikā un tehnikā, 7.-9. klasei (Zviedrijā)                                              

451.                      Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns                                       

452.                      Kate Kļaviņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece                                      

453.                      Rita Kokare, veterinārste                                           

454.                      Santa Majore, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas skolotāja         

455.                      Elīna Skutele, kultūras darbiniece                                          

456.                      Marja Kaupere, Mg. philol., Jelgavas muzeja dir. v                                       

457.                      Andra Lanka, Liepājas Universitāte, Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija        

458.                      Lāsma Klapare, dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē                                      

459.                      Agnese Blaua, dzejniece                                            

460.                      Silva Barševska, LLU lektore                                    

461.                      Ieva Mickus, Zūru pamatskola, mājturības skolotāja                                     

462.                      Jānis Kalnačs, profesors, Dr.art                                             

463.                      Varvara Zavjalova, JVLMA studente                                   

464.                      Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte, lektore, Mg. philol.                                  

465.                      Aisma Orupe, žurnāliste                                             

466.                      Vēsma Lukstiņa, Mg art, gleznotāja                                      

467.                      Lāsma Olte, PIKC “RDMV”, pedagogs.                                          

468.                      Ivanda Ceijere, Umurgas pamatskola, latviešu val. un literatūras skolotāja              

469.                      Ludmila Rudika                                             

470.                      Anna Stavicka, Latvijas Universitāte, vadošais pētnieks, doc., Dr. paed.                                        

471.                      Kristīne Štrausa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa studente                

472.                      Aldis Barševskis, vēsturnieks,  Mg. hist., muzeja speciālists                                     

473.                      Dace Gribe, LU studente, Baložu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja                  

474.                      Lāsma Badamšina, bibliotekāre                                             

475.                      Paulis Paulins, Latvijas Universitāte, Dr.phys.                                              

476.                      Zanda Valinska, Liepājas 8. vidusskolas latviešu valodas, literatūras un kulturoloģijas skolotāja           

477.                      Lilita Linde, LU lektore                                             

478.                      Marja Kaupere, Mg.philol., Jelgavas muzeja dir. v                                        

479.                      Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol. LU prof., Latviešu valodas aģentūras direktors   

480.                      M. Kokina-Lilo, LU, PPMF, lektore                                     

481.                      Arvis Širaks, mag. iur.                                    

482.                      Jogita Līga Strade, pedagogs, mākslas zinātņu maģistre                                           

483.                      Ilze Rikmane, skolotāja                                              

484.                      Elizabete Šīrante, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja, 2. kurss        

485.                      Juris Helds, dzejnieks                                    

486.                      Olita Baltausa, mūzikas skolotāja                                          

487.                      Ieva Valaine, Mg. sc. Soc., latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 85. vidusskolā               

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI