SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
12. jūnijā, 2018
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
1
20
1
20

Ko darīt ar nolietotu transportlīdzekli

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma izpratnē nolietots transportlīdzeklis ir transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām.

FOTO: Freepik

Ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas vai ir spiests atbrīvoties no savas automašīnas tādēļ, ka tā ir nolietota, transportlīdzeklis kļūst par atkritumu, kas ir jāiznīcina, jāapstrādā un jāpārstrādā tāpat kā citi atkritumi. Neatļautā vietā ilgstoši atstātu spēkratu var evakuēt piespiedu kārtā, jo šāda rīcība atbilstoši normatīvajiem aktiem ir Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums.

īsumā
 • Transportlīdzekļa īpašniekam ir jānodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam.
 • Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmumam ir jāizsniedz transportlīdzekļa īpašniekam transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) elektroniski jānodod ziņas par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli.
 • Eļļas atkritumi un akumulatori satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
 • Patvaļīga transportlīdzekļa izjaukšana nav pieļaujama, jo rodas dažāda veida atkritumi, kuri jāapsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 • Ja transportlīdzeklis ir pamests vietā, kur ilgtermiņā auto novietošana ir aizliegta, atbildīgās amatpersonas organizē tā piespiedu pārvietošanu.
 • Rīgas pašvaldības gadījumā, ja mašīna ilgstoši ir pamesta, pašvaldības policisti izsauc evakuatoru, kas auto aizved uz “Rīgas satiksmes” speciālo stāvvietu.
 • Visi evakuācijas izdevumi ir jāsedz transportlīdzekļa īpašniekam.

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma izpratnē nolietots spēkrats ir transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām.

Saskaņā ar minētā likuma 6. panta pirmo daļu transportlīdzekļa īpašniekam ir jānodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis (vieglais automobilis, kravas auto ar pilnu masu līdz 3500 kg, tricikls, kvadricikls) tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Tajā automašīnu var nodot gan pats transportlīdzekļa īpašnieks, gan viņa rakstveidā pilnvarota persona. Savukārt, ja transportlīdzeklis ir pamests vietā, kur ilgtermiņā auto novietošana ir aizliegta, atbildīgās amatpersonas, parasti pašvaldības policija, organizē auto piespiedu pārvietošanu.

Var nodot bez jebkādām izmaksām

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegto informāciju transportlīdzekļa īpašnieks nolietoto automašīnu apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā var nodot bez jebkādām izmaksām ar nosacījumu, ka nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu:

 • motora;
 • stūres mehānisma;
 • transmisijas;
 • šasijas.

Vienlaikus transportlīdzeklī nedrīkst atrasties papildu atkritumi, kā arī tas nevar būt reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Norakstīšana ir bez maksas

“Transportlīdzekļa norakstīšana CSDD ir bez maksas, un, to norakstot, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis nav jāmaksā,” norāda CSDD, papildinot, ka praksē apstrādes uzņēmums, pieņemot norakstīšanai transportlīdzekli, automobiļa īpašniekam pat samaksā vairāk, nekā ir metāllūžņu vērtība.

Nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas vietas.

Svariem jābūt sertificētiem

LV portāls, pārbaudot vairāku apstrādes uzņēmumu mājaslapas, konstatēja, ka tajās ir pieejamas metāllūžņu pieņemšanas cenas jeb kalkulatori.

Piemēri, balstoties uz vienu no šiem kalkulatoriem:

 • Par vecu automobili ar dzinēju (12AM kategorija), kura pašmasa ir 1160 kg, apstrādes uzņēmums maksā 150,80 eiro.
 • Par vecu automobili bez dzinēja (12M kategorija), kura pašmasa ir 1160 kg, apstrādes uzņēmums maksā 104,40 eiro.

Vairāki apstrādes uzņēmumi savās tīmekļvietnēs vērš uzmanību, ka nolietoto automašīnu īpašniekiem vienmēr izvēlētajā apstrādes uzņēmumā jānoskaidro, vai svari, uz kuriem sver norakstītos transportlīdzekļus, ir sertificēti.

Apstrādes uzņēmumam jāizsniedz likvidācijas sertifikāts

Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmumam ir jāizsniedz transportlīdzekļa īpašniekam transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts, kā arī elektroniski jānodod ziņas par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli CSDD, norāda Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča. Savukārt CSDD skaidro, ka apstrādes uzņēmums veic nolietotā transportlīdzekļa norakstīšanu CSDD reģistrā, savukārt likvidācijas sertifikāts ir izdruka no minētā reģistra.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 748 nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību. Likvidācijas sertifikātā norādāmās ziņas var meklēt minēto noteikumu 4. pielikumā. Tāpat CSDD vērš uzmanību, ka transportlīdzekļa norakstīšana Transportlīdzekļu reģistrā notiek automātiski pēc apstrādes uzņēmuma izdarītās atzīmes par likvidācijas sertifikāta izsniegšanu.

Norakstīt, nenododot apstrādes uzņēmumam

Saskaņā ar CSDD sniegto informāciju pastāv divi gadījumi, kad transportlīdzekli var norakstīt, nenododot to apstrādes uzņēmumam:

 • ja transportlīdzeklis ir iznīcināts vai gājis bojā un reģistrā ar to nav veiktas darbības pēc 2009. gada 31. decembra, proti, nav veikta reģistrācija vai tehniskā apskate (īpašniekam norakstīšanas brīdī ir jāiesniedz minēto faktu apliecinoši dokumenti);
 • ja noraksta kravas automobili ar pilnu masu 3500 kg vai vairāk, autobusu, piekabi, puspiekabi, motociklu vai mopēdu.

Otrreizēja pārstrāde – videi draudzīga

M. Bukleviča norāda, ka bīstamie atkritumi ir gan automašīnu eļļas, gan eļļu filtri. Viņa skaidro, ka “eļļas atkritumi un akumulatori satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tāpēc tie ir jānodod kā bīstamie atkritumi, lai tos vēlāk pārstrādātu”.

Apstrādes uzņēmums pirms pārstrādes atdala un atsevišķi savāc bīstamās komponentes, kas ir transportlīdzekļos, piemēram, tehniskos šķidrumus (dzesēšanas, amortizatoru, bremžu šķidrumu u. c.), norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Atbilstoši bīstamo atkritumu pārstrādes prasībām atsevišķi ir jāsavāc un jāutilizē tādas vielas kā lietotas eļļas, dzinēja dzesētāji, bremžu un sajūgu šķidrumi, virsmas un apakšas eļļas uzsūkšanas slāņi, krāsas, šķīdinātāji u. tml.

“Patvaļīga transportlīdzekļa izjaukšana nav pieļaujama, jo rodas dažāda veida atkritumi, kuri jāapsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,” uzsver M. Bukleviča. Par nelikumīgu atkritumu apsaimniekošanu var piemērot administratīvo sodu kā juridiskām, tā arī fiziskām personām.

Atzīt auto par ilgstoši atstātu uz ceļa

Ceļu satiksmes likuma 43.3 panta septītā daļa paredz, ka transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja transportlīdzeklis MK noteiktajā kārtībā atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” 4. punktu transportlīdzekli atzīst par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja:

 • tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad, vadītājam klāt neesot, par šo pārkāpumu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums;
 • tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par pašvaldības noteikto laiku, bet ne mazāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa (MK noteikumi Nr. 767, 3. pielikums);
 • tas novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa (MK noteikumi Nr. 767, 3. pielikums), un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.

Evakuē ar un bez tehniskās apskates

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) galvenais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos Toms Sadovskis skaidro: “Transportlīdzekli var evakuēt neatkarīgi no tā, vai tam ir tehniskā apskate vai nav, taču pirms transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanas jāpierāda, ka tas tiešām ir pamests vietā, kur ilgtermiņa auto novietošana ir aizliegta.”

MK noteikumi Nr. 767 nosaka, ka pašvaldības policija noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu un vienu tā eksemplāru piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla, ja administratīvais pārkāpums par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu konstatēts bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, savukārt otru nosūta pa pastu mašīnas īpašniekam uz deklarēto dzīvesvietas adresi. Paziņojumā ir noteikts termiņš, kura laikā automašīna ir jāpārvieto.

Transportlīdzekļiem, kuriem ir derīga tehniskās apskates uzlīme, šis termiņš ir 45 dienas, savukārt bez tās – 15 dienas. Pēc termiņa beigām policisti pārbauda, vai transportlīdzeklis ir pārvietots vai nav. T. Sadovskis norāda, ka paziņojums pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi tiek uzskatīts par saņemtu pēc 6–7 dienām, pēc tam attiecīgi klāt summējas 15 vai 45 dienas.

Aizved uz speciālo stāvvietu

Rīgas pašvaldības gadījumā, ja mašīna joprojām stāv atstāta, pašvaldības policisti izsauc evakuatoru, kas auto aizved uz “Rīgas satiksmes” speciālo stāvvietu.

“Pamesto transportlīdzekļu bez tehniskās apskates īpašniekiem jāatceras, ka mašīnas pārvietošana uz citu pagalmu vai ceļa otru pusi netiek uztverta kā policijas prasības izpilde. Transportlīdzeklis jāpārvieto uz garāžu, savu privāto teritoriju vai autostāvvietu, kurā mašīna var stāvēt pat gadiem ilgi,” vērš uzmanību T. Sadovskis.

Īpašniekam jāsedz visi evakuācijas izdevumi

Visi evakuācijas izdevumi ir jāsedz transportlīdzekļa īpašniekam, stāsta T. Sadovskis. Saskaņā ar SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā pieejamo informāciju maksa par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālo stāvvietu ir 2,79 eiro par vienu kilometru. Savukārt maksa par transportlīdzekļa glabāšanu speciālajā stāvvietā pirmās diennakts laikā ir 1,74 eiro stundā, bet pēc pirmās diennakts – 0,43 eiro stundā.

Ja 30 dienu laikā transportlīdzekļa īpašnieks nav ieradies pēc savas mašīnas, “Rīgas satiksmei” ir tiesības utilizēt transportlīdzekli. “Parasti mašīnas utilizāciju veic vismaz pēc 90 dienām, taču bieži vien transportlīdzekļa īpašnieks tā arī neierodas un mašīna tiek nodota metāla pārstrādes uzņēmumam, ar kuru “Rīgas satiksme” noslēdz līgumu konkursa kārtā,” skaidro T. Sadovskis.

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI