SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
25. februārī, 2011
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pašvaldības
1
2
1
2

Par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadā

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem pašvaldība var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas.

FOTO: Valda Kalniņa, A.F.I

Saņemtie nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi atgādina par vēl vienu šogad obligāti kārtojamu maksājumu. Tiesa - ir dubultojušās mājokļu nodokļa likmes, taču likums paredz arī virkni atvieglojumu. Pēc gada nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā arī par dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju palīgēkām un kooperatīvu garāžām. Šogad par kooperatīvajām garāžām nodoklis vēl nav jāmaksā, tikai par to garāžu, kas tiek iznomāta, jo tā ir saimnieciskā darbība.

Nekustamā īpašuma nodokļa likme dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ir:

 1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
 2.  0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
 3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.

Tātad, salīdzinot ar 2010. gadu, likmes pieaugušas divkārtīgi.

Pašreiz likums paredz, ka no 2012. gada 1. janvāra ar tādām pašām likmēm apliks arī  dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Līdz ar to nodokļa maksātāja pienākums būs arī viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajos objektos. Citādi pašvaldība nezināšanas dēļ var piemērot nepareizas likmes, jo vispārējos gadījumos jāmaksā 1,5 procenti.

Minimālais maksājums un pašvaldību atlaides

Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 5 lati, arī gadījumos, kad nodokļa maksātāja nekustamā īpašuma nodokļa objektiem ir piemēroti nodokļa atvieglojumi un pēc to piemērošanas par taksācijas gadu aprēķinātais kopējais nodoklis attiecīgajā pašvaldībā ir mazāks par 5 latiem.

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu (attiecībā uz dzīvojamām mājām) nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām - līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam.

"Nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību."

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par dzīvojamām mājām un garāžām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

Īpašuma tiesības un maksājums

Nekustamā īpašuma nodokli ir jāsāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot šādus gadījumus:

 1. ja īpašumu atsavina maksātnespējas procesā vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole;
 2. ja nodokļa maksātājs - juridiskā persona – ir reorganizēts, saistību pārņēmējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad attiecīgā reģistrā izdarīts ieraksts par juridiskās personas reorganizāciju;
 3. ja valsts vai pašvaldības īpašums tiek privatizēts vai atsavināts, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iegūtas īpašuma tiesības;
 4. ja valsts vai pašvaldības īpašums tiek nodots lietošanā vai nomā, lietotājs vai nomnieks nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad radušās lietošanas vai nomas tiesības;
 5. ja tiesības uz noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa ir beigušās, nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad šīs tiesības izbeigušās.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, izņemot šādus gadījumus:

 1. ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai dāvināts valstij vai pašvaldībai, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda;
 2.  ja īpašumu atsavina, veicot maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu, bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc dienas, kad pieņemts tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole;
 3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad izbeigušās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesības;
 4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa.

Kad jāinformē pašvaldība

Nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība. Nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos:

 1. ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa - viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;
 2. ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības - viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;
 3. ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU