DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
05. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Maksātnespējas joma kļūst arvien sakārtotāka

Publicitātes foto

Maksātnespējas kontroles dienests apkopojis datus par 2023.gadu, kas iezīmējas ar sūdzību skaita un atzīto pārkāpumu samazināšanos. Ir veikti vairāki uzlabojumi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku aizsardzības jomā. Tāpat uzteicami ir panākumi maksātnespējas jomas digitalizācijā.

Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina: “Latvijas panākumi maksātnespējas jomas digitalizācijā jau vairākus gadus gūst atzinīgu novērtējumu starptautiskā vidē. Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (turpmāk – EMUS) kalpo par paraugu, kā no Excel formāta tabulām nonākt līdz modernai informācijas sistēmai. Tāpat, Maksātnespējas kontroles dienests arvien retāk saskaras ar gadījumiem, kad maksātnespējas procesa administratori apzināti būtu pieļāvuši būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Tomēr, neskatoties uz sūdzību skaita par administratora darbību un pārkāpumu skaita samazinājumu, 2023. gadā esam konstatējuši, ka trīs administratori, rīkojoties ar viņiem uzticētajiem parādnieka naudas līdzekļiem, ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras. Par to pērn ir uzsākti trīs kriminālprocesi. Kā būtisku instrumentu pārkāpumu novēršanai un mazināšanai joprojām vēlos akcentēt riskos balstītu uzraudzību un normatīvo aktu prasību skaidrošanu administratoriem un maksātnespējas procesā iesaistītām pusēm”.

Sūdzības par administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) uzraugošo personu darbību kopš 2017. gada ir samazinājušās par 57%, bet atzīto pārkāpumu skaits – par 86%. Vērtējot administratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu raksturu, secināms, ka konstatētie pārkāpumi galvenokārt ir saistīti ar atklātības nenodrošināšanu maksātnespējas procesā. Proti, piecos no septiņiem lēmumiem, ar kuriem administratoru rīcībā atzīti normatīvo aktu pārkāpumi, konstatēts, ka maksātnespējas procesā iesaistītajām personām netika sniegta informācija par maksātnespējas procesa norisi. Šādos gadījumos konstatēts, ka nav sniegta informācija vai dokumenti, nav sniegta izvērsta atbilde, nav nosūtīts mantas pārdošanas plāns vai nav nosūtīti administratora darbības pārskati.

Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā

Pagājušajā gadā iesniegumu par darbinieku prasījumu izskatīšanas ilgums ir samazinājies par 60% salīdzinājumā ar 2021.gadu, līdz ar to, darbinieki, kuri darbu zaudēja darba devēja maksātnespējas dēļ, nesaņemto darba samaksu no Darbinieku prasījumu garantiju fonda, saņēma vidēji 19 dienu laikā. 2023.gadā ir veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka darbinieku aizsardzību,

un tā rezultātā:

  • uz izmaksu no Darbinieku prasījumu garantiju fonda var pretendēt arī tie darbinieki, kuru darba devējam ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;
  • nodrošināta pilnvērtīgāka darbinieku aizsardzība no Darbinieku prasījumu garantiju fonda, ja darbinieks tiesājies ar savu darba devēju par nesamaksāto darba samaksu, ja uz darbinieka pieteikuma pamata pasludināts maksātnespējas process, un ja ir bijusi pāreja uz TAP, bet TAP izbeidz;
  • vienkāršota darbinieku prasījumu iesniegšana procedūra - vairs nav noteikta veidlapas forma, kura darbiniekam obligāti jāizpilda, šobrīd darbinieki var brīvā formā norādīt detalizētu informāciju par nesamaksāto darba samaksu;
  • automatizēta datu apstrāde un samazināts manuālais darbs, lai iesniegumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu tiktu izskatīti pēc iespējas ātrāk.

Maksātnespējas jomas digitalizācija

Maksātnespējas kontroles dienests 2023.gadā kā vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirzīja EMUS uzturēšanu un pilnveidošanu, uzlabojot EMUS lietotāju darba vidi un papildinot ar digitālu risinājumu ieviešanu. Piemēram:

  • ir izstrādāta sankciju reģistra funkcionalitāte, lai administrators var pārbaudīt, vai attiecīgā maksātnespējas procesā iesaistītā persona (piemēram, kreditors) ir iekļauta kādā no sankciju sarakstiem;
  • tāpat ir ieviesta banku rinda jeb kredītiestāžu rinda, nodrošinot elektronisku un uz nejaušības principu balstītu sistēmu administratora izvēlei kredītiestādes maksātnespējas procesā. Jāuzsver, ka banku rindas pēc ieviešanas tika veikts audits, kura rezultātā secināts, ka neatbilstības nav konstatētas un administratora amata kandidāta atlases procedūra ir droša, caurskatāma un ļauj neatkarīgajai trešajai personai pārliecināties par tās likumību;
  • saistībā ar izmaiņām maksātnespējas tiesiskajā regulējumā, arī EMUS veikti pielāgošanas darbi: ir izveidots jauns maksātnespējas procesa veids, kur parādnieks – fiziskā persona, vienlaikus ir individuālā komersanta vai individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, veiktas izmaiņas TAP norisē (uzraugošā persona tiek iecelta un uzsāk darbu no lietas ierosināšanas brīža), veikta darbinieku prasījumu iesniegšanas procesa vienkāršošana.

2024.gada prioritātes

Maksātnespējas kontroles dienests kopā ar Tieslietu ministriju maksātnespējas nozares dienaskārtībā izvirzījuši maksātnespējas procesa pieejamības jautājumu. Finansiāli un administratīvi pieejamas maksātnespējas procedūras ir atslēga tam, lai iedzīvotāji un uzņēmēji savas finansiālās grūtības risinātu savlaicīgi. Ir nepieciešams samazināt tādu uzņēmumu skaitu, kuri maksātnespējas procesā nonāk iztukšoti no aktīviem, lai tādējādi uzlabotu gan kreditoru ieguvumu no maksātnespējas procesa, gan uzņēmējdarbības vidi kopumā.

Lai nodrošinātu dienesta darbības atklātību un veicinātu vienotu praksi maksātnespējas nozari regulējošo tiesību normu piemērošanā, 2024. gadā dienests uzsāks savu lēmumu publiskošanu tīmekļa vietnē. Ievērojot datu aizsardzības prasības, tiks publicēti anonimizēti lēmumi, ko dienests pieņēmis, veicot uzraudzību un izskatot sūdzības, kā arī disciplinārlietu komisijas pieņemtie lēmumi.

Latvijai 2024. gadā tiks veikta Moneyval 6. novērtēšanas kārta, kas dos iespēju starptautiskā mērogā parādīt, ka Latvija ir būtiski pilnveidojusi savus rādītājus noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanas jomā. Maksātnespējas kontroles dienests kā uzraudzības un kontroles institūcija maksātnespējas sektorā nodrošinās nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu, jomas atbilstības pārstāvību klātienes vizītē, kā arī citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši Moneyval un  Finanšu darījumu darba grupas novērtēšanas procedūras noteikumiem.

Maksātnespējas kontroles dienests 2024. gadā plāno iestāties Starptautiskā maksātnespējas regulatoru asociācijā, kur vienkopus pulcējas valstu maksātnespējas nozari regulējošās institūcijas no visas pasaules. Dalība šajā organizācijā sniegs iespēju apmainīties ar labāko praksi un jaunākajām tendencēm maksātnespējas normatīvā regulējuma un uzraudzības jomās, un būs vērtīgs pienesums Latvijas maksātnespējas jomas attīstībai.

Detalizēti par aktuālo maksātnespējas jomā var lasīt 2023. gada ziņojumā, kas atrodams Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē https://www.mkd.gov.lv/lv/gada-zinojumi

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI