DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
13. augustā, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Kultūra

Latvijas Mediju ētikas padome jūlijā izvērtējusi virkni sūdzību par pārkāpumiem dažāda formāta mediju darbā

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Jūlija nogalē norisinājās Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” izveidotās Ētikas padomes ikmēneša sēde. Ētikas padomes dienaskārtībā bija vairāku sūdzību izvērtēšana par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem žurnālistu darbā, proti, nepatiesas, maldinošas, vienpusīgas un cieņu aizskarošas informācijas publicēšanu, godprātības un daudzveidības trūkumu, interešu konfilta un kritikas neievērošanu pret informācijas avotu, kā arī viedokļu un faktu nenošķiršanu publikāciju veidošanā.

Ikmēneša sēdē Ētikas padome izvērtēja biedrības “Zemnieku Saeima” sūdzību par Latvijas Radio raidījumu “Pēcpusdiena”, kurā tika komentēts raidījuma “Zemes stāsti” režisora un autora Armanda Tripāna viedokļa raksts portālā la.lv. Sūdzības iesniedzējs norādījis, ka raidījumā tika sniegta vienpusēja un maldinoša informācija par lauksaimniecības procesiem, tādējādi pārkāpjot Biedrības Ētikas kodeksā nostiprinātos godprātības, daudzveidības, faktu un viedokļu nošķīruma principus.  Ētikas padome pievienojas Latvijas Radio sniegtajam skaidrojumam un sūdzībā nesaskata ētikas pārkāpumus, jo raidījumā izteikts eksperta viedoklis, nav iespējams secināt, ka tas ir pasniegts kā fakts, un to nevar pakļaut patiesības pārbaudei. Tieši tā veidojas viedokļu plurālisms, un to precīzi ilustrē sūdzībā aplūkotais gadījums, kurā tiek pausts atšķirīgs viedoklis par kāda cita medija materiālā izteiktu citas personas viedokli. Ētikas padome vērš uzmanību, ka apstāklis, ka kādas personas paustais viedoklis nesaskan ar citas personas viedokli vai raisa tai nepatiku, nevar būt par pietiekamu pamatu, lai medija rīcību uzskatītu par neētisku atbilstoši Biedrības Ētikas kodeksam. Pat tāda viedokļa, kas kādai sabiedrības daļai šķiet nepieņemams, paušanas pieļaušana ir nozīmīga tiesību uz vārda brīvību nodrošināšanai un viedokļu plurālisma veidošanai.

Mūzikas grupas “Singapūras Satīns” saņemtajā sūdzībā tās dalībnieki norādījuši, ka Latvijas Radio ar savu paziņojumu tiešsaistes vietnē Twitter un grupas mūzikas atskaņošanas pārtraukšanu Latvijas Radio 5 - Pieci.lv (turpmāk - Radio Pieci) ēterā saistībā ar grupas dalībnieka personīgu ģimenes konfliktu rīkojies pretēji mediju ētikas principiem. Sūdzības iesniedzēji Latvijas Radio un Radio Pieci rīcībā ir saskatījuši mediju brīvības un plurālisma, kā arī godprātības, daudzveidības, faktu pārbaudes, kritiskas attieksmes pret avotu, interešu konflikta atklāšanas un cieņas principu pārkāpumu. Ētikas padome norāda, ka izšķiroša nozīme ir sūdzībā aplūkoto notikumu attīstības secībai - iepazīstoties ar abu pušu redzējumu par situāciju, kā arī tīmekļa vietnē Twitter veiktajiem ierakstiem, Ētikas padome secina, ka Radio Pieci rīkojies atbilstoši Biedrības Ētikas kodeksā nostiprinātajiem principiem un vērtībām. Izšķirošs apstāklis situācijas vērtējumā ir tieši sūdzības iesniedzēju kā kopuma proaktīvai iesaistei divu privātpersonu konfliktā. Gadījumā, ja iesniedzēji kā kopums nebūtu ar savu publisku vērtējumu iesaistījušies konkrētā konflikta iztirzāšanā, kolektīvi paužot konflikta apstākļus vērtējošus apgalvojumus vietnē Twitter, Radio Pieci redakcionālā lēmuma vērtējums no ētikas viedokļa varētu būt atšķirīgs. Tomēr šajā situācijā Radio Pieci reaģēja uz iesniedzēju kā mūzikas grupas publisku iesaisti divu privātpersonu konfliktā, pieņemot redakcionālu lēmumu par īslaicīgu grupas mūzikas atskaņošanas pārtraukšanu vienā Latvijas Radio programmā, ievērojot Radio Pieci redakcionālās darbības kontekstā nozīmīgo pievērošanos emocionālās un fiziskās vardarbības problemātikas izpētei nesenajā labdarības maratonā “Dod Pieci”, kā arī ārpus tā. Nav šaubu, ka Latvijas Radio kā sabiedriskajam medijam ir ētisks pienākums turpināt labdarības maratonā “Dod Pieci” aizsāktās tematikas tālāku izpēti un turpmāku aktualizēšanu arī ikdienā. Tādā veidā Latvijas Radio ne tikai demonstrē vēlmi rosināt sarunu par sociāli nozīmīgiem jautājumiem, bet arī spēju redakcionālās politikas ietvaros aktīvi rīkoties tajos gadījumos, kad šāda tematika skārtu arī Latvijas Radio darba ikdienu un organizēšanu. Ētikas padomes ieskatā šāda rīcība apliecina Radio Pieci godprātīgumu un cieņu pret medija auditoriju, kad tā medija redakcionālās politikas kontekstā sagaida vai varētu sagaidīt proaktīvu medija rīcību. Vienlaikus ir būtiski, ka grupas mūzikas atskaņošanas pārtraukums bijis neilgs, citiem vārdiem - tas vērtējams kā samērīgs, ņemot vērā apstākļus un situācijas kontekstu, turklāt Radio Pieci pārstāvji ir publiski skaidrojuši sava lēmuma motivāciju.

Ētikas padome ir saņēmusi un izvērtējusi sūdzību arī par interneta vietnēs tvnet.lv, irliepaja.lv un skaties.lv publicētajiem rakstiem, kuros vēstīts par kriminālprocesu, kurā apsūdzēts sūdzības iesniedzējs. Sūdzībā norādīts, ka papildus publiskai informācijai, kas ir pieejama vietnē tiesas.lv par apsūdzībā minētajiem krimināllikuma pantiem, nākamās tiesas sēdes norises datumu un laiku, rakstos ir publicēta arī informācija par celtās apsūdzības būtību. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka publicētā informācija ir vienpusēja, balstīta uz žurnālistu un mediju apgalvojumiem un nepierādītiem faktiem (turklāt tie ir minēti apgalvojuma formā bez viedokļiem vai komentāriem),  klaji tendencioza un nomelnojoša, neuzklausot un neatspoguļojot iesniedzēja viedokli, kas šobrīd esot radījis maldīgu priekšstatu par iesniedzēju un viņa personību. Ētikas padome šajā situācijā nekonstatē mediju ētikas pārkāpumus un vērš uzmanību, ka aplūkotajā gadījumā Ētikas padomes rīcībā nav, kā arī tai nav iespējas iegūt pietiekamu informāciju, lai vērtētu pirmstiesas izmeklēšanas gaitā iegūtos pierādījumus un rakstā iekļautajā apsūdzības atreferējumā norādīto ziņu atbilstību patiesībai. Ētikas padome uzsver, ka raksts, kurš apraksta tiesvedības procesu, neapšaubāmi un nepārprotami norāda, ka lietā pastāv strīds par iesniedzēja vainu tam inkriminētajā apsūdzībā. Tādējādi nav konstatējams, ka rakstā būtu pārkāpti godprātības, daudzveidības un kritiskas attieksmes pret avotu principi. Turklāt Ētikas padomes kompetencē nav juridisku strīdu izvērtēšana pēc būtības - ja tiktu lūgts sniegt faktisko apstākļu atbilstību tiesību normām, lai gūtu pārliecību par nepatiesu ziņu izplatīšanu no medija puses, Ētikas padome faktiski rīkotos tiesas vietā, spriežot par aplūkotā jautājuma juridiskajiem apstākļiem. Ievērojot visu iepriekš minēto, Ētikas padome vērš uzmanību, ka tās kompetences ietvaros nevar saskatīt ar profesionālo mediju ētiku saistītu problemātiku, kas būtu par pamatu Biedrības Ētikas kodeksa pārkāpuma vai pārkāpuma pazīmju konstatēšanai.

Savukārt Aminatas Savadogo iesniegtajā sūdzībā norādīts, ka interneta vietņu tvnet.lv un apollo.lv publicētajos rakstos, kā arī tvnet.lv publicētajā S. Veinbergas rakstā “Kā daļa popmūziķu izplata konspirācijas teorijas” ir izplatīta nepatiesa informācija par mūziķes koncertu atcelšanu. Proti, viņa norāda, ka tvnet.lv un apollo.lv publicētajos rakstos ietverta vērtējoša attieksme par mūziķes pausto, ka koncerti netiks rīkoti epidemioloģiskās situācijas un valstī noteikto ierobežojumu dēļ, nevis iesniedzējas neapmierinātības ar noteiktajiem ierobežojumiem dēļ. Tāpat Aminata vērš uzmanību, ka tvnet.lv publicētajā S. Veinbergas rakstā “Kā daļa popmūziķu izplata konspirācijas teorijas” izplatīti vairāki nepatiesi apgalvojumi. Nav pamatots rakstā norādītais, ka iesniedzēja nostājusies “pret” kādiem ierobežojumiem epidemioloģiskās situācijas dēļ, kā arī par iesniedzējas rīcību paustais vērtējums “Tātad - rīkojas kā Aminata”, salīdzinot Iesniedzējas rīcību ar mūziķi Ian Brown, kurš, atbilstoši rakstā norādītajam, skaļi protestē, ka visi pandēmijas ierobežojumi, ieskaitot maskas un vakcīnas, esot nevajadzīgas lietas, kā arī salīdzina vakcinācijas sertifikātu ar nacisma instrumentu un ir atteicies piedalīties koncertā, kurā tiek ielaisti tikai klausītāji ar vakcinācijas sertifikātiem. Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka minētajās publikācijās ir saskatāma virkne mediju ētikas pārkāpumu, tomēr, izvērtējot sūdzībā norādīto, tvnet.lv sniegto skaidrojumu un konkrētās publikācijas, Ētikas padome nekonstatē Biedrības Ētikas kodeksa pārkāpumus mediju rīcībā un pievienojas tvnet.lv skaidrojumā norādītajiem apsvērumiem par viedokļa paušanas pieļaujamību arī tajos gadījumos, kad viedoklis varētu būt kādai pusei netīkams. Vienlaikus Ētikas padome secina, ka viedokļa rakstā “Kā daļa popmūziķu izplata konspirācijas teorijas” autores paustais salīdzinājums, kuru, kā skaidrojumā norādījis tvnet.lv, portāls ir dzēsis no raksta, var būt iesniedzējas cieņu un godu nepamatoti aizskarošs, jo iesniedzējas viedoklis faktiski tiek pielīdzināts citas personas viedoklim par vakcinācijas sertifikātu kā nacisma instrumentu. Kaut gan viedoklis netiek pakļauts patiesības pārbaudei, tas ir jābalsta patiesos faktos, ja viedokļa paušanas brīdī tos ir iespējams konstatēt. Ievērojot, kā tvnet.lv rīkojies, labojot rakstu, Ētikas padomes ieskatā medijs ir rīkojies atbilstoši Biedrības Ētikas kodeksā nostiprinātajām vērtībām un principiem. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka ētiskas mediju prakses attīstīšanai lietderīga būtu atvainošanās rakstā aizskartajai personai, kā arī precizējuma sevišķa izcelšana tādā veidā, lai raksta precizējumu medija auditorija varētu uztvert vismaz tādā pašā veidā, kā sākotnējo ziņu. 

Ievērojot, ka biedrībā saņemtas vairākas sūdzības un viedokļi par S. Veinbergas veidotajiem rakstiem, jūlija sēdei pievienojās arī Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijas pārstāvis, lai diskutētu par iespējamiem risinājumiem šajā un līdzīgās situācijās. Iesniegumos pārsvarā tiek norādīts uz neprecīzas un nepārbaudītas informācijas iekļaušanu, kas noformulēta kā autora viedoklis. Ētikas padome vērš uzmanību, ka gan viedokļa rakstos, gan jebkura cita formāta mediju materiālos ir jāiekļauj tikai pārbaudīti un patiesi fakti, un, ja pēc materiāla tapšanas ir pieejama plašāka  un precīzāka informācija, ikvienam medijam ir jālabo kļūdas un materiālos jāveic korekcijas. Lai arī viedoklis nav pakļauts patiesības pārbaudei, tas neatspēko viedoklī izmantoto faktu nepatiesumu vai neprecizitāti, it sevišķi, ja uz tā tiek balstīts viedoklis. Gan Ētikas padome, gan Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijas pārstāvis bija vienisprātis, ka šāda prakse ir vērojama ne tikai konkrētās publikācijās, Latvijas mediju vidē kopumā - tā ir tendence, kas apdraud kopējo mediju kvalitāti un mazina sabiedrības uzticēšanos medijiem. Tamdēļ ikvienam medijam ir jāņem vērā mediju ētikas principi un jāīsteno godprātīga un profesionāla rīcība publikāciju veidošanā, lai nepārbaudītu faktu un neprecīzas informācijas publicēšana nekļūtu par konsekventu praksi Latvija mediju vidē.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU