DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
12. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 30 minūtes
1
3
1
3

Atklātā vēstule pret grozījumiem Augstskolu likumā

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto Augstskolu likuma grozījumu projektu tostarp tiek pieļauta iespēja Latvijas valsts augstskolās  ievēlēt rektorus, kas nepārvalda latviešu valodu  (17. panta 8. punkts: “Augstskolas rektora amatā var iecelt ārvalsts pilsoni. Ja rektora amatā ieceļ ārvalstu pilsoni, viņam jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā”).

Nesenajā 2017. gadā Rektoru padomes ģenerāldirektors Jānis Bernāts skaidri un pamatoti atzina: “[..] par prasībām rektoram nevarētu diskutēt, jo viņam būtu jāzina valsts valoda augstajā C1 līmenī.” Nekas nav mainījies. Turklāt iespēja valsts augstskolās ievēlēt valsts valodu nezinošus rektorus neatbilst pašas valsts definētajiem mērķiem Latvijā stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas un plašu latviešu valodas lietojumu. Un ir apšaubāms, vai šāda norma var sniegt tos cerētos ieguvumus saistībā ar Latvijas augstskolu izcilību, kuru vārdā likuma izmaiņas tiek piedāvātas.

Nav noliedzama nepieciešamība attiecīgajās studiju programmās un studiju kursos samērīgā apjomā iesaistīt ārvalstu ekspertus un pasniedzējus (ne vienmēr ir būtiski noteikt obligātu prasību zināt valsts valodu). Tomēr virzība uz Latvijas valsts augstskolu vadīšanu svešvalodā (skaidrs, ka likumā iekļautā atruna par tulkošanu faktiski paliktu formālas izpildes līmenī; sociolingvistiski pētījumi liecina par latviešu slieksmi arī daudz vienkāršākās situācijās saskarsmē ar cittautiešiem pie pirmās izdevības atteikties no latviešu valodas) nozīmē, ka ikdienā augstskolā ar latviešu valodu nezinošu rektoru nenovēršami mainītos darba un dokumentācijas valoda, liela administratīvo darbību un saziņas daļa notiktu svešvalodā.

Var apšaubīt, vai cilvēks, kas plāno iesaistīties Latvijas intelektuālās un akadēmiskās vides attīstīšanā, spētu to darīt efektīvi un kvalitatīvi, ja viņam līdztekus nav bijusi vēlme apgūt latviešu valodu, kas ir nosacījums patiesai klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā un pilnvērtīgai konteksta izpratnei, bet konteksta izpratne savukārt ir nosacījums kvalitatīvam, Latvijas specifiskajām vajadzībām un interesēm atbilstošam rektora darbam. Maz ticams, ka izcila personība, kas mērķtiecīgi iecerējusi darboties Latvijas augtākajā izglītībā, to izlemtu darīt vien rektora vakances līmenī un neizprastu valodas zināšanu nozīmi. Loģiska secība būtu ierašanās šeit akadēmiskā vai zinātniskā darbā, pakāpeniska situācijas apzināšana un valodas apgūšana, lai pēc tam pretendētu uz augstiem amatiem. Iespējas pilnvērtīgi mācīties valodu līdztekus intensīvajam rektora darbam būtu apgrūtinātas, turklāt, kā zināms, pusmūžā valodas apguve prasa ievērojamus pūliņus.

Rektors ir augsts, intelektuāli piesātināts un prestižs amats; rektors pilda ne vien tehniska rakstura administratīvus uzdevumus un rūpējas par attiecīgās iestādes kvalitatīvu darbu šaurā izpratnē, bet savā darbībā iemieso un attīsta Latvijas valstiskās un kultūras vērtības. Jāpiebilst, ka privāto augstskolu parasti šaurais, nišas darbības raksturs ir pavisam cits gadījums, ko nevar salīdzināt ar tiem uzdevumiem, kurus pilda valsts augstskolas.

Vēl viens solis virzienā uz atteikšanos no latviešu valodas akadēmiskajā jomā būtu arī zīmīgs un ārkārtīgi nevēlams signāls Latvijas sabiedrībai – ar to pati valsts pasludinātu, ka latviešu valoda Latvijā ir šķērslis ceļā uz kvalitāti un izcilību. Tam var būt nelabvēlīgas ilgtermiņa sekas saistībā ar latviešu valodas prestižu, sabiedrības lingvistisko attieksmi un motivāciju apgūt un izmantot latviešu valodu. Ir bijuši daudzi mēģinājumi dažādās jomās ar dažādu argumentāciju priekšplānā izvirzīt angļu valodu kā prioritāru, ērtāku, izdevīgāku. Jāatzīst, ka šādi centieni atgādina nesenajā okupācijas laikā raksturīgos mēģinājumus visur iebīdīt krievu valodu un latviešu valodu klusi “izņemt” no dažādiem ikdienas lietojuma posmiem; toreiz sabiedrība protestēja un nepieļāva. Vienīgā atšķirība, ka krievu valodas vietā nākusi angļu valoda.

Pašreizējā situācijā, kad Latvijā angļu valodas klātbūtne ikdienā jau ir ievērojami pieaugusi un latviešu valodas lietotāji lavīnveidīgi paši ir pieslējušies angļu valodas izmantošanai profesionālajā darbībā un sadzīvē, īpaši rūpīgi jāapsver jebkurš lēmums, kas vēl vairāk pastiprina angļu valodas dominanci, bet otrā plānā atbīda latviešu valodu.

Augstāko izglītību ilgstoši novārdzina ar finansējuma nepietiekamību un strukturālām nepilnībām saistības problēmas. Šo iemeslu (nevis latviešu valodas zināšanu nosacījuma dēļ) augstskolas nespēj piesaistīt spējīgākos jaunās paaudzes pārstāvjus ar izcilu izglītību (un turklāt ar latviešu valodas zināšanām), kas iegūta Latvijā vai labākajās ārvalstu universitātēs.

Un – vai gan varam iedomāties kādu citu mūsdienīgu, sevi cienošu valsti, kurā valsts augstskolu vadītu attiecīgo valsts valodu nezinošs rektors? Jāpiebilst, ka izslavēto Tartu Universitāti, ko labprāt piemin visdažādākajos kontekstos, vada igaunis.

Ar parakstu apliecinu, kas esmu pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot.

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

Guntars Dreijers, Ventspils Augstskola, asoc. prof., Dr. philol.

Inga Kaija, Rīgas Stradiņa universitātes docente, Dr. philol.

Silga Sviķe, Dr. philol., Ventspils Augstskolas docente, pētniece

Andrejs Veisbergs, LU profesors, LZA īstenais loceklis

Gunita Irbe, skolotāja

Ieva Kūla-Zīle, Rīgas 85. vidusskola, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja

Agnese Dubova, Ventspils Augstskola, doc., vad. pētniece, Dr. philol.

Evelīna Zilgalve, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas zinātniskā asistente, Mg. hum.; Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste

Dace Frīdenberga-Samete, Liepājas Universitātes pedagoģijas studente, Mg. philol.

Ieva Vizule, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore

Gita Pohevica Rīgas Purvciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sandra Krūze- Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas latv. val. un lit. skolotāja.

Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotājs, Dr. philol.

Iveta Ratinīka, dzejniece, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja

Anna Vulāne, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

Aija Sīle, Ventspils Augstskola, lektore, Mg. philol., Mg. soc.

Daina Kardaša, tulkotāja

Raimonds Grants, Mg. soc. sc., komunikācijas un vides speciālists, topošais doktorants.

Ženija Minka, Ventspils Augstskolas bak. studiju programmas "Tulkošana" absolvente, Zāras Universitātes (Vācija) studente

Ieva Treulande, Ventspils Augstskola, studente un tulkotāja

Inese Spīča, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, profesore, Dr.oec.; izglītības zinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības LZP eksperte; zinātniskās institūcijas "Biznesa kompetences centrs" vadošā pētniece, direktore

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU, doc., Dr. paed.

Jūlija Timofejeva, Rīgas Juglas vidusskola, vēstures skolotāja

Nadīna Jestela, valodniece, vācu valodas filoloģe, pasniedzēja Vācu Nodarbināto Akadēmijā Menhengladbahā (Vācijā)

Ernests Spīčs, zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs, pētnieks.

Ieva Voita

Laura Mauliņa, Ventspils Augstskola, maģistru studiju programmas "Lietišķo tekstu tulkošana" studente, tulkotāja.

Kristiāna Kuzmina, LU HZF doktorantūras studente.

Diāna Laiveniece, LiepU prof., Dr. paed.

Ieva Ozola, Dr.philol., Liepājas Universitātes asociētā profesore, zinātnes prorektore

Māris Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, profesors, Dr.habil.med.

Jānis Veckrācis, Dr. philol., valodnieks, Ventspils Augstskolas pasniedzējs

Dace Znotiņa, Mg. sc. ing., Mg. soc., mājas lapas administratore/mārketinga speciāliste

Linda Dziļuma, LU, studente

Rudīte Menģelsone (Kalpiņa), Mg. hist., rakstniece, žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore

Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes lektore, Mg. philol.

Ina Lenca, galvenā bibliogrāfe, LU VFF maģistrante

Vēsma Lēvalde, Liepājas Universitāte, Dr.art.

Aija Jēriņa, Dr. biol., molekulārā bioloģe

Anda Kuduma, Liepājas Universitāte. asoc. prof., Dr.philol.

Inga Laizāne, Rīgas Stradiņa universitāte, doc., Dr. philol.

Anna Stafecka, Latvijas Universitāte, vadošā pētniece, Dr. philol.

Arnis Koroševskis, Mg. philol., muzeja darbinieks un literatūrkritiķis

Pāvels Jurs, skolotājs, (Liepājas Universitāte), asoc. profesors, Dr.paed.

Linda Zulmane, Liepājas Universitāte, lekt., mg. philol.

Maija Demitere, māksliniece, Liepājas Universitātes docente

Vita Smiltniece, Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļas personāla speciāliste

Agnese Matisone-Jonāne, Vecākā klientu servisa administratore

Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskolas profesors, Dr. philol.

Aldona Bluķe, arhīviste

Edgars Lāms, Dr. philol., Liepājas Universitātes profesors

Astra Skrābane, Dr.philol., asoc. prof., Ventspils Augstskola Ilze Isaka, māksliniece-datorgrafiķe

Māra Zeltiņa, Liepājas Universitāte, , doc., Dr. biol.

Kristers Andersons

Diāna Neimane, tulkotāja, Ventspils Augstskolas lektore

Kristiāna Smiltiņa, Rīgas 33. vidusskolas angļu valodas skolotāja

Kristiāns Jakubovskis, Latvijas Universitāte, prof. bak. programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa students

Lelde Krūmiņa, LU PPMF studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa studente.

Kristiāna Šeiko, Latvijas Universitātes 1.kursa studente, topošā latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Agita Stengrevica, mg.paed, Liepājas Universitātes galvenā lietvede

Jete Zumente, Latvijas Universitātes studente

Ina Druviete, Dr. habil. philol., LU profesore

Sandra Dieziņa, žurnāliste

Ilze Ašmane, Babītes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ainārs Dimants, Biznesa augstskolas "Turība" profesors komunikācijas teorijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Linda Lauze, valodniece, Liepājas Universitātes profesore, Dr. philol.

Ilma Neimane, LiepU docente., Dr.paed.

Vineta Poriņa, Dr. philol., valodniece sociolingviste

Dace Markus, Liepājas Universitātes prof., Dr. habil. philol.

Lilita Ābele, PhD studente, lektore

Anda Apsīte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, angļu valodas skolotājs).

Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, psiholoģijas doktors, Montreijas Medicīniski psihopedagoģiskā centra (CMPP de Montreuil) direktors

Renāte Braumane, sākumskolas skolotāja Aigars Snikus, kokapstrāde.

Solvita Štekerhofa, Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja

Mirdza Paipare, Liepājas Universitāte doc., Mg.sc. sal, Mg. music. Sandra Marta Grudule, žurnāliste, dzejniece)

Liene Markus-Narvila, LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol.

Sigita Kušnere, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, lektore, pētniece, Mg. philol.

Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes doc., Dr. paed.

Maija Priedīte, dzejniece

Ilze Briediņa, kultūras metodiķe Aija Daume, pensionāre

Ināra Lazdiņa, sākumskolas skolotāja Maija Rozīte, bērnudārza audzinātāja

Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas skolotāja

Rudīte Jaunzema, Ziemeru pagasta bibliotekāre

Ilze Kaktiņa, pensionāre

Solveiga Šteinberga, jaunā māmiņa

Arta Mende, filoloģe-pedagoģe, tūrisma speciāliste, novadpētniece

Anita Elste, tulkotāja, VeA absolvente

Evita Pēce, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja 1. kursa studente

Elvīra Kalniņa

Justīne Kuzņecova, tulkotāja (maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā)

Aija Kalniņa

Adrija Enrika Ēdele, tulkotāja

Sintija Ozola, Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura līmeņa studente

Madara Strauta, mārketinga un sociālo tīklu speciāliste, LU absolvente

Inta Kulberga, Liepājas Universitāte, VSZF dekāne, Dr. sc. administr.

Dainis Deigelis, dzejnieks, sociālais mentors biedrībā "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alīda  Samuseviča,  Liepājas  Universitāte, profesore, Dr.paed., Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece

Agnese Žuravska, tulkotāja, Ventspils Augstskolas absolvente

Iveta Šimkus, dzejniece, filosofijas maģistre, latviešu valodas skolotāja

Zane Bičevska, LU asoc. prof., Dr. Comp.Sc.

Ginta Gaurilova, tulkotāja / Ventspils Augstskolas Profesionālais bakalaurs tulkošanā

Ņina Zemurbeja, Laidu pamatskola, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Toms Enģelis, tulkotājs

Madara Lindmane, Liepājas Universitātes Erasmus+ koordinatore

Baiba Ozola, angļu filologs, tulks

Pāvels Rozīts, datortehniķis [Liepājas Universitāte]

Kristīne Kārkliņa, Liepājas Universitāte lekt., Mg. paed.

Matīss Mačulāns, Tulkošanas studiju fakultātes students

Artūrs Viļums, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna p.i., Mg. translat.

Laima Lībeka, grāmatvedis

Inga Vaseremane, Liepājas Universitāte, Galvenā speciāliste projektu vadībā Mag.

Ilze Jansone, tulkotāja

Silvija Ausma Sardiko ,bibliotekāre

Sintija Leigute, Starptautiskā koordinatore

Juris Pavītols Liepājas Universitāte, lektors, mg. sc. educ.

Gunta Šnipke, dzejniece, Mg. arch. 

Arturs Krastiņš, Valsts valodas centra terminologs

Pēteris Ūdris, tulkotājs

Agita Kazakeviča, Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda redaktore

Krista Jekimova, Rīgas Stradiņa universitāte, fizioterapeits

Dr. Ilze Plaude, tulce

Kristīne Jarinovska, Dr. iur.

Natālija Lāce, Latvijas Nacionālā arhīva Kinofonofoto dokumentu arhīva eksperte

Agnese Leikuse, tulkotāja

Kaspars Melkis, University of Brighton, MPharm (farmaceits)

Maija Burima, Dr. philol, profesore

Krišjānis Lācis, LU, mg. phil.

Ieva Ķilla, tulkotāja, Ventspils Augstskolas studente

Harijs Kaija, IT speciālists, MComp, sistēmanalītiķis

Rafaels Martins Kalvo, Ventspils Augstskolas lektors un valodniecības doktorants

Simona Laiveniece, Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, mg. philol.

Sanda Rapa, Latvijas Universitāte, Dr. philol.

Olga Blauzde, Liepājas Universitātes doc., Mg.mus, Mg.paed., Mg.sc.sal

Veronika Mikuļiča, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

Mārīte Znotiņa bezdarbniece

Zane Aukmane, Ventspils augstskolas studente

Samanta Ērgle, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes studente

Diāna Dombrovska, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studente

Justīne Priedīte, Laboratorijas kvalitātes speciāliste, augstākā izglītība biotehnoloģijā (OMTK), pašlaik studēju uzņēmējdarbību un vadīšanu (RTU IEVF).

Liene Pužule, tulks

Anete Alpa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes fakultātes studente

Kristaps Blaubergs, Ventspils Augstskola, 2. kursa students

Gints Neimanis, lektors

Dina Bite, LLU asoc.prof., Dr.sc.soc.

Dinija Želve, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

Agnese Cera, mg.philol., RSU

Velga Laugale, Liepājas Universitāte, doc., Dr. philol.

Sanita Stepena, skolotāja, humanitāro zinātņu maģistre.

Baiba Lāma-Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

Pēteris Vanags, Latvijas Universitātes profesors, Dr. habil. hum. Pret.

Liene Bušujeva

Evija Liparte, Mg. philol., tulkotāja/tulce

Kristīne Lipska Lasmane, pedagoğijas mağistrs Dr.paed.

Beatrise Garjāne

Andris Lasmanis (latvietis)

Tija Zīriņa, Latvijas Universitāte, Dr. psych., profesore

Skaidrīte Rudzinska, Ekziperī vidusskola, latviešu valodas skolotāja

Līga Ronesala, PVD arhivāre

Paula Sonita Deruma, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.klases skolniece

Andrejs Smatovs, students

Elena Kosheleva, Privātas skolas "Patnis" krievu valodas skolotāja,

Dr.oec Inguna Zeiza, Garozas pamatskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rudīte Eglone

Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”

Ksenija Rudzīte, mākslas zinātniece Viktorija Kuzina, pensionāre, Dr. philol.

Solveiga Helviga, Garozas pamatskola bioloģijas-ķīmijas ,ģeogrāfijas skolotāja

Māris Derums, investors

Guntis Zīle

Ilze Klikuce, Valsts probācijas dienests, vecākā probācijas speciāliste

Anna Šēfere, maģistra grāds rakstniecības studijās

Nadežda Kopoloveca, Latvijas Universitātes docente, Dr.philol.

Egīls Zirnis, LVU 1980. gada absolvents

Anna Āboliņa

Dace Žibala, lektore, Mg. paed., Mg. philol., Rīgas Stradiņa universitāte

Helēna Vecenāne, Dr.paed., asoc. prof. sporta jomā

Māra Ansonska, Garozas pamatskola, mūzikas skolotāja

Jolanta Žaklīna Dudone, Ventspils Augstskola, studente

Helga Kluce, 11. klase, Rīgas 47. vidusskola

Kristīne Dmitrijeva, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, pedagogs

Gunta Žukovska datorikas, matemātikas skolotāja privātā vsk. "Patnis"; MSĢ JTV

Evelīna Rudzīte, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolniece

Viktorija Prytulyak, Ventspils Augstskolas maģistrante/tulkotāja

Guntis Vāveris, vēsturnieks

Zanda Gūtmane, Liepājas Universitāte, prof., Dr. philol.

Elvijs Ādams Apse, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. B klases skolnieks.

Sanita Štrausa, piegādātāju vadītāja

Svens Kuzmins, aktieris

Mārtiņš Bērziņš, Ojāra Vācieša muzeja speciālists

Linda Ulāne, jaunatnes darbinieks

Amanda Rūta Vieško, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente

Agata  Babina,  Liepājas  Universitāte, Mg. hum, spāņu valodas lektore, 3. kursa doktorante Valodniecībā.

Gunta Gaidamaviča, Mg. art., žurnāliste

Mikus Dzenītis, Mg.Sci.Soc.

Aleksandrs Vabelis, Mākslas un dizaina students

Laimute Balode, asoc. prof., Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Anna Paula Gruzdiņa, tulkotāja, Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe

Sonora Bogdanova, TSF studente

Elza Gruzdiņa, ārste

Dina Poriņa, literārā redaktore laikrakstā "Kurzemnieks", Mg. philol.

Lelde Āre, LU PPMF maģistra programmas "Izglītības vadība" studente,

I. Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Viesturs Kokins, Ventspils Augstskolas absolvents

Gita Groza, dzejniece, humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā

Linda Grīnberga, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste

Ingus Barovskis, Dr.philol., pētnieks, LU HZF, docents, Ekonomikas un kultūras augstskola

Krista Grietena, franču valodas skolotāja

Lauma Veita, Liepājas Universitāte. lektore, mg.paed.

Anete Kona, tulkotāja

Inga Puriņa

Agija Ābiķe-Kondrāte, Mg. philol., Latvijas Universitāte

Anna Priedola, Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja v.i., Mg. art.

Maija Kūle, filosofe, Dr.habil.phil., prof.

Roberts Džeriņš

Ilze More, Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās (Liepājas universitāte)

Ojārs Lāms, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē, Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

Sintija Jankovska, grāmatvede

Ilze Ruža, Latvijas Universitāte, Lietišķās valodniecības centrs, lektore

Jānis Danovskis, pašlaik bezdarbnieks

Māra Grudule, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

Adrija Andersone, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaura programmas studente

Zigmārs Jāzeps Kļaviņš, students

Nika Dadzīte, studente, LSPA fizioterapija

Daira Melbārde, studente LSPA

Lauris Norenbergs, LSPA fizioterapijas programmas students

Sandris Norenbergs, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2. studiju gads fizioterapija

Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā “Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs”

Justīne Staudža, students

Daiga Deksne, filoloģijas zinātniskā grāda kandidāte, LU Līvija Karro, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

Vita Balama, Ventspils Augstskola, doc., Dr.paed.

Daiga Kalniņa, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

Līga Apsēna, bioloģe

Elīza Liena Ļaksa, Biznesa augstskolas Turība sekretāre.

Liene Ločmele

Gunda Purakalne

Agrita Priedīte, Mg. paed. , kanisterapeits

Iveta Kaktiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskola, kokles spēles skolotāja

Linda Jurkeviča, logopēds maģistrs

Beāte Krūmiņa, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.

Agnese Baltkāja, finanses

Inita Gerševica, mūzikas skolotāja RV1Ģ,

Ieva Kalniņa, literatūrzinātniece, Latvijas Universitāte, profesore

Uldis Kalns, Rīgas Teikas vidusskola, vispārējās vidējās izglītības skolotājs

Laura Grundmane, Ekothenoloģiju studente

Ērika Pičukāne, Dr.paed, Latviešu valodas aģentūras metodiķe

Līvija Reinberga, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zanda Batņa, pamatskolas "Rīdze" latviešu valodas un literatūras skolotāja

Edgars Ziņģis, students, pret

Jekaterina Sidorova, LSPA studente

Kārlis Slūtiņš, LSPA, students

Vladas Braziūnas, rakstnieks, Lietuvas Nacionālās balvas, Baltijas Asamblejas balvas laureāts

Matīss Treimanis, tulkotājs, latviešu valodas skolotājs

Tomass Žiborkins, LSPA, bakalaura grāds

Sandis Armīns Frienbergs, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija 1. kurss

Sindija Glodena, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente, Fizioterapeita kvalifikācijas apgūšana

Angelika Juško-Štekele, Dr.philol., asoc.prof., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Jekaterina Sidorova, LSPA studente

Māra Tamuža, direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, karjeras konsultante, latviešu valodas un literatūras skolotāja, mg. philol. , mg. sc.educ.

Aija Grēbere, Vaiņodes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

Amanda Reihmane, studente, pret

Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija, prorektors, Dr.art.

Marta Pujāte, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Zane Garanča (medicīna)

Una Smilgaine, Dr.philol., LU LFMI pētniece

Lauris Butāns, mākslinieks.

Guntis Berelis, rakstnieks

Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitātes docents, Dr. hist.

Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes profesore, Dr. philol.

Inese Bauģe, Latvijas Mākslas akadēmija Ārlietu un izstāžu daļas koordinators, Mag.art

Krists Pīternieks, LSPA Neklātienes nodaļa, Basketbola treneris

Liene Bedre, Iļģuciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Madara Freivalde, galvenā bibliotekāre, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mg.soc.

Artūrs Lapiņš, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolnieks.

Amanda Reihmane, studente, pret

Agija Staka, māksliniece- ilustratore

Aija Freimane, asoc.prof. vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Dr.art.

Anna Onufrijeva, LSPA students 1. kurss

Ligita Levinska-Drozdova, Latvijas Universitāte, Mg.philol., muzeja speciāliste

Guna Pitkevica, redaktore, Mag. philol.

Anna Sidarāne, mag.philol., tagad latviešu valodas skolotāja

Anna Vahere, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, vācu valodas skolotāja, mag. paed.

Baiba Kačanova, Liepājas Universitāte doc., Dr. philol.

Aelita Grāve, skolotāja

Sandra Trakina, Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja

Maira Kibermane, pirmsskolas skolotāja

Velga Līcīte-Meldere, Mg. art., Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

Veronika Ruža, Daugavpils Universitāte, mg. philol., lektore

Linda Teikmane, Latvijas Mākslas akadēmija, Mag.art.

Zita Valka, Liepājas Universitāte, lekt., mg.sc.educ.

Diāna Belugina

Pārsla Dambe, humanitāro zinātņu maģistrs, tulkotāja un tulce

Ilva Strika - Maļdžjus, latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures skolotāja

Zane Garanča, medicīna

Andra Kalnača, Latvijas Universitātes profesore latviešu valodniecībā

Elīna Līce, rakstniece, mūziķe

Toms Vītoliņš, treneris

Laurance Rozentāle, Latvijas Mākslas akadēmija, Bc. Art.

Agnese Brauna, Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja

Gita Zamčija, māksliniece

Lilita Bauģe, Humanitāro zinātņu BA, tekstilmākslinieks

Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

Olafs Bērziņš, Mg.translat., AD VERBUM Tulkošanas pakalpojuma iepirkumu un personāllietu speciālists

Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Dr.sc.admin.

Ance Janevica, studente

Ruta Štelmahere, dzejniece, LMA mākslas mg.

Kristīne Fīrere, tulkotāja

Linda Lošina, ilustratore

Sandra Strēle, gleznotāja, mag.art.

Gunta Grīnberga, MG. SC. EDUC. (PAED.) PENSIONĀRE

Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, LZA korespondētājlocekle

Gundega Grīnuma, Latvijas ZA Dr.h.c.philol.

Sniedze Šama, Ventspils Augstkolas prorektore finanšu un administratīvajos jautājumos

Iveta Stāmure, Rīgas Tehniskā universitāte, Mg.oec., PhD pretendents, pētnieks

Daiga Raļļa, Olaines 2.vidusskola, bibliotekāre, M.com.sc.

Ilgnese Avotiņa, Mag. Art, PIKC NMV Jāņa Rozentāla vidusskolas grafikas pasniedzēja

Dace Judina, rakstniece

Terēze Dzenīte, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, klavierspēles skolotāja

Aiga Švalkovska, tulkotāja

Elīna Veinberga, Latvijas Kultūras akadēmija, doc., Dr. art.

Aiga Jansone, tulkotāja

Olga Balode, 233PII skolotāja

Dite Liepa, Dr.philol. LU Latviešu valodas institūta pētniece

Iveta Narodovska, Latvijas Universitāte, doc. Dr.philol.

Sandra Ratniece, Dr.philol., LRS mēnešraksta "konTEKSTS" galvenā redaktore

Santa Sīle, pedagogs

Jānis Līmežs, tulkotājs, vieslektors Ventspils Augstskolā

Ieva Rupenheite, dzejniece

Egita Udodova, Ventspils Augstskola, Mūžizglītības centra vadītāja, MBA Ilze Lakstīgala, valodu koordinators SIA "AMPLEXOR"

Zinta Pencele, pensionēta muzeja speciāliste Sindija Ansberga, zinātniskais viesasistents Aija Makšāne, Rīgas 85. vidusskola

Kristīne Konrāde, M.A. Izglītības Psiholoģija. Doktorantūras programma (1972. - 1975), UConn. Bostonas Dainu projekts. Tautasdziesmu digitalizācija un pētniecība. Latvijā no 1992. gada. Projekta vadītāja kopš 1979. gada.

Irita Jermacāne, LU maģistra studente, matemātikas skolotāja

Antra Ivdra, māksliniece, mākslas pedagoģe

Madara Gaile (Rīgas Doma kora skolas 3. kursa audzēkne)

Elīna Immere, Biedrības "Kurzemes NVO centrs" priekšsēdētāja

Inga Liepiņa, mikrobioloģe, Mg. biol., Mg. sc. sal.

Ingūna Salmiņa, skolotāja, bakalaurs, ceļā uz maģistru

Aivars Krūnkalns, zemnieks

Mirdza Vēvere, IT speciālists

Jana Egle, rakstniece

Zeltīte Barševska, Daugavpils Universitāte, Dr. art.

Ēriks Buivids, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola; valodnieks, tulkotājs

Indra Trofimoviča, Mg, art. un MBA, Latvijas kultūras vēstnieks, LU vecākais eksperts

Sandra Liepiņa, kultūras pasākumu un izstāžu producente, studente

Inta Kisiļeva, Jürmalas Mūzikas vidusskolas lietvede Daila Gudre, bakalaurs

Kristīne Jirgensone, kultūras darbiniece, horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja.

Gunta Kļava, Latvijas Universitāte, Dr. philol.

Raimonds Briedis, Latvijas Kultūras akadēmijas prof., dr. philol.

Vīva Ieviņa, dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante

Anita Āriņa, Rīgas 80. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dagnija Vigule, Latvijas Universitāte, doc. Dr., paed.

Irēna Ungure, Daugavpils 13. vidusskola, latv. valodas skolotāja

Egita Proveja, Ventspils Augstskola, doc., Dr.philol.

Reinis Artūrs Augustovs, Rīgas Angļu ģimnāzija

Elita Stikute, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

Marians Rižijs (pseid. Māris Salējs), dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, literatūrzinātnieks, Dr. philol. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperts.

Vineta Sondore, LU KPMI, projektu koordinatore, MBA.

Zaiga Dambe, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, latviešu valodas skolotāja

Monta Sorokina, studente Liepājas Universitātē

Ilona Misāne, Lielvārdes novada Kultūras Centra struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka vecākā bibliotekāre

Zinta Paula, Ziemeļvalstu ģimnāzija, bibliotekāre

Zīle Ziemele, gleznotāja un skolotāja.

Anna Margreta Vērdiņa, Liepājas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja

Gunta Andersone, Suntažu vidusskolas matemātikas skolotāja.

Valdis Segliņš, profesors, Dr. geol.

Anta Veckrāce, pensionēta fizikas skolotāja

Emīlija Rita Rozēna, studente, Liepājas Universitāte Agnese Damberga, studente

Elvita Apine, LU PPMF studente, pirmsskolas skolotāja.

Andra Kalniņa, Latvijas Universitātes studente, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Anta Trumpa, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Dr. philol.

Astra Pravarne, Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Paula Līva Pīlupa, 12. klases skolniece

Ināra Juškāne, LU PPMF Izglītības nodaļas maģistrantūras studente un skolotāja

Ilze Šūmane, LU, doc., Dr.paed.

Everita Kagaine, Mg.paed., latv. val. skolotāja

Kristīne Egle, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs studente

Elza Eglīte, Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Annemarija Korņilova, vidusskolniece

Ketija Jūlija Berga, Latvijas Universitātes studente studiju programmā ''Latviešu valodas un literatūras skolotājs''

Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja

Adreāna Reilija Davidoviča, Topošais pedagogs

Zanda Marta Bāliņa, Rūjienas vidusskolas 12. klases skolniece

Evija Latkovska, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

Ieva Voita

Anta Amerika, apdrošinātājs

Matīss Eihvalds, sporta skolotājs

Māra Urdziņa-Deruma, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. paed. J

ānis Sīlis, Ventspils Augstskola, profesors, Dr. philol.

Margarita Gavriļina, Latvijas Universitāte, prof., Dr.paed.

Rasma Jaunķierpe, Ventspils 2. pamatskola, skolotāja

Anda Timermane, latviešu valodas skolotāja, Staiceles pamatskola

Laine Krūma, bakalaura grāds filoloģijā

Zaiga Birste, Latvijas Universitātes PPMF programmas “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 1. kursa studente.

Līga Jesineviča, studente

Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns

Māra Cielēna, rakstniece, redaktore

Mārtiņš Krūmiņš, mākslinieks, Liepājas Universitāte, lektors

Oto Kornis, restaurators, [Rīgas celtniecības koledža]

Justīne Staudža, students

Gundega Muzikante, Mg.art., Jūrmalas Mākslas skolas skolotāja

Sintija Ferdanska, latviešu valodas skolotāja

Veronika Gedola, LU studente, angļu un latviešu valodas skolotāja

Arturs Eduards Šmatovs, Latvijas pilsonis, LU students

Loreta Lemberga, Latvijas Universitātes studente

Lolita Villere, Suntažu vidusskola, fizikas un matemātikas skolotāja, izglītības zinātņu maģistrs

Jeļena Vasiļjeva, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, skolas bibliotekāre.

Vija Birkova, rakstniece, izdevēja, Literatūras KOMBAINS

Monta Meikališa, LU PPMF 2. kursa studente vizuālās mākslas un sākumizglītības apakšprogrammās.

Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja

Regīna Kvašīte, Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Rita Birziņa, Latvijas Universitāte, vad. pētn., Dr. paed.

Normunds Melderis, Bc.iur., žurnālists

Leo Trukšāns, Latvijas Universitāte, doc, Dr.dat.

Aija Škapare, filologs un ierēdnis

Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. philol.

Dārta Sīka, studente, Latvijas Universitāte

Laura Kurmeļjeva, LU, PPMF studente

Jana Zīberte, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece

Solvita Nagle, PBJC Altona, ped.maģ., pulc. skolotāja

Rita Legzdaine, indeksēšanas speciālists

Gunita Arnava, zinātniskā asistente, LU LaVI

Arturs Zaķis RTU MTAF students

Arno Jundze, Dr.philol. rakstnieks

Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

Krišjānis Pleiko, kinooperators, bak. grāds mākslās.

Žanna Manakova, Rīgas 72. vidusskola, sociālo zinību skolotāja

Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece

Dace Trukšāne, Latvijas Universitāte, studente

Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

Kristiāna Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, Dr. art.

Indra Odiņa, Latvijas Universitāte, prof., Dr. paed.

Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece

Lolita Šelvaha, Latvijas Universitāte, lektore, doktorante

Edgars Škapars, 12. klases skolēns

Armanda Višņova, Latvijas universitātes studente

Einārs Škapars, 10. klases skolēns

Jurģis Juris Giels, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa students

Raimonds Krūmiņš

Jans Ignatssons, Hosiannaskolas pamatskolas pasniedzējs, dabas zinībās, angļu valodā, matemātikā un tehnikā, 7.-9. klasei (Zviedrijā)

Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns

Kate Kļaviņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

Rita Kokare, veterinārste

Santa Majore, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas skolotāja

Elīna Skutele, kultūras darbiniece

Marja Kaupere, Mg. philol., Jelgavas muzeja dir. v

Andra Lanka, Liepājas Universitāte, Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Lāsma Klapare, dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

Agnese Blaua, dzejniece

Silva Barševska, LLU lektore

Ieva Mickus, Zūru pamatskola, mājturības skolotāja

Jānis Kalnačs, profesors, Dr.art

Varvara Zavjalova, JVLMA studente

Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte, lektore, Mg. philol.

Aisma Orupe, žurnāliste

Vēsma Lukstiņa, Mg art, gleznotāja

Lāsma Olte, PIKC “RDMV”, pedagogs.

Ivanda Ceijere, Umurgas pamatskola, latviešu val. un literatūras skolotāja

Ludmila Rudika

Anna Stavicka, Latvijas Universitāte, vadošais pētnieks, doc., Dr. paed.

Kristīne Štrausa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa studente

Aldis Barševskis, vēsturnieks, Mg. hist., muzeja speciālists

Dace Gribe, LU studente, Baložu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lāsma Badamšina, bibliotekāre

Paulis Paulins, Latvijas Universitāte, Dr.phys.

Zanda Valinska, Liepājas 8. vidusskolas latviešu valodas, literatūras un kulturoloģijas skolotāja

Lilita Linde, LU lektore

Marja Kaupere, Mg.philol., Jelgavas muzeja dir. v

Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol. LU prof., Latviešu valodas aģentūras direktors

M. Kokina-Lilo, LU, PPMF, lektore

Arvis Širaks, mag. iur.

Jogita Līga Strade, pedagogs, mākslas zinātņu maģistre

Ilze Rikmane, skolotāja

Elizabete Šīrante, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja, 2. kurss

Juris Helds, dzejnieks

Olita Baltausa, mūzikas skolotāja

Ieva Valaine, Mg. sc. Soc., latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 85. vidusskolā

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI