SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
28. maijā, 2020
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
13
13

Mopēdu vadītājiem būs bargāki sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kad 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums, mopēdu vadītājiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē tiks piemērots sods tāpat kā citiem transportlīdzekļu vadītājiem. Proti, šobrīd gan velosipēdu, gan mopēdu vadītājiem administratīvā atbildība par pārkāpumiem ceļu satiksmē iestājas, ja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgajā sankcijā šo vadītāju atbildība ir īpaši paredzēta. LV portāls apkopojis svarīgākās izmaiņas, kuras būs jāņem vērā mopēdu vadītājiem.

īsumā
  • No 2020. gada 1. jūlija sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē būs noteikts Ceļu satiksmes likumā (CSL).
  • Turpmāk noteiktos gadījumos arī mopēdu vadītājiem varēs piemērot tādu pašu sodu kā citiem transportlīdzekļu vadītājiem.
  • Piemēram, šobrīd par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili) mopēdu vadītājam LAP 149.15 panta otrā daļa paredz uzlikt naudas sodu – 40 eiro.
  • No 1. jūlija par šādu pārkāpumu mopēda vadītājam piemēros CSL 62. panta otro daļu, kas paredz naudas sodu no 86 līdz 128 naudas soda vienībām (430–640 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 1 gadu.

Stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam (AAL), Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) zaudēs spēku un sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē turpmāk būs noteikts Ceļu satiksmes likumā (CSL).

Šobrīd sankcijas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē ir noteiktas LAPK desmitajā “a” nodaļā “Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē”. Atbilstoši 149.3 pantam šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēro velosipēda un mopēda vadītājam, izņemot gadījumus, kad attiecīgajā sankcijā velosipēda un mopēda vadītāja atbildība ir īpaši paredzēta.

Proti, ja sankcijā neparādās vārdi “velosipēda un mopēda vadītājiem”, par attiecīgo pārkāpumu šo transportlīdzekļu vadītājiem sodu piemēro atbilstoši LAPK 149.21 pantam “Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana”, t. i., brīdinājumu vai naudas sodu no 7 līdz 30 eiro.

CSL devītā nodaļa “Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā” stāsies spēkā vienlaikus ar AAL (2020. gada 1. jūlijā). Atšķirībā no līdzšinējā regulējuma CSL 50. pants paredzēs, ka šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēros tikai velosipēda vadītājam, izņemot gadījumus, kad attiecīgajā sankcijā velosipēda vadītāja atbildība būs īpaši paredzēta (proti, ir izslēgti vārdi “un mopēdu”).

Kādu sodu turpmāk piemēros mopēdu vadītājiem

LV portāls ir salīdzinājis vairākus vienlīdzīgus CSL un LAPK paredzētos administratīvo pārkāpumu sodus ceļu satiksmē, lai varētu uzskatāmi redzēt, par kādiem pārkāpumiem šobrīd mopēdu vadītājiem paredzēts “mīkstāks” sods (tāds pats kā velosipēda vadītājiem) un par kādiem pārkāpumiem no 2020. gada 1. jūlija viņiem tomēr varēs piemērot tādu pašu sodu kā citiem transportlīdzekļu vadītājiem.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

(līdz 2020. gada 30. jūnijam)

Ceļu satiksmes likums

(no 2020. gada 1. jūlija)

149.21 pants: par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, – brīdinājums vai naudas sods no 7 līdz 30 eiro.

68. pants: par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu vadītājiem, – brīdinājums vai naudas sods velosipēda vadītājam no 2 līdz 6 naudas soda vienībām (10–30 eiro).

149.4 panta otrā daļa: par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, – brīdinājums vai naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda un mopēda, vadītājam no 30 līdz 70 eiro.

Velosipēda un mopēda vadītājiem piemērojams sods atbilstoši 149.21 pantam (brīdinājums vai naudas sods 7–30 eiro apmērā).

51. panta otrā daļa: par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, – brīdinājums vai naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 6 līdz 14 naudas soda vienībām (30–70 eiro).

Velosipēda vadītājam piemērojams sods atbilstoši 68. pantam (brīdinājums vai naudas sods 10–30 eiro apmērā).

149.4 panta piektā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda un mopēda, vadītājam no 40 līdz 280 eiro.

Velosipēda un mopēda vadītājiem piemērojams sods atbilstoši 149.21 pantam (brīdinājums vai naudas sods 7–30 eiro apmērā).

51. panta piektā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 8 līdz 56 naudas soda vienībām (40–280 eiro).

Velosipēda vadītājam piemērojams sods atbilstoši 68. pantam (brīdinājums vai naudas sods 10–30 eiro apmērā).

149.4 panta sestā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda un mopēda, vadītājiem no 280 līdz 430 eiro.

Velosipēda un mopēda vadītājiem piemērojams sods atbilstoši 149.21 pantam (brīdinājums vai naudas sods 7–30 eiro apmērā).

51. panta sestā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar AAL 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (280–570 eiro).

Velosipēda vadītājam piemērojams sods atbilstoši 68. pantam (brīdinājums vai naudas sods 10–30 eiro apmērā).

149.4 panta sestā daļa: par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairāki tādi cits citam sekojoši ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda un mopēda, vadītājam no 70 līdz 280 eiro.

Velosipēda un mopēda vadītājiem piemērojams sods atbilstoši 149.21 pantam (brīdinājums vai naudas sods 7–30 eiro apmērā).

51. panta desmitā daļa: par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairāki tādi cits citam sekojoši ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu, – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 14 līdz 56 naudas soda vienībām (70–280 eiro).


Velosipēda vadītājam piemērojams sods atbilstoši 68. pantam (brīdinājums vai naudas sods 10–30 eiro apmērā).

149.5 panta pirmā daļa: par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu: naudas sods velosipēda un mopēda vadītājam – 15 eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam: no 30 līdz 140 eiro.

52. panta pirmā daļa: par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, – naudas sods velosipēda vadītājam: 3 naudas soda vienības (15 eiro), bet cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam no 6 līdz 28 naudas soda vienībām (30– 140 eiro).

149.6 panta otrā daļa: par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, naudas sods velosipēda un mopēda vadītājam no 7 līdz 30 eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam: no 15 līdz 70 eiro.

53. panta otrā daļa: par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, – naudas sods velosipēda vadītājam no 2 līdz 6 naudas soda vienībām (10–30 eiro), bet cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam – no 3 līdz 14 naudas soda vienībām (15–70 eiro).

149.9 panta pirmā daļa: par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem – naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda un mopēda, vadītājam no 55 līdz 85 eiro.

Velosipēda un mopēda vadītājiem piemērojams sods atbilstoši 149.21 pantam (brīdinājums vai naudas sods 7–30 eiro apmērā).

56. panta pirmā daļa: par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem – naudas sods transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam no 11 līdz 17 naudas soda vienībām (55–85 eiro).

149.15 panta otrā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, – naudas sods velosipēda un mopēda vadītājam 40 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – naudas sods no 430 līdz 640 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 1 gadu.

62. panta otrā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, – naudas sods velosipēda vadītājam 8 naudas soda vienības (40 eiro), bet cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam – no 86 līdz 128 naudas soda vienībām (430–640 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 1 gadu.

149.15 panta trešā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, – naudas sods velosipēda un mopēda vadītājam 120 eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – administratīvā aresta piemērošana no 5 līdz 10 diennaktīm, naudas sods no 850 līdz 1200 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 2 gadiem.

62. panta trešā daļa: par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, – naudas sods velosipēda vadītājam 24 naudas soda vienības (120 eiro), bet cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam – no 170 līdz 280 naudas soda vienībām (850–1400 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 1 gadu.

Mopēdus vairs nevar pielīdzināt velosipēdiem

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Jānis Aizpors skaidro, ka savulaik mopēdi tika iekļauti vienā kategorijā ar velosipēdiem: “Tika izsniegta viena apliecība, mopēdiem nebija OCTA un praktiskā eksāmena, kā arī ar tiem varēja izmantot veloinfrastruktūru.” Pēc savas būtības mopēdi tika pielīdzināti velosipēdiem.

“Šobrīd mopēdi ceļu satiksmē ir pilntiesīgi mehāniskie transportlīdzekļi,” turpina J. Aizpors. Proti, lai saņemtu mopēda vadītāja apliecību, personai jākārto gan teorētiskais, gan praktiskais braukšanas eksāmens, mopēdu vadītāji pārvietojas kopējā transportlīdzekļu satiksmē, kā arī OCTA tiem ir obligāta. “Līdz ar to speciālistu vērtējumā arī atbildība mopēdu vadītājiem jānosaka līdzvērtīga citu mehānisko transportlīdzekļu vadītāju atbildībai,” skaidro CSDD pārstāvis.

Papildus J. Aizpors norāda, ka šobrīd jāņem vērā arī dažādu veidu mopēdu pieejamība: “Ir arī četru riteņu mopēdi, kas piedalās vienā satiksmē ar automobiļiem.”

LV portāla infografika

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU