AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Daiga Gulbe
Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktore
28. decembrī, 2016
Lasīšanai: 4 minūtes
RUBRIKA: Komentārs
TĒMA: Finanses
1
1

Valsts budžetam jābūt uztveramam ikvienam iedzīvotājam

Publicitātes foto

Budžeta un finanšu vadības labākajās praksēs arvien lielāks uzsvars tiek likts uz mērķu un rezultātu sasniegšanu, nevis tikai līdzekļu izlietošanu konkrētiem ieplānotiem pasākumiem. Lai nodrošinātu sabiedrības vēlmi redzēt šo informāciju pārskatāmākā un saprotamākā formā, Finanšu ministrija (FM) šogad ir mainījusi budžeta paskaidrojumos ietveramo informāciju, lai, gatavojot 2017. gada budžeta paskaidrojumus, tajos tiktu sniegts priekšstats par visas sabiedrības vai tās atsevišķo grupu sagaidāmajiem ieguvumiem publisko finanšu līdzekļu sadales rezultātā. Jaunā pieeja pilnveido līdzšinējo budžeta paskaidrojumu izdevumu sadaļas saturu un tās mērķis ir sniegt informāciju par valsts budžetu kā politikas realizācijas instrumentu, kā arī palielināt budžeta dokumentācijas uztveramību.

Efektīvai politikas plānošanai un īstenošanai ir svarīgi nodrošināt sasaisti starp izvirzītajiem mērķiem, to sasniegšanas pasākumiem un budžeta veidošanu, tādēļ 2017. gada budžeta projekta veidošanā FM ieguldīja darbu šīs sasaistes atspoguļošanai budžeta paskaidrojumos. Priekšlikumi budžeta paskaidrojumu pilnveidošanai izrietēja no šogad veiktās valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas – tās ietvaros ministrijas izstrādāja praktiskus piemērus, kas tika analizēti kontekstā ar starptautisko pieredzi. Būtiskākais jauninājums budžeta paskaidrojumos ir Politikas un resursu vadības karte (Karte).

Lai šo jauninājumu ieviestu, ministrijas un citas centrālās valsts pārvaldes iestādes definēja to atbildībā esošās darbības jomas, kurās tiek īstenota noteikta politika vai darbības virziens. Katrai formulētai darbības jomai tika izstrādāta minētā Karte, kurā vienkopus tiek sniegta sabiedrībai raksturojošākā informācija par nozares darbu attiecīgajā jomā – mērķis, tā sasniegšanā ieguldāmie resursi (inputs), sagaidāmie darbības rezultāti (outputs) un augstākā līmeņa sasniedzamie nozaru politikas un kvalitātes rādītāji (outcome) – tādējādi dodot priekšstatu par nozares darbības rezultātā sniegto labumu sabiedrībai. Mēs atzinīgi novērtējam ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu darbu un ieguldījumu budžeta paskaidrojumu pilnveidošanā un saskatām iespējas turpināt attīstīt uzsāktos pilnveidojumus arī turpmākajos gados.

Papildu, lai budžets kļūtu pieejamāks sabiedrībai, budžeta paskaidrojumos ir vienkāršota, saīsināta un sistematizēta tehniskā un specifiskā informācija, tādējādi novēršot informācijas dublēšanos un padarot budžeta paskaidrojumus vieglāk uztveramus arī cilvēkiem bez padziļinātām zināšanām par budžeta tehnisko specifiku. Tehniskā informācija par līdzekļu izlietojuma izmaiņām vairs netiks atspoguļota budžeta paskaidrojumos un turpmāk būs pieejama FM mājaslapā.

Veikto pasākumu rezultātā šā gada 23. - 24. novembra Saeimas ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņemtajam 2017. gada valsts budžetam pievienotie paskaidrojumi būs pilnvērtīgs informācijas avots visiem to lietotājiem. Budžeta likumprojekta paskaidrojumi, kas tika iesniegti Saeimai šā gada 14. oktobrī kopā ar budžeta likumprojekta paketi, ir pieejami FM mājas lapā, un budžeta paskaidrojumi, kas tiks aktualizēti atbilstoši galīgajā lasījumā Saeimā pieņemtajiem lēmumiem, būs pieejami nākamā gada sākumā FM mājaslapas sadaļā "Budžeta paskaidrojumi".

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS