SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
22. janvārī, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
4
4

Elektroniska dokumentu aprite kriminālprocesā un kopīpašuma dalīšana: Saeimā šonedēļ

FOTO: Ieva Ābele, Saeima

Šonedēļ Saeima izskatīja vairākus nozīmīgus likumprojektus, tostarp pieņemot grozījumus Civilprocesa likumā, kas atvieglos komunālo parādu piedziņu. Tāpat ir dots simbolisks starts vairākām reformām, piemēram, elektronisko dokumentu apritei kriminālprocesā.

Iesniegtie likumprojekti

 • E-lieta kriminālprocesā

Tāpat šonedēļ Saeima izskatīšanai Juridiskajai komisijai nodeva grozījumus Kriminālprocesa likumā. Ar tiem plānots veicināt pāreju uz elektronisko dokumentu apriti kriminālprocesā.

Grozījumi paredz likumu papildināt ar nosacījumiem, kā tiks regulēti visi ar lietvedību saistītie jautājumi, ja krimināllietu veidos e-lietā. Atbilstoši plānotajām izmaiņām, ja krimināllieta tiks veidota kā e-krimināllieta, tad turpmāk visus ar konkrēto kriminālprocesu saistītos dokumentus augšupielādēs vai veidos e-lietā. Nebūs iespējama situācija, ka krimināllietas dokumenti daļēji ir e-vidē, bet daļa papīra veidā (izņēmums būs objekti, kas satur valsts noslēpumu). Plānots, ka arī persona ar krimināllietas materiāliem varēs iepazīties e-lietas portālā (autentificējoties).

21. janvāra intervijā LV portālam “Lai pietuvotos tiesiskas valsts statusam” tieslietu ministrs Jānis Bordāns iezīmē, kā iecerēta e-lietas darbība praksē: “Nākotnē e-lietas ļaus izvairīties no vairāku atsevišķu papīru rakstīšanas. Piemēram, ja tā būs krimināllieta, tad notikuma brīdī mākonī tiks radīta šī lieta, kura nevienam netiks nodota. Katrs nākamais procesa virzītājs pieslēgsies šai lietai, kuru būs radījis Valsts policijas iecirkņa inspektors, un to papildinās, būvēs kā māju, kamēr tā būs pabeigta. Lietu vēl turpinās Probācijas dienests. Tas ir tas, kas notiks nākotnē.”

 • Kārtība, kādā pārsūdzams liegums ieceļot Latvijā

Tāpat Saeima izskatīšanai Aizsardzības komisijai nodeva likumprojektu, kas paredz veikt grozījumus Imigrācijas likumā, nosakot, ka iekšlietu ministra lēmumus par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kam ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, varēs pārsūdzēt nevis ģenerālprokuratūra, bet gan tiesa.

Iekšlietu ministrija: Maina lēmumu pārsūdzības kārtību ārzemniekiem par liegumu ieceļot Latvijā.

Vienlaikus Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai tika nodoti arī citi deputātu ierosināti grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz tiesības strādāt patvēruma meklētājiem, ja trīs mēnešu laikā lēmums par statusa piešķiršanu vai noraidīšanu nav pieņemts. Iepriekš šis termiņš bija seši mēneši. Kā skaidro likumprojekta autori, bēgļiem atvēlētais dienas finansējums 3 eiro dienā ir nepietiekams, bet šobrīd Latvijā uzturas arī bēgļi no Baltkrievijas, kuriem varētu dot iespēju ātrāk iekļauties darba tirgū.

 • Jauns tiesiskais mehānisms strīdos par kopīpašumu

Saeima plenārsēdē darbam komisijā novirzīja arī grozījumus Civillikumā. Ar tiem paredzēts noteikt jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku strīdu risināšanai, tostarp arī kopīpašuma dalīšanas gadījumā.

Saeima: Plāno ieviest jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanai.

 • Izmaiņas apraides atļauju izsniegšanas kārtībā

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tiesības, izsniedzot jaunu apraides atļauju, vērtēt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību iepriekšējās apraides atļaujas darbības laikā un atteikt apraides atļaujas izsniegšanu. 

Saeima: Konceptuāli atbalsta izmaiņas apraides atļauju izsniegšanas kārtībā.

 • Iepirkumos daļai transportlīdzekļu jābūt dabai draudzīgākiem

Savukārt grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredz noteikt prasības, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam katrā autotransporta līdzekļu iepirkumā un noteiktos pakalpojumu līgumos jānodrošina noteikts procents tīru autotransporta līdzekļu. Tīrs transportlīdzeklis ir tāds, ko darbina ar alternatīvo degvielu – elektrību vai ūdeņradi.

 • Profesionālās izglītības audzēkņus apdrošinās

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz turpināt un pilnveidot reformu profesionālajā izglītībā, tostarp ieviešot profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringa datu apstrādi un izglītojamo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem visā profesionālās izglītības programmas apguves laikā.

 • Goda ģimeņu programmā atbalstīs arī bērnus ar invaliditāti

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredz Latvijas Goda ģimenes apliecības piešķiršanu arī tām ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. 

Plenārsēdē pieņemtie likumprojekti

 • Atvieglo mājas pārvaldības izdevumu piedziņu

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem atvieglos parādu atgūšanu par mājas pārvaldīšanas izdevumiem.

Šie grozījumi bija ilgi gaidīti, jo komunālie parādi ietekmē visus mājas iedzīvotājus, ne tikai konkrēto dzīvokļa īpašanieku. Tas nozīmē, ka pārējiem dzīvokļu īpašniekiem jeb dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatbild par negodprātīgā vai maksātnespējīgā kaimiņa parādiem un tie jāapmaksā, lai, piemēram, ziemā mājai netiktu atslēgta apkure.

Likumprojekts paredz noteikt, ka no naudas, kas saņemta par pārdoto ar ķīlu apgrūtināto nekustamo īpašumu, apmierināmi maksājumu prasījumi par šo nekustamo īpašumu, kas saistīti ar pārvaldības darbību veikšanu dzīvojamajā mājā, maksājumiem uzkrājumu fondā un maksājumiem par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Vienlaikus ar likuma grozījumiem iecerēts noteikt, ka šie prasījumi apmierināmi ne vairāk kā 5% apmērā no naudas, kas saņemta par nekustamo īpašumu.

Plānots, ka prasījumus apmierinās tikai pēc tam, kad būs segti sprieduma izpildes izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārdošanu, un to darbinieku prasījumi par darba algu izmaksu, kuri saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu. Tāpat prioritāri tiks apmierināti prasījumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kas saistīti ar algām, kā arī prasījumi par nodokļu maksājumiem saistībā ar nekustamo īpašumu.

Saeima: Juridiskā komisija atbalsta atvieglotu parādu atgūšanas kārtību par mājas pārvaldīšanas izdevumiem.

Saeima: Atbalsta atvieglotu parādu atgūšanas kārtību par mājas pārvaldīšanas izdevumiem.

Vairāk par problēmu var lasīt arī LV portāla rakstā “Meklē risinājumu samilzušajiem apkures parādiem”.

 • Atvieglo kārtību, kādā pieņemams lēmums par autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti

Tāpat galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz vienkāršot kārtību, kādā dzīvojamo māju īpašnieki pieņem lēmumu par autostāvvietas izveidošanu pie dzīvojamās mājas personām ar invaliditāti.

Likumprojekts paredz, ka lēmumu par ceļa zīmes izvietošanu un autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti varēs pieņemt, ja par to nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi visu dzīvokļu īpašumu. Patlaban šādu lēmumu pieņemšanai nepieciešams, lai “par” nobalso trīs ceturtdaļas visu dzīvokļu īpašnieku.

Tāda pati kārtība paredzēta, lai iedzīvotāji varētu pieņemt lēmumu pie dzīvojamās mājas izveidot stāvvietu elektromobiļiem, vienlaikus ierīkojot arī elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu.

 • Uzturēšanās atļauju termiņš Apvienotās Karalistes pilsoņiem

Savukārt grozījumi likumā “Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības” pirmajā lasījumā precizē termiņu, līdz kādam Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi var izmantot savu šobrīd Latvijā izsniegto uzturēšanās dokumentu, nosakot šo termiņu līdz brīdim, līdz kuram jāiesniedz pieprasījums jauna dokumenta saņemšanai, proti, līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Tāpat paredzēts noteikt, ka Apvienotās Karalistes pilsoņiem vai viņu ģimenes locekļiem, kuri uzturējušies Latvijā līdz pagājušā gada 31. decembrim un vēlas to turpināt darīt, līdz šī gada 30. jūnijam jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikums jauna uzturēšanās dokumenta saņemšanai.

Saeima: Apvienotās Karalistes pilsoņu uzturēšanās termiņu Latvijā pēc breksita plāno pagarināt.

 • Regulējums kopīgā klienta rīka izveidei

Saeima pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kuri paredz kopīga klientu izpētes rīka izveidi. Tas nepieciešams, lai veicinātu dalīšanos ar klienta izpētes ietvaros iegūtajiem datiem.

Par šo likumprojektu ir plašāks skaidrojums LV portālā: “Top nosacījumi kopīgā klientu izpētes rīka izveidei”.

Saeima: Konceptuāli atbalsta izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem.

 • Precizē ziedojumu saņemšanas regulējumu un radinieka definīciju amatpersonām

Tāpat galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Ar tiem precizēts ziedojumu pieņemšanas regulējums, kā arī radinieku definīcija un noteikti komercdarbības ierobežojumi plašākam personu lokam. Grozījumi noteic, kādos gadījumos ziedojumus būs aizliegts pieņemt.

Saeima: Veic izmaiņas amatpersonu interešu konflikta novēršanas likumā.

 • Pilnveidos tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanas regulējumu

Tiesnešiem, kuri dodas izdienas pensijā, būs labvēlīgāki nosacījumi izdienas stāža aprēķināšanā, kā to paredz grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā, ko Saeima pieņēma pirmajā lasījumā. Tādējādi, lai ieskaitītu tiesneša izdienas stāžā laiku, kas nostrādāts advokāta profesijā vai augstskolā tieslietu akadēmiskā personāla amatā, šajās specialitātēs vairs nebūs jānostrādā vismaz 10 gadi.

Saeima: Pilnveidos tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanas regulējumu.

 • Vienkāršo PVN maksātāju saziņu ar VID

Tāpat Saeima pirmajā lasījumā pieņēma arī grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem paredzēts samazināt administratīvo slogu un izmaksas, vienkāršojot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu paziņošanas kārtību un PVN maksātāju saziņu ar VID.

Komisiju darba fokusā – ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana

 • Grozījumi Soda kodeksā

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā, ar kuriem paredzēts pilnveidot nosacīti pirms termiņa atbrīvoto, ar probācijas uzraudzību notiesāto un nosacīti notiesāto uzraudzību un piespiedu darba izpildes kārtību.

Saeima: Aizsardzības komisija konceptuāli atbalsta grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā.

 • Grozījumi likumā par grāmatvedību

Savukārt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. To plānots uzsākt šī gada 1. jūlijā, un to nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests. Grozījumi paredz arī ieviest publisku ārpakalpojuma grāmatvežu reģistru.

Tāpat Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti noslēdza darbu pie Aizsargāta pakalpojuma likuma grozījumiem, kuru mērķis ir būtiski samazinātu nelegālo Krievijas satelītu izplatību Latvijā.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU