DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
08. jūlijā, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Uzņēmējdarbība

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,7%

2021. gada jūnijā, salīdzinot ar 2020. gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis* palielinājās par 2,7 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2021. gada jūnijā, salīdzinot ar 2020. gada jūniju, bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbiem un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, veselības aprūpei, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu gada laikā
(procentpunktos)

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 2,0 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+17,5 %). Cenas pieauga gaļai un gaļas izstrādājumiem (+1,9 %), tai skaitā mājputnu gaļai (+6,6 %) un žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+0,7 %). Cenu kāpums bija arī miltiem un citiem graudaugiem (+12,1 %), kartupeļiem (+12,3 %), augu eļļai (+19,8 %), rīsiem (+10,4 %), olīveļļai (+9,8 %), šokolādei (+2,3 %). Dārgāks bija jogurts (+10,2 %), piena produkti (+3,4 %), siers un biezpiens (+1,8 %), kā arī olas (+2,3 %). Savukārt lētāki kļuva svaigi augļi (-9,8 %), kafija (-2,5 %), kā arī svaigas vai atdzesētas zivis (-5,9 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,1 %. Dārgāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni, alus un vīns. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga vidēji par 1,4 %.

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis palielinājās par 4,0 %. Apaviem vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 12,3 %, bet apģērbiem – par 1,2 %.

Veselības aprūpes grupā cenas pieauga par 2,8 %. Dārgāki bija zobārstniecības pakalpojumi un ārstu speciālistu pakalpojumi. Savukārt cenas krita farmaceitiskajiem produktiem, galvenokārt kompensējamajiem medikamentiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā palielinājās par 8,3 %, ko noteica degvielas cenu pieaugums par 19,9 %. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 19,7 %, benzīns – par 18,9 %, bet auto gāze – par 26,3 %. Dārgākas bija lietotas automašīnas, kā arī pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi un personisko transportlīdzekļu apkope un remonts.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,7 %. Sadārdzinājās ziedi, televīzijas abonēšanas maksa, laikraksti un žurnāli. Lētāka bija barība lolojumdzīvniekiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija ēdināšanas pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, elektroenerģijai, mājokļa mēbelēm, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, mājokļa īres maksai. Savukārt cenu kritums bija siltumenerģijai, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,3 %

2021. gada jūnijā, salīdzinot ar 2021. gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,3 %. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam dažādu preču un pakalpojumu grupā, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, mājokļa iekārtai, kā arī cenu kritumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbiem un apaviem.

Patēriņa cenu pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu mēneša laikā
(procentpunktos)

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,3 %. Būtiskākais cenu kritums grupā bija svaigiem dārzeņiem (-9,8 %). Sezonālu faktoru ietekmē cenas samazinājās svaigiem augļiem (-4,1 %), bet pieauga kartupeļiem (+36,9 %). Akciju ietekmē lētāka bija kafija (-1,7 %), maize
(-1,1 %), olas (-3,6 %), ievārījums un medus (-4,0 %), augu eļļa (-3,4 %). Noslēdzoties akcijām, dārgāka bija mājputnu gaļa (+6,1 %), augļu un dārzeņu sulas (+4,5 %), makaronu izstrādājumi (+4,5 %) un gaļas izstrādājumi (+1,7 %).

Apģērbu un apavu grupā cenas samazinājās par 0,2 %. Akciju ietekmē apavi bija lētāki vidēji par 0,5 % un apģērbi – par 0,1 %.

Mājokļa iekārtas grupā cenas pieauga vidēji par 1,1 %. Noslēdzoties akcijām, cenas pieauga mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, kā arī mājokļa mēbelēm.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 0,9 %. Degviela kļuva dārgāka par 1,1 %, tai skaitā dīzeļdegviela – par 1,3 %, benzīns – par 1,1 %. Savukārt auto gāze kļuva lētāka par 0,4 %. Cenas pieauga pasažieru aviopārvadājumiem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,2 %. Restorānu un kafejnīcu pakalpojumi sadārdzinājās par 1,1 % un viesnīcu pakalpojumi par 6,7 %.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas pieauga vidēji par 2,7 %, ko galvenokārt noteica akciju noslēgumi personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Cenas pieauga skaistumkopšanas procedūrām.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija elektroenerģijai, personālajiem datoriem, ārstu speciālistu pakalpojumiem, savukārt cenas samazinājās ziediem, siltumenerģijai, mājokļa īres maksai un barībai lolojumdzīvniekiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2021. gada jūnijā, salīdzinot ar:

2020. g.
jūniju

2020. g.
decembri

2021. g.
maiju

Kopā

2,7

3,3

0,3

pārtika

2,0

3,3

-0,3

alkohols, tabaka

2,1

2,0

-0,1

apģērbs, apavi

4,0

9,0

-0,2

mājoklis

0,7

1,5

0,2

mājokļa iekārta

2,4

3,7

1,1

veselība

2,8

1,0

0,0

transports

8,3

7,6

0,9

sakari

1,4

1,2

0,0

atpūta, kultūra

1,7

1,2

0,2

izglītība

-0,1

-2,0

-0,1

restorāni, viesnīcas

1,7

2,3

1,2

dažādas preces un pakalpojumi

1,5

3,8

2,7

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2021. gada jūnijā bija par 11,9 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 10,0 %, bet pakalpojumiem – par 16,2 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret 2015. gada vidējo)

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2021. gada jūlijā paziņos 9. augustā.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.


Covid-19 ietekme uz jūnija patēriņa cenu indeksu

Samazinoties ar Covid-19 saistīto ierobežojumu ietekmei, jūnijā Covid-19 saistīto imputāciju skaits samazinājās līdz 1,2 %, kas ir 1,6 % no kopējiem patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās trijās ECOICOP (Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija) apakšklasēs – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 57 %); Atpūtas un sporta pakalpojumi – dalība (imputāciju īpatsvars 68 %), Kinoteātru un teātru pakalpojumi (imputāciju īpatsvars 88 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas zemāk norādītās metodes pēc Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2021. gada jūnijā visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 102,6);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam;
  3. Imputēta iepriekšējā mēneša cena.

Oficiālās statistikas portāla datubāzē indeksiem ar būtisku (>50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Imputāciju īpatsvars patēriņa grupās

(procentos)

pārtika

alkohols, tabaka

apģērbs, apavi

mājoklis

mājokļa iekārta

Veselība

transports

sakari

atpūta, kultūra

Izglītība

restorāni, viesnīcas

dažādas preces un pakalpojumi

2020

Aprīlis

0.1

0.5

7.9

1.6

1.9

14.5

13.1

0.0

16.7

16.0

44.0

4.8

Maijs

0.1

0.3

1.4

0.9

0.3

3.8

9.6

0.0

12.3

14.3

28.5

1.0

Jūnijs

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.1

7.6

0.0

8.4

2.9

6.5

0.3

Jūlijs

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

4.1

0.0

6.1

0.0

0.4

0.1

Augusts

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

Septembris

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

Oktobris

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

4.1

0.0

0.3

0.0

Novembris

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.1

3.8

0.0

7.5

1.7

14.5

7.0

Decembris

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.1

4.4

0.0

7.9

6.3

25.8

1.6

2021

Janvāris

0.0

0.0

49.3

8.3

19.8

0.2

12.7

0.0

27.4

9.7

33.5

29.2

Februāris

0.0

0.0

39.8

6.6

10.2

0.1

12.6

0.0

20.5

6.6

36.0

25.2

Marts

0.0

0.0

32.5

5.9

8.6

0.0

10.1

0.0

19.2

5.5

35.5

13.4

Aprīlis

0.0

0.0

4.9

2.8

0.9

0.0

4.1

0.0

14.8

3.9

34.5

7.7

Maijs

0.0

0.0

4.4

2.8

0.9

0.0

3.2

0.0

11.6

3.3

20.7

7.1

Jūnijs

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

2.5

0.0

7.7

0.0

7.1

1.0

Detalizēta informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU