AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
AMATU KONKURSI
>
Visas vakances Vakances valsts pārvaldē - "Latvijas Vēstnesī" publicētie darba sludinājumi
TĒMAS
Izglītības un zinātnes ministrija
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments
09. novembrī, 2018

Nozares eksperts

Izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" > 2018/222.AKK5

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: zināšanu ietilpīga bioekonomika) vienu ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 30.jūnijam)

Amata mērķis:

 • nodrošināt projekta Nr.1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" (turpmāk - projekts) īstenošanu, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses "Apvārsnis 2020" programmkomitejās un citās starptautiskās programmās un iniciatīvās, kā arī koordinējot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk - RIS3) īstenošanu un darbības monitoringu, zinātņu nozaru grupu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) noteiktajai klasifikācijai, Kopējo programmēšanas iniciatīvu (turpmāk - KPI) un citu projekta īstenošanai atbilstošo ekosistēmu darbību

Galvenie amata pienākumi:

 • veidot sistēmu Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšanai Eiropas Komisijas pētniecības programmas "Apvārsnis 2020" programmkomitejās un citās starptautiskās programmās, nodrošinot Latvijas interešu formulēšanu, kā arī gatavojot Latvijas viedokli dažādos jautājumos
 • koordinēt RIS3 īstenošanu un darbības monitoringu, tostarp:
 • nodrošināt savākto datu padziļinātu analīzi
 • piedalīties RIS3 īstenošanas programmu plānošanā, izstrādē un esošo programmu pilnveidošanā
 • koordinēt zinātņu nozaru grupu atbilstoši OECD noteiktajai klasifikācijai, KPI un citu projekta īstenošanai atbilstošo ekosistēmu darbību, kas ietver uzņēmējdarbības atklājuma principa īstenošanu, sadarbību ar nozaru ministrijām un citiem atbildībā esošajiem ekosistēmu dalībniekiem (arī ārvalstu)
 • piedalīties rīcības plāna dalībai KPI īstenošanā, tostarp veidot pastāvīgu saikni ar KPI un citu starptautisku iniciatīvu ekosistēmas dalībniekiem (arī ārvalstu)
 • veicināt zinātniskās kapacitātes paaugstināšanu
 • piedalīties Starptautiskās sadarbības stiprināšanas komunikācijas pasākumu plāna īstenošanā
 • atbilstoši savai kompetencei nodrošināt politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu projektu izstrādāšanu
 • piedalīties ministrijas pārstāvju vizīšu organizēšanā uz sadarbības institūcijām vai to rīkotajiem pasākumiem un sadarbības institūciju pārstāvju vizīšu organizēšanā Latvijā
 • piedalīties vietējos un ārzemju pasākumos (konferencēs, semināros, sapulcēs, sanāksmēs, sēdēs, darba grupās), kas skar projekta darbību vai atsevišķas tā interesējošas sfēras

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • otrā līmeņa augstākā izglītība (maģistra grāds), vēlams doktora grāds
 • pieredze pētniecībā vai augstas pievienotās vērtības uzņēmumā privātajā sektorā vismaz divi gadi izvēlētajā specializācijas jomā
 • pieredze darbā ar starptautiskajiem jautājumiem
 • pieredze darbā ar liela apjoma informāciju, sadarbības organizāciju un koordināciju
 • zināšanas par RIS3 jomu un ar to saistīto ekosistēmu
 • zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem
 • izpratne par nozares normatīvajiem aktiem
 • izpratne par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi komunicēt, izmantot dokumentus un literatūru šajā svešvalodās
 • spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisko apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus, rast risinājumus nestandarta situācijās
 • prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes
 • vēlama studiju vai darba pieredze starptautiskajā vidē

Ministrija piedāvā:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē
 • mēnešalgu līdz 1647,00 euroatkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 36.amata saimes III līmenī, 12.mēnešalgu grupa
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā
 • labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

1) motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi pētniecībā vai augstas pievienotās vērtības uzņēmumā privātajā sektorā, pieredzi darbā ar starptautiskajiem jautājumiem, pieredzi darbā ar liela apjoma informāciju, sadarbības organizāciju un koordināciju, norādot periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);

2) CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

3) izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.kabinets, Rīga, LV-1050);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "AIZID nozares eksperts (RIS3 jomā: zināšanu ietilpīga bioekonomika)"

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

 • 1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
 • 2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālr. uzziņām 67047832.

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU