AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
AMATU KONKURSI
>
Visas vakances Vakances valsts pārvaldē - "Latvijas Vēstnesī" publicētie darba sludinājumi
TĒMAS
Kultūras ministrija
Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa
12. jūlijā, 2018

Vecākais referents

Izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" > 2018/137.AKK7

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (vakants no 2018. gada 21. jūlija)

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē saistībā ar Latvijas dalību ES, īpaši sabiedrības integrācijas un audiovizuālās politikas jomās/kultūras un mantojuma jomās, kā arī sagatavot atzinumus par tiem
 • apzināt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par ES politiku sabiedrības integrācijas un audiovizuālā jomā/kultūras un mantojuma jomās; sagatavot pārskatus un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai
 • izstrādāt, saskaņot un virzīt saskaņošanai Latvijas nacionālās nostājas un instrukcijas par ES jautājumiem, īpaši sabiedrības integrācijas un audiovizuālās politikas jomās/kultūras un mantojuma jomās, un Nodaļas vadītāja uzdevumā pārstāvēt tās ES Padomes darba grupu sanāksmēs
 • izskatīt citu ministriju sagatavotās Latvijas nacionālās nostājas un instrukcijas, par kurām Kultūras ministrija ir līdzatbildīga vai kuri skar Ministrijas kompetences jomas vai intereses, nodrošināt to saskaņošanu un izstrādāt Ministrijas viedokli par tām

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs
 • viena gada darba pieredze darbā ar Eiropas Savienības politikas jautājumiem
 • padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europassvalodu pašnovērtējuma tabulai)
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē
 • vēlama pieredze kultūras un ārējo kultūras attiecību politikas jomā
 • vēlama pieredze audiovizuālās (kino, mediju) un integrācijas politikas jomā

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
 • profesionālās izaugsmes iespējas
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā
 • darbavietu Rīgas centrā

Amatam noteikta 36. saime "Politikas plānošana", II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1121,00 euro(atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018. gada 31. jūlijamjānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21. kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir līdz 2018. gada 31. jūlijam), vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi "Pieteikums konkursam uz Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku":

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama: http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds)
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv)
 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot

Tālr. uzziņām 67330218.

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI