AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
AMATU KONKURSI
>
Visas vakances Vakances valsts pārvaldē - "Latvijas Vēstnesī" publicētie darba sludinājumi
TĒMAS
Saeima
Saeimas Administrācija / Juridiskā atbalsta nodaļa
17. maijā, 2018
TĒMA: Tieslietas

Juriskonsults

Izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" > 2018/96.AKK10

Latvijas Republikas Saeima izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu - Saeimas Administrācijas Juridiskā atbalsta nodaļas vecākais juriskonsults/-e (vakance uz noteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

 • maģistra grāds tiesību zinātnē
 • vēlama kvalifikācijas paaugstināšana amata kompetences jomās
 • vismaz trīs gadu iepriekšēja darba pieredze jurista specialitātē
 • pieredze juridisku dokumentu un iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā
 • vēlama pieredze pārstāvībā tiesā, kā arī tiesvedības procesuālu dokumentu izstrādāšanā
 • zināšanas atbildībā esošajās tiesību jomās un juridiskās tehnikas jautājumos
 • atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam
 • valsts valodas prasme augtākajā (C2) līmenī
 • vismaz vienas svešvalodas (angļu, franču vai vācu valoda) prasme vismaz B1 līmenī (pašnovērtējums saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem svešvalodu apguves līmeņiem)
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, e-pasts, interneta pārlūkprogrammas)
 • analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt juridisko atbalstu Saeimas Administrācijas vadībai un struktūrvienībām, kā arī Saeimas Prezidijam un tā pakļautībā esošajām struktūrvienībām amata kompetences jautājumos, tostarp sniegt juridiskas konsultācijas, veikt izpēti un analīzi par noteiktiem tiesību normu piemērošanas jautājumiem un gatavot juridiskus atzinumus, izvērtēt dokumentu atbilstību normatīvo aktu, kā arī juridiskās tehnikas prasībām, un sniegt priekšlikumus par to pilnveidošanu
 • pēc tiešā vadītāja norādījuma sadarbībā ar līdzatbildīgajām struktūrvienībām amata kompetences ietvaros apkopot un sagatavot informāciju, uzziņas un citus dokumentus
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu projektus
 • gatavot rakstveida atbildes uz iestāžu un privātpersonu iesniegumiem
 • pēc tiešā vadītāja norādījuma amata kompetences ietvaros pārstāvēt struktūrvienību darba grupās, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās
 • saskaņā ar pilnvarojumu veikt pārstāvību tiesā amata kompetences ietvaros, kā arī gatavot tiesvedības procesuālos dokumentus

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas
 • stabilu atalgojumu (plānotais atalgojums diapazonā (bruto) no 1328 EUR līdz 1500 EUR)
 • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule ar ietvertu apliecinājumu, ka pretendents atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam,
 • Curriculum Vitae(Europassformā),
 • vēlama informācija par adresātu(-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darbavietās, kas var sniegt informāciju par pretendenta atbilstību amata prasībām,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam,
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā),
 • citi dokumenti, kas raksturo pretendenta kvalifikāciju un tās atbilstību Saeimas Administrācijas Juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulta amatam izvirzītajām prasībām (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2018. gada 4. jūnijam (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Saeimas Administrācijas Dokumentu nodaļas Lietvedībai Jēkaba ielā 11, Rīgā, vai nosūtīt pa pastu uz adresi Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai. Uz aploksnes norādīt: "Konkursam: Saeimas Administrācijas Juridiskā atbalsta nodaļas vecākais juriskonsults". Tālr. uzziņām 67087491 vai 67087272.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, kontakttālrunis 67087469.

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS